Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS UBEZPIECZENIE UCZNIÓW PRZYJEŻDŻAJĄCYCH Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS UBEZPIECZENIE UCZNIÓW PRZYJEŻDŻAJĄCYCH Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie."— Zapis prezentacji:

1 WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS UBEZPIECZENIE UCZNIÓW PRZYJEŻDŻAJĄCYCH Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 Ubezpieczenie Podstawowe zasady obowiązkowe ubezpieczenie ucznia w krajowym systemie ubezpieczeń (właściwy, krajowy Fundusz Zdrowia) obowiązkowe ubezpieczenie każdego wyjeżdżającego ucznia, gwarantowane przez Komisję Europejską w ramach umowy EAC-0088 z Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Group oraz instytucją zarządzającą MSH INTERNATIONAL (ex - European Benefits Administrators) obowiązek posiadania ubezpieczenia przed każdego ucznia przed rozpoczęciem wyjazdu (EKUZ + ubezpieczenie gwarantowane przez KE) uczeń musi posiadać polisę ubezpieczeniową przed wyjazdem do Polski WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

3 Ubezpieczenie NFZ + EKUZ = sektor publiczny opieki zdrowotnej EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Każdy uczeń przed wyjazdem za granicę do szkoły przyjmującej musi: być objęty krajowym systemem ubezpieczenia (krajowy Fundusz Zdrowia) posiadać osobistą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) niezależnie od posiadania obowiązkowego ubezpieczenia zapewnianego przez Komisję Europejską EKUZ: umożliwia dostęp ucznia do sektora publicznego opieki zdrowotnej za granicą musi być w posiadaniu ucznia przed wyjazdem za granicę Szkoła przyjmująca + mentor: musi upewnić się, że uczeń posiada EKUZ WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

4 Ubezpieczenie System Ubezpieczeń Grupowych Comeniusa SYSTEM UBEZPIECZEŃ GRUPOWYCH COMENIUSA Każdy uczeń przed wyjazdem za granicę do szkoły przyjmującej musi: być objęty obowiązkowym ubezpieczeniem w ramach Systemu Ubezpieczeń Grupowych Comeniusa zapewnionym przez KE + AXA + MSH INTERNATIONAL posiadać Certyfikat ubezpieczenia ucznia posiadać osobistą Ubezpieczeniową Kartę Identyfikacyjną Ubezpieczenie obejmuje: ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej świadczenie z tytułu kalectwa ubezpieczenie assistance od kosztów transportu do kraju trwa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu trwa od dnia rozpoczęcia podróży do kraju goszczącego do drugiego miesiąca po zakończeniu trwania wyjazdu obejmuje obowiązkowe szkolenia (przedwyjazdowe i poprzyjazdowe) Ubezpieczenie w ramach Systemu Ubezpieczeń Grupowych Comeniusa umożliwia uczniowi dostęp do niepublicznego sektora opieki zdrowotnej za granicą WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

5 Ubezpieczenie System Ubezpieczeń Grupowych Comeniusa PYTANIA Kontakt z AXA, jeśli pytanie dotyczy: ubezpieczenia assistance od kosztów transportu do kraju Kontakt z MSH INTERNATIONAL, jeśli pytanie dotyczy: ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej świadczeń z tytułu kalectwa lub śmierci jakichkolwiek wątpliwości ucznia KONTAKT mailowo telefonicznie 24 godziny na dobę po polsku DANE KONTAKTOWE Przewodnik dla uczniów. System grupowych ubezpieczeń Comeniusa FAQ - najczęściej zadawane pytania. System ubezpieczeń grupowych Comeniusa Ubezpieczeniowa karta identyfikacyjna WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

6 Ubezpieczenie System Ubezpieczeń Grupowych Comeniusa OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY DO ZAPOZNANIA SIĘ I STOSOWANIA UCZEŃ Przewodnik dla uczniów. System grupowych ubezpieczeń Comeniusa FAQ - najczęściej zadawane pytania. System ubezpieczeń grupowych Comeniusa Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego MENTOR (dokumenty znajdują się na stronie internetowej polskiej NA) Przewodnik dla uczniów. System grupowych ubezpieczeń Comeniusa FAQ - najczęściej zadawane pytania. System ubezpieczeń grupowych Comeniusa Rola Narodowych Agencji, szkół wysyłających i szkół przyjmujących w ramach umowy ubezpieczeniowej WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

7 Ubezpieczenie System Ubezpieczeń Grupowych Comeniusa CO KTO MUSI POSIADAĆ UCZEŃ Przed wyjazdem i podczas pobytu za granicą uczeń musi posiadać: 1.ORYGINAŁ Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (wydawana przez krajowy NFZ) 2.ORYGINAŁ Ubezpieczeniowej karty identyfikacyjnej (wydawana przez European Benefits Administrators/MSH INTERNATIONAL) 3.ORYGINAŁ Certyfikatu ubezpieczenia (wydawany przez European Benefits Administrators/ MSH INTERNATIONAL) Przewodnik dla uczniów. System grupowych ubezpieczeń Comeniusa FAQ - najczęściej zadawane pytania. System ubezpieczeń grupowych Comeniusa MENTOR + RODZINA GOSZCZĄCA 1.Kopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego 2.Kopia Ubezpieczeniowej karty identyfikacyjnej 3.Kopia Certyfikatu ubezpieczenia WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

8 Ubezpieczenie System Ubezpieczeń Grupowych Comeniusa OBOWIĄZKI MENTOR jest zobowiązany: zapoznać się z treścią wszelkich dokumentów związanych z ubezpieczeniem ucznia postępować zgodnie z wytycznymi i wskazówkami dotyczącymi ubezpieczenia dopilnować, aby wszystkie rodzina goszcząca otrzymała informacje nt. ubezpieczenia ucznia przekazać rodzinie goszczącej wymagane dokumenty związane z ubezpieczeniem ucznia posiadać wszystkie dokumenty związane z ubezpieczeniem oraz kopie kart/certyfikatów będących w posiadaniu ucznia informować polską NA o wszelkich zmianach dotyczących ubezpieczenia ucznia informować szkołę wysyłająca o wszelkich zmianach dotyczących ubezpieczenia ucznia informować polską NA o wszelkich sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu ucznia, nagłych przypadkach natury medycznej, hospitalizacji, itp. WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

9 Ubezpieczenie System Ubezpieczeń Grupowych Comeniusa OBOWIĄZKI UCZEŃ jest zobowiązany: zapoznać się z treścią dokumentów związanych z ubezpieczeniem ucznia postępować zgodnie z wytycznymi i wskazówkami dotyczącymi ubezpieczenia przekazać nauczycielowi kontaktowemu informacje niezbędne do rejestracji w Systemie Ubezpieczeń Grupowych Comeniusa ze stosownym wyprzedzeniem posiadać w trakcie wyjazdu oryginały EKUZ, Ubezpieczeniowej karty identyfikacyjnej (zawsze przy sobie), Certyfikatu ubezpieczenia w przypadku wystąpienia jakichkolwiek okoliczności związanych z ubezpieczeniem (zwłaszcza dotyczących zdrowia) natychmiast informować i prosić o pomoc: mentora i/lub rodzinę goszczącą – w pierwszej kolejności rodziców/opiekunów i nauczyciela kontaktowego – w drugiej kolejności z pomocą mentora/rodziny goszczącej kontaktować się z AXA lub MSH INTERNATIONAL przechowywać kopie dokumentów przekazywanych do MSH INTERNATIONAL WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA


Pobierz ppt "WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Program COMENIUS UBEZPIECZENIE UCZNIÓW PRZYJEŻDŻAJĄCYCH Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google