Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UMOWY DODATKOWE Multi Program INwestycyjny AEGON 2008

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UMOWY DODATKOWE Multi Program INwestycyjny AEGON 2008"— Zapis prezentacji:

1 UMOWY DODATKOWE Multi Program INwestycyjny AEGON 2008
Multi Program INwestycyjny AEGON 2008 Plus Multi Program INwestycyjny AEGON Lokata 2008 ZMIANA SLAJD 1

2 UMOWY DODATKOWE TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI Multi PIN AEGON 2008, Multi PIN AEGON 2008 Plus i Multi PIN AEGON LOKATA 2008 DODATKOWE TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DODATKOWE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI, CAŁKOWITEGO LUB CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA SPOWODOWANYCH NW Dodatkowa umowa tylko w Multi PIN AEGON 2008, Multi PIN AEGON 2008 Plus - OCHRONA INWESTYCJI - ZMIANA SLAJD 2

3 UMOWY DODATKOWE rozszerzona ochrona w zakresie życia i zdrowia
TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI rozszerzona ochrona w zakresie życia i zdrowia możliwość zawarcia tylko w przypadku posiadania umowy głównej niezależna składka obok składki inwestycyjnej możliwość dokupienia w każdą rocznicę polisy możliwość rezygnacji z ochrony bez konsekwencji dla umowy głównej

4 DODATKOWE TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE
UMOWY DODATKOWE TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI DODATKOWE TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

5 UMOWY DODATKOWE - TERMINOWE
TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI ZAKRES UBEZPIECZENIA: ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO ZAWIERANA NA OKRES 5 LAT - ODNAWIALNA LUB ZAWIERANA NA OKRES DO 65 ROKU ŻYCIA MINIMALNA SUMA UBEZPIECZENIA PLN MAKSYMALNA SUMA UBEZPIECZENIA - bez ograniczeń

6 ŚWIADCZENIE W PRZYPADKU ZGONU
UMOWY DODATKOWE - TERMINOWA TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI MINIMALNY WIEK ZAWARCIA UMOWY - 18 lat MAKSYMALNY WIEK ZAWARCIA UMOWY- 64 lata UMOWA WYGASA Z CHWILĄ UKOŃCZENIA PRZEZ UBEZPIECZAJĄCEGO 65 LAT ŚWIADCZENIE W PRZYPADKU ZGONU = SUMA UBEZPIECZENIA SKŁADKA JEST DODATKOWĄ KWOTĄ W STOSUNKU DO SKŁADKI W UMOWIE GŁÓWNEJ (W Multi PIN AEGON 2008 i Multi PIN AEGON 2008 Plus płatna z tą samą częstotliwością, co składka inwestycyjna w umowie podstawowej; w Multi PIN AEGON LOKATA 2008 płatna rocznie)

7 UMOWY DODATKOWE - TERMINOWA
ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI Ocena ryzyka ubezpieczeniowego zależna od wieku ubezpieczonego i Sumy Ubezpieczenia: 18-45 lat do krótki formularz 18-45 lat powyżej badanie medyczne 46-65 lat do krótki formularz 46-65 lat powyżej badanie medyczne

8 składka roczna = S.U. x współczynnik z taryf 1 000
UMOWY DODATKOWE - TERMINOWA TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI OBLICZANIE SKŁADKI składka roczna = S.U. x współczynnik z taryf 1 000 przykład: mężczyzna 30 lat, SU = zł umowa na 5 lat Składka roczna = x 4, = 50 x 4,58 = 229 zł 1000 Składka miesięczna = 229 : 12 = 19,08 zł

9 TARYFY SKŁADEK - Terminowa na 5 lat
ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI TARYFY SKŁADEK - Terminowa na 5 lat

10 TARYFY SKŁADEK - Terminowa do 65 r.ż.
ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI TARYFY SKŁADEK - Terminowa do 65 r.ż.

11 UMOWY DODATKOWE TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI DODATKOWE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI, CAŁKOWITEGO LUB CZĘŚCIOWEGO TRWAŁEGO INWALIDZTWA SPOWODOWANYCH NW

12 UMOWY DODATKOWE - ŚMIERĆ I INWALIDZTWO W NW
TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI CAŁKOWITE TRWAŁE INWALIDZTWO TO: niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej przez okres co najmniej roku spowodowana urazem na skutek NW. CZĘŚCIOWE TRWAŁE INWALIDZTWO TO: fizyczna utrata lub całkowita utrata funkcji ramienia, dłoni, przedramienia, nogi poniżej kolana, nogi z kolanem, stopy, zdolności widzenia w co najmniej jednym oku, słuchu w obu uszach, mowy spowodowane NW.

13 UMOWY DODATKOWE - ŚMIERĆ I INWALIDZTWO W NW
ZAKRES UBEZPIECZENIA: ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO W NW, CAŁKOWITE LUB CZĘŚCIOWE INWALIDZTWO SPOWODOWANE NW ZAWIERANA NA OKRES DO 65 ROKU ŻYCIA MINIMALNA SUMA UBEZPIECZENIA PLN MAKSYMALNA SUMA UBEZPIECZENIA - w standardzie S.U. NIE WIĘKSZA NIŻ: suma ubezpieczenia w umowie terminowej (jeśli ją wykupił) 10-krotność 10-cio letniej składki urocznionej (Multi PIN AEGON i Multi PIN AEGON 2008 Plus) 5-krotność składki jednorazowej (Multi PIN AEGON Lokata 2008) PLN (w standardzie) TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI ZMIANA slajd 13

14 UMOWY DODATKOWE - ŚMIERĆ I INWALIDZTWO W NW
MINIMALNY WIEK ZAWARCIA UMOWY lat MAKSYMALNY WIEK ZAWARCIA UMOWY lata UMOWA WYGASA Z CHWILĄ UKOŃCZENIA PRZEZ UBEZPIECZAJĄCEGO 65 LAT. ZAWIERANA WRAZ Z UMOWĄ GŁÓWNĄ LUB W ROCZNICĘ POLISY (aneks do polisy). MOŻLIWOŚĆ REZYGNACJI BEZ KONSEKWENCJI DLA UMOWY PODSTAWOWEJ. SKŁADKA JEST DODATKOWĄ KWOTĄ W STOSUNKU DO SKŁADKI W UMOWIE GŁÓWNEJ (w Multi PIN AEGON 2008 i Multi PIN AEGON 2008 Plus płatna z tą samą częstotliwością, co składka inwestycyjna w umowie podstawowej w Multi PIN AEGON LOKATA 2008 rocznie). TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI ZMIANA SLJAD 14

15 UMOWY DODATKOWE - ŚMIERĆ I INWALIDZTWO W NW
ŚWIADCZENIA ZGON W WYNIKU NW - 100% S.U. CAŁKOWITE INWALIDZTWO - 100% S.U. CZĘŚCIOWE INWALIDZTWO - według tabeli w OWU Wypłacane, jeżeli zgon lub inwalidztwo nastąpiły w okresie 180 dni od daty nieszczęśliwego wypadku. Suma świadczeń nie może przewyższać 100% sumy ubezpieczenia. TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI

16 Wiek wstępu Zgon i inwalidztwo NW 18 - 64 3,00 zł
UMOWY DODATKOWE - ŚMIERĆ I INWALIDZTWO W NW TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI Taryfa składek za dodatkowe ubezpieczenie na wypadek śmierci, całkowitego lub częściowego trwałego inwalidztwa, spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem. Roczna stawka składki na 1000 zł sumy ubezpieczenia Wiek wstępu Zgon i inwalidztwo NW ,00 zł

17 UMOWY DODATKOWE TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI DODATKOWE TERMINOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE OCHRONA INWESTYCJI ZAWIERANA TYLKO Z UMOWĄ Multi PIN AEGON 2008 i Multi PIN AEGON 2008 Plus

18 UMOWY DODATKOWE - OCHRONA INWESTYCJI
WIEK WSTĘPU: LAT UMOWA NA 5 LAT - ODNAWIALNA OCHRONA MAKSYMALNIE DO 65 ROKU ŻYCIA (potem umowa wygasa) ZAWIERANA TYLKO JEDNOCZEŚNIE Z UMOWĄ GŁÓWNĄ SKŁADKA JEST DODATKOWĄ KWOTĄ W STOSUNKU DO SKŁADKI REGULARNEJ W UMOWIE GŁÓWNEJ PŁATNA Z TĄ SAMĄ CZĘSTOTLIWOŚCIĄ, CO SKŁADKA NA UMOWĘ GŁÓWNĄ Multi PIN AEGON 2008 i Multi PIN AEGON 2008 Plus TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI

19 UMOWY DODATKOWE - OCHRONA INWESTYCJI
ANKIETA ZDROWIA BADANIA LEKARSKIE, JEŻELI ŁĄCZNA KWOTA SUMY UBEZPIECZENIA Z UMÓW DODATKOWYCH: TERMINOWEJ I OCHRONY INWESTYCJI PRZEKRACZA: PLN - DLA OSOBY POWYŻEJ 46 ROKU ŻYCIA PLN - DLA OSOBY DO 46 ROKU ZYCIA KLIENT PŁACI SKŁADKĘ W TAKIEJ SAMEJ WYSOKOŚCI PRZEZ 5 LAT. WYSOKOŚĆ SKŁADKI ZALEŻNA OD WIEKU I PŁCI - GOTOWE STAWKI SKŁADEK W ZAŁĄCZNIKU DO OWU OCHRONA INWESTYCJI TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI

20 SUMA UBEZPIECZENIA UMOWY DODATKOWE - OCHRONA INWESTYCJI
TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI SUMA UBEZPIECZENIA zmniejszająca się w każdym roku trwania umowy WARIANT 1 WARIANT 2 ROK SU SU w 1 roku PLN PLN w 2 roku PLN PLN w 3 roku PLN PLN w 4 roku PLN PLN w 5 roku PLN PLN WARIANT WEDŁUG WSKAZANIA KLIENTA

21 SKŁADKA UMOWY DODATKOWE - OCHRONA INWESTYCJI TERMINOWA ŚMIERĆ I INW.
W NW OCHRONA INWESTYCJI SKŁADKA

22 WYŁĄCZENIA TERMINOWA ŚMIERĆ I INW. W NW OCHRONA INWESTYCJI WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE UMÓW DODATKOWYCH PATRZ: OGÓLNE WARUNKI POSZCZEGÓLNYCH UMÓW DODATKOWYCH


Pobierz ppt "UMOWY DODATKOWE Multi Program INwestycyjny AEGON 2008"

Podobne prezentacje


Reklamy Google