Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Podsumowanie realizacji projektu Czas nowych możliwości na koniec 2012 roku Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Podsumowanie realizacji projektu Czas nowych możliwości na koniec 2012 roku Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach."— Zapis prezentacji:

1 1 Podsumowanie realizacji projektu Czas nowych możliwości na koniec 2012 roku Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego URZĄD PRACY

2 2 Nazwa programu: PO KL 2007 - 2013 Priorytet: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Obszar wdrażania: powiat wadowicki Okres realizacji: 01.04.2008 – 31.12.2013 Nazwa programu: PO KL 2007 - 2013 Priorytet: VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie: 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Obszar wdrażania: powiat wadowicki Okres realizacji: 01.04.2008 – 31.12.2013 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 3 Podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w powiecie Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CEL PROJEKTU

4 4 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU Konieczność wsparcia osób bezrobotnych na rynku pracy poprzez kompleksowe działania, których rezultatem jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia oraz umożliwienie im nabycia doświadczenia zawodowego i podniesienia kwalifikacji zawodowych

5 5 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ADRESACI PROJEKTU wszystkie osoby zarejestrowane w PUP Wadowice jako osoby bezrobotne w szczególności: osoby długotrwale bezrobotne młodzież do 25 roku życia osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia osoby niepełnosprawne osoby bezrobotne zamieszkujące tereny wiejskie W 2012 roku osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne oraz kobiety były traktowane priorytetowo w procesie rekrutacji.

6 6 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozpoczęcie udziału w roku 2012 Zakończenie udziału w roku 2012 w tym: osoby długotrwale bezrobotne młodzież do 25 roku życia osoby bezrobotne w wieku 50-64 lata osoby niepełnosprawne osoby bezrobotne zamieszkujące tereny wiejskie Wartość planowana 1911693050381195 Wartość osiągnięta 19119068804211136 ADRESACI PROJEKTU cd.

7 7 FORMY WSPARCIA UDZIELANE W RAMACH PROJEKTU Poradnictwo zawodowe IPD Szkolenia zawodowe Szkolenia organizowane na wniosek osoby bezrobotnej Staż Przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 8 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZKOLENIA LICZBA UCZESTNIKÓW GRUPOWE 30 Kurs obsługi pił mechanicznych oraz kos spalinowych 30 INDYWIDUALNE 20 Operator koparko- ładowarki wszystkie typy kl. III5 Kurs spawania blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi metodą MIG (131) oraz spawania blach i rur elektrodami otulonymi- spoiny pachwinowe (111) 1 Operator koparki jednonaczyniowej do 0,8 m3 kl. III1 Kurs fotografii ślubnej1 Szkolenie okresowe kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu osób1 Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C2 Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B+E dla osoby posiadającej prawo jazdy kat.B1 Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 KV 1 Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszony dla kierowców wykonujących transport drogowy w bloku programowym kat. C, C1, C+E, C1+E 2 Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C+E dla osoby posiadającej prawo jazdy kat.C 1 Operator koparki jednonaczyniowej do 2,5 m3 kl. III1 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowej1 Szkolenie okresowe kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy1 Kurs spawania blach i rur z aluminium i jego stopów spoinami pachwinowymi metodą TIG/141/1 SZKOLENIA

10 10 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REZULTATY PROJEKTU Rezultaty twarde dla 190 osób zostały opracowane Indywidualne Plany Działań 49 osób podniosło swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach 88 osób ukończyło staż 53 b.o. rozpoczęło działalność gospodarczą 190 osób skorzystało z poradnictwa zawodowego Rezultaty miękkie umiejętność określania oraz identyfikowania własnych walorów, potrzeb, predyspozycji podniesienie poziomu samooceny oraz wiary we własne siły zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy nabycie umiejętności samodzielnego i skutecznego poszukiwania dalszych możliwości rozwoju zawodowego

11 11 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WSPARCIE TOWARZYSZĄCE zwrot kosztów dojazdu na szkolenia grupowe stypendia szkoleniowe stypendia za okres odbywania stażu

12 12 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MONITORING Przez cały okres realizacji projektu prowadzone były działania kontrolne, których celem jest niwelowanie wszelkich nieprawidłowości oraz określenie rezultatów zaplanowanych działań poprzez: ankiety przeprowadzane w trakcie wizyt kontrolnych oraz na zakończenie udziału w projekcie wizyty kontrolne podczas realizacji form wsparcia okresową sprawozdawczość

13 13 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BUDŻET PROJEKTU

14 14 Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STOPIEŃ REALIZACJI PROJEKTU 99,99 %


Pobierz ppt "1 Podsumowanie realizacji projektu Czas nowych możliwości na koniec 2012 roku Projekt Czas nowych możliwości współfinansowany przez Unię Europejską w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google