Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak zapobiegać skutkom kryzysu gospodarczego w województwie lubuskim? U RZĄD M ARSZAŁKOWSKI W OJEWÓDZTWA L UBUSKIEGO D EPARTAMENT E UROPEJSKIEGO F UNDUSZU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak zapobiegać skutkom kryzysu gospodarczego w województwie lubuskim? U RZĄD M ARSZAŁKOWSKI W OJEWÓDZTWA L UBUSKIEGO D EPARTAMENT E UROPEJSKIEGO F UNDUSZU."— Zapis prezentacji:

1 Jak zapobiegać skutkom kryzysu gospodarczego w województwie lubuskim? U RZĄD M ARSZAŁKOWSKI W OJEWÓDZTWA L UBUSKIEGO D EPARTAMENT E UROPEJSKIEGO F UNDUSZU S POŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Z IELONA G ÓRA, 8 KWIETNIA 2009 R.

2 Program Kapitał Ludzki 6.2. Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 8.1.1. Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

3 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy 9 211 902 zł WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- DORADCZE DLA CHODZACYCH LUB POWRACAJĄCYCH NA RYNEK PRACY E AKTYWIZACJA ZAWODOWA AKTY E STAŻE/PRAKTYKI ZAWODOWE SUBSYDIOWANIE ZATRUDNIENIA E E E WSPARCIE WOLONTARIATU POŚREDNICTWO PRACY PORADNICTWO ZAWODOWE WSPARCIE UPOWSZECHNIANIE I PROMOCJA ALTERNATYWNYCH/ELASTYCZNYCH FORM ZATRUDNIWENIA

4 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 11 043 322 zł POMOC W TWORZENIU PARTNERSTW LOKALNYCH Z UDZAŁEM PRZEDSIĘBIORCÓW, ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH, INNYCH ŚRODOWISK MAJĄCYCH NA CELU OPACOWANIE I WDRAZANIE STRATEGI ZARZADZANIA ZMIANĄ GOSPODARCZĄ E WSPARCIE PRACODAWCÓW PRZECHODZĄCYCH PROCESY ADAPTACYJNE I MODERNIZACYJNE W TWORZENIU I REALIZACJI PROGRANÓW ZWOLNIEŃ MONITOROWANYCH I DORADZTWA ZAWODOWEGO WSPARCIE SZKOLENIA PRZEKWALIFIKOWUJĄCE I USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE WYBORU NOWEGO ZAWODU I ZDOBYCIA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI

5 6.2. Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia 11 627 442 zł WSPARCIE FINANSOWE DO 40TYŚ. ZŁ NA URUCHOMIENNIE WŁASNEJ FIRMY E DORADZTWO ORAZ SZKOLENIA UMOŻLIWIAJĄCE UZYSKANIE WIEDZY I UMIEJETNOŚCI NIEZBĘDNYCH PRZY PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WSPARCIE WSPARCIE POMOSTOWE OD 6 DO 12 MIESIĘCY OD DNIA ZAREJESTROWANIA DZIAŁALNOŚCI

6 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – 19 343 326 zł 12 895 550 zł ( pomoc publiczna ) OGÓLNE I SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA ORAZ DORADZTWO ZWIĄZANE ZE SZKOLENIAMI DLA KADR ZARZADZAJĄCYCH I PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE M.IN. ZARZĄDZANIA, IDENTYFIKACJI POTRZEB, ORGANIZACJI PRACY, WDRAZANIA TECHNOLOGII PRODUKCYJNYCH PRZYJAZNYCH SRODOWISKU WSPARCIE DORADZTWO DLA MIKRO-, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE EKONOMII, FINANSÓW, ZARZADZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI LUB RACHUNKOWOSCI

7 WSPARCIE SZYBKA ŚCIEŻKA 6.1.16.2.8.1.2 SKRÓCENIE CZASU NABORU, OCENY, I SKIEROWANIA PROJEKTU DO REALIZACJI DO 30 DNI ROBOCZYCH DOFINASOWANIE PRZYZNAWANE ZGODNIE Z KOLEJNOSCIĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU, BRAK LISTY RANKINGOWEJ

8 Dziękuję za uwagę Radosław Flügel Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego


Pobierz ppt "Jak zapobiegać skutkom kryzysu gospodarczego w województwie lubuskim? U RZĄD M ARSZAŁKOWSKI W OJEWÓDZTWA L UBUSKIEGO D EPARTAMENT E UROPEJSKIEGO F UNDUSZU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google