Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt pt. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt pt. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich."— Zapis prezentacji:

1 Projekt pt. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet I, Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, schemat a. DO SUKCESU OD KUCHNI

2 Projekt pt. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet I, Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, schemat a. DO SUKCESU OD KUCHNI

3 Realizator projektu: Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim Instytucja Wdrażająca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

4 OKRES WDRAŻANIA PROJEKTU: 01.07.2005r. – 31.12.2005r.

5 WARTOŚĆ PROJEKTU 172304,50 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 125093,07 zł Wkład własny 47211,43 zł

6 CEL PROJEKTU: AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH PONIŻEJ 25 ROKU ŻYCIA ZAREJESTROWANYCH DO 24 MIESIĘCY poprzez: Wzmocnienie kreatywności i zdolności do samodzielnego poruszania się po rynku pracy Podniesienie lub zdobycie kwalifikacji dostosowanych do wymogów gospodarki i potrzeb pracodawców w konkretnych zawodach i sektorach rynku pracy Zwiększenie zatrudnienia wśród ludzi młodych

7 GRUPA DOCELOWA: 25 osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia z terenu powiatu tomaszowskiego zarejestrowanych do 24 miesięcy, z wykształceniem: średnim gastronomicznym – 20 osób zasadniczym zawodowym gastronomicznym – 5 osób

8 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU: wysoki poziom bezrobocia wśród ludzi młodych, który na dzień 31.05.2005r. wyniósł 26,4% ogółu zarejestrowanych, w tym 192 osoby z wykształceniem gastronomicznym - rozwój sektora usług gastronomiczno- hotelarskich - brak kadry gastronomicznej o wysokich kwalifikacjach i praktycznych umiejętnościach zawodowych

9 ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: Poradnictwo zawodowe nakierowane na określenie predyspozycji i potrzeb beneficjentów ostatecznych Szkolenie Kucharz-kelner z modułem językowym mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku Staże i przygotowanie zawodowe służące nabyciu praktycznych umiejętności do wykonywania pracy Pośrednictwo pracy nakierowane na pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia

10 OSIĄGNIĘTE REZULTATY TWARDE: Zdobycie kwalifikacji zawodowych przez 25 osób w zawodzie kucharz-kelner, potwierdzone zaświadczeniami o ukończonym szkoleniu Nabycie przez 25 osób podstawowych umiejętności w zakresie znajomości języka angielskiego, z uwzględnieniem słownictwa zawodowego Zdobycie doświadczenia zawodowego przez 20 osób w ramach zorganizowanych staży i przygotowania zawodowego, potwierdzone zaświadczeniami o ich odbyciu

11 OSIĄGNIĘTE REZULTATY MIĘKKIE: Zwiększenie mobilności zawodowej młodych ludzi Nabycie umiejętności autoprezentacji Nabycie zdolności nawiązywania kontaktów Nabycie umiejętności planowania własnego czasu, punktualności oraz odpowiedzialności Nabycie zdolności do samodzielnego poruszania się na rynku pracy

12 OSIĄGNIĘTY WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI – 30% POZIOM ZADOWOLENIA UCZESTNIKÓW Z UDZIAŁU W PROJEKCIE– 100%

13 PONIESIONE WYDATKI PROJEKTU: 111855,63 zł, co stanowi 64,92% ogółu planowanych wydatków we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

14 Być może udział w projekcie będzie dla uczestników drogą Do sukcesu od kuchni na miarę: Gotuj z Kuroniem Kuchnia z okrasą Na ostrzu noża Podróże kulinarne Roberta Makłowicza

15 POWIATOWY URZĄD PRACY UL. LWOWSKA 35 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI TEL. 084 6642072 FAX 084 6643863 E-MAIL luto@praca.gov.plluto@praca.gov.pl PREZENTACJĘ PRZYGOTOWAŁY: A. RADAWSKA i M. KOZIEŁ pod kierunkiem kierownika Działu RP – E.ZUB PREZENTACJĘ PRZEDSTAWIŁA:


Pobierz ppt "Projekt pt. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google