Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komplementarność + POKL RPO Olsztyn, 2 i 9 marca 2012 r. Last Minute – ostatnia szansa! O dotacjach unijnych na kilka sposobów" =

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komplementarność + POKL RPO Olsztyn, 2 i 9 marca 2012 r. Last Minute – ostatnia szansa! O dotacjach unijnych na kilka sposobów" ="— Zapis prezentacji:

1 Komplementarność + POKL RPO Olsztyn, 2 i 9 marca 2012 r. Last Minute – ostatnia szansa! O dotacjach unijnych na kilka sposobów" =

2 Czym jest komplementarność i jakie daje korzyści? Kilka źródeł wsparcia – jeden cel Holistyczne podejście – koncentracja celów na najważniejszym obszarze Wzajemne uzupełnianie się podejmowanych działań Zmaksymalizowanie korzyści dla beneficjenta Lepszy efekt dla regionu

3 Potrzebuję dotacji na inwestycję Potrzebuję doradztwa, jak rozwinąć firmę Potrzebuję wysoko wyspecjalizowanego personelu Potrzebuję szkoleń Chcę współpracować z innymi firmami Potrzebuję innowacji i nowych technologii W zależności od tego czego Państwo potrzebują:

4 Co dzięki komplementarność można uzyskać? Dofinansowanie na innowacyjne inwestycje w firmach Przeszkolić pracowników dostosowując ich kwalifikacje do potrzeb firmy Zatrudnić wysoko wyspecjalizowany personel lub przyjąć na staż pracownika naukowego, który zaproponuje innowacyjne rozwiązanie w firmie Uzyskać profesjonalne doradztwo w zakresie rozwoju firmy i przygotowanie jej do wdrożenia innowacji Rozwinąć firmę poprzez udział w sieciach branżowych we współpracy z jednostkami naukowymi oraz wdrażać innowacyjne rozwiązania przy wykorzystaniu zaplecza badawczego

5 Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Ogólne i specjalistyczne szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) Doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP), w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw Wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników przedsiębiorstw prowadzone przez pracowników naukowych Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, pracowników naukowych jednostek w przedsiębiorstwach Tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

6 Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury: Poddziałania 1.1.3 Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo- rozwojowymi a przedsiębiorstwami Budowa, rozbudowa i wyposażenie w aparaturę specjalistyczną infrastruktury wspólnych przedsięwzięć przemysłowo-naukowych, tj. badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych zakończonych wdrażaniem wyników prac w przedsiębiorstwach Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/ Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Poddziałania 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP zakresie innowacji i nowych technologii Dotacje na nowe inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez budowę lub rozbudowę ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologię oraz zmiany organizacyjne i procesowe Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

7 W zależności od Państwa potrzeb proponujemy kilka możliwych ścieżek wykorzystania funduszy unijnych: Potrzebuję dotacji na inwestycję Potrzebuję doradztwa jak rozwinąć firmę Potrzebuję specjalistów Potrzebuję szkoleń Chcę współpracować z innym firmami Potrzebuję innowacji 8.1.1 POKL Profesjonalne doradztwo 8.2.1 POKL Dokumentacja wdrożeniowa 1.1.7 RPO Dotacja na inwestycje innowacyjne 1.1.7 RPO Dotacja na inwestycje innowacyjne Staże pracowników naukowych Tymczasowe zatrudnienie 8.2.1 POKL Sieci współpracy MŚP - B+R 8.1.1 POKL Profesjonalne doradztwo 8.2.1 POKL Sieci współpracy MŚP - B+R 1.1.3 RPO Zaplecze badawcze 8.2.1 POKL Staże pracowników naukowych Tymczasowe zatrudnienie Sieci współpracy MŚP - B+R 1.1.3 RPO Zaplecze badawcze 8.1.1 POKL Organizacja szkoleń 8.1.1 POKL Organizacja szkoleń 8.1.1 POKL Organizacja szkoleń 8.1.1 POKL Organizacja szkoleń

8 Komplementarność

9 Zapraszamy do punktów informacyjnych


Pobierz ppt "Komplementarność + POKL RPO Olsztyn, 2 i 9 marca 2012 r. Last Minute – ostatnia szansa! O dotacjach unijnych na kilka sposobów" ="

Podobne prezentacje


Reklamy Google