Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupowe Ubezpieczenie na Życie Grupa otwarta Konzeption S.A.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupowe Ubezpieczenie na Życie Grupa otwarta Konzeption S.A."— Zapis prezentacji:

1 Grupowe Ubezpieczenie na Życie Grupa otwarta Konzeption S.A.
18 wrzesień 2008 Grupowe Ubezpieczenie na Życie Grupa otwarta Konzeption S.A.

2 Program ubezpieczenia
Planowany start programu – 1 listopada 2008 r. Przystąpienie do ubezpieczenia - osoby pomiędzy (ukończonym) a 55. (nieukończonym) rokiem życia, Ubezpieczeni - osoby pomiędzy 16. (ukończonym) a 65. (nieukończonym) rokiem życia, Ochrona ubezpieczeniowa - na terytorium RP oraz poza jej granicami (pakiet Assistance tylko na terenie RP), Konstrukcja umowy ubezpieczenia: jeden wariant ubezpieczenia, Uprawnieni do ubezpieczenia – Klienci KONZEPTION S.A. po spełnieniu warunków zawartych w treści kolejnego slajdu. Grupowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym GUF03

3 Przystąpienie do umowy ubezpieczenia (1)
Warunki: wypełniona Deklaracja przystąpienia, wypełniona Informacja o stanie zdrowia (wszystkie punkty na NIE), dla przystępujących do ubezpieczenia na dzień uruchomienia programu, tj. 1 listopada 2008 r. dla przystępujących w kolejnych miesiącach - w/w dokumentacja dostarczana do 15. dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony. Grupowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym GUF03

4 Przystąpienie do umowy ubezpieczenia (2)
Warunki: do ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby, które w dacie podpisania deklaracji przystąpienia przebywają na zwolnieniu lekarskim, do ubezpieczenia nie mogą przystąpić osoby wykonujące następujące zawody o podwyższonym stopniu ryzyka: bokser; cieśla; cyrkowiec; dekarz; detektyw; drwal; dziennikarz - korespondent; dżokej; elektryk; górnik; hutnik; kaskader; kierowca ciężarówek; kominiarz; marynarz; monter; murarz; nurek; ochroniarz; operator ciężkiego sprzętu; pilot; policjant; pracownik budowlany; pracownik pracujący: na wysokościach; przy budowie rusztowań; materiałach chemicznych; przy azbeście; żwirze; paliwach; w kamieniołomie; przy materiałach wybuchowych; rybak; spawacz; sportowiec zawodowy; strażak; tynkarz; wojskowy. Grupowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym GUF03

5 Program ubezpieczenia
Grupowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym GUF03

6 Składka miesięczna częstotliwość opłacania składki jest jednakowa dla wszystkich Ubezpieczonych, płatna miesięcznie z góry do 15. dnia miesiąca na konto wskazane w ulotce informacyjnej – STAŁE ZLECENIE W BANKU!! wpłata składki jest dokonana, jeżeli wpłynęła na właściwe konto. Grupowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym GUF03

7 Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej
ochrona ubezpieczeniowa wygasa: z końcem miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym Ubezpieczony został zgłoszony jako występujący z ubezpieczenia, z dniem zgonu Ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczony został zgłoszony jako występujący po dacie zgonu, z powodu nieopłacenia składki w terminie, tj. do 15. dnia miesiąca z góry za następny miesiąc ochrony. Brak możliwości ponownego przystąpienia do grupy. Grupowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym GUF03

8 Karencje 3-miesięczna karencja - zgon Ubezpieczonego,
6-miesięczne karencje - pozostałe ryzyka, Uwaga: w przypadku osób uprzednio objętych grupowym ubezpieczeniem w HDI–Gerling Życie TU SA lub przez innego ubezpieczyciela (gdzie zakres ubezpieczenia obejmował ubezpieczenie od ryzyk, w stosunku do których obowiązuje w HDI–Gerling Życie TU S.A. karencja) przez cały okres trwania programu mają zastosowanie karencje proporcjonalne, tzn. zostaje zaliczony staż u poprzedniego ubezpieczyciela. W okresie karencji wypłata nie będzie wyższa niż przewidziana u poprzedniego ubezpieczyciela. Przykłady: osoba jest ubezpieczona u innego ubezpieczyciela od roku – przechodząc do programu w HDI-Gerling Życie TU S.A. nie ma karencji, osoba jest ubezpieczona u innego ubezpieczyciela od 4 miesięcy – przechodząc do programu w HDI-Gerling Życie TU S.A. nie ma karencji na zgon, ma jeszcze 2 miesiące karencji na pozostałe ryzyka. Grupowe Ubezpieczenie na Życie Związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym GUF03


Pobierz ppt "Grupowe Ubezpieczenie na Życie Grupa otwarta Konzeption S.A."

Podobne prezentacje


Reklamy Google