Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAWIERANIE UMÓW ubezpieczenia grupowe na życie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAWIERANIE UMÓW ubezpieczenia grupowe na życie"— Zapis prezentacji:

1 ZAWIERANIE UMÓW ubezpieczenia grupowe na życie

2 Spis treści Proces zawierania umowy Zapytanie
O zawieraniu umów ubezpieczenia Zestaw dokumentów wymaganych do wystawienia polisy

3 Proces zawierania umowy
Zapytanie – Reverto - sprawdzenie Przesłanie oferty Pramerica – przygotowanie oferty Decyzja na TAK Analiza potrzeb + Polecenia

4 Proces zawierania umowy
Decyzja na TAK Wniosek o zawarcie z firma Przesłanie do Reverto Wnioski z ubezpieczonymi + ankiety medyczne Przesłanie do Pramerica Lista ubezpieczonych Polisa + certyfikaty dla ubezpieczonych składka Inne dokumenty Dostarczenie przez Agenta

5 Zapytanie ZAPYTANIE grupowe@reverto.pl z dnia: Nazwa firmy
Nazwa firmy Adres (kod, miejscowość) ulica, nr domu, lokalu rodzaj działalności (branża - PKD) Wariant 1 Wariant 2 nazwa grupy (kadra/standard): liczba osób w podgrupie: płatnik (firma/pracownik): proponowana SU max składka: Prosze zaznaczyć X wskazujący na wybór danej umowy Śmierć Śmierć NW Śmierć na skutek NW komunikacyjnego Śmierć na skutek NW w pracy Śmierć na skutek zawału lub udaru Niezdolność do pracy na skutek choroby lub NW Uszczerbek NW Uszczerbek na skutek zawału lub udaru Poważne choroby Pobyt w szpitalu z powodu choroby (do 14. dnia / po 14. dniu) na skutek zawału lub udaru (do 14. dnia / po 14. dniu) z powodu NW (do 14. dnia / po 14. dniu) z powodu NW przy pracy (do 14. dnia / po 14. dniu) z powodu NW komunikacyjnego (do 14. dnia / po 14. dniu) z powodu NW komunikacyjnego przy pracy (do 14. dnia / po 14. dniu) OIOM ( płatne dodatkowo od 1. do 5. dnia pobytu) Rekonwalescencja po szpitalu w wyniku NW lub choroby Operacja w wyniku NW lub choroby Leczenie specjalistyczne Agent: tel.: Osoba obsługująca w firmie W zał. informacje do kwotacji: Scan obecnego ubezpieczenia Data urodzin osób do ubezpieczenia ( miesiąc, rok) Płeć ZAPYTANIE z dnia: Nazwa firmy Adres (kod, miejscowość) ulica, nr domu, lokalu rodzaj działalności (branża - PKD) Wariant 1 Wariant 2 nazwa grupy (kadra/standard): liczba osób w podgrupie: płatnik (firma/pracownik): proponowana SU max składka:

6 Prosze zaznaczyć X wskazujący na wybór danej umowy
Zapytanie Prosze zaznaczyć X wskazujący na wybór danej umowy Śmierć Śmierć NW Śmierć na skutek NW komunikacyjnego Śmierć na skutek NW w pracy Śmierć na skutek zawału lub udaru Niezdolność do pracy na skutek choroby lub NW Uszczerbek NW Uszczerbek na skutek zawału lub udaru Poważne choroby Pobyt w szpitalu z powodu choroby (do 14. dnia / po 14. dniu) na skutek zawału lub udaru (do 14. dnia / po 14. dniu) z powodu NW (do 14. dnia / po 14. dniu) z powodu NW przy pracy (do 14. dnia / po 14. dniu) z powodu NW komunikacyjnego (do 14. dnia / po 14. dniu) z powodu NW komunikacyjnego przy pracy (do 14. dnia / po 14. dniu) OIOM ( płatne dodatkowo od 1. do 5. dnia pobytu) Rekonwalescencja po szpitalu w wyniku NW lub choroby Operacja w wyniku NW lub choroby Leczenie specjalistyczne

7 Zapytanie Agent: tel.: email: Osoba obsługująca w firmie
z dnia: Nazwa firmy Adres (kod, miejscowość) ulica, nr domu, lokalu rodzaj działalności (branża - PKD) Wariant 1 Wariant 2 nazwa grupy (kadra/standard): liczba osób w podgrupie: płatnik (firma/pracownik): proponowana SU max składka: Prosze zaznaczyć X wskazujący na wybór danej umowy Śmierć Śmierć NW Śmierć na skutek NW komunikacyjnego Śmierć na skutek NW w pracy Śmierć na skutek zawału lub udaru Niezdolność do pracy na skutek choroby lub NW Uszczerbek NW Uszczerbek na skutek zawału lub udaru Poważne choroby Pobyt w szpitalu z powodu choroby (do 14. dnia / po 14. dniu) na skutek zawału lub udaru (do 14. dnia / po 14. dniu) z powodu NW (do 14. dnia / po 14. dniu) z powodu NW przy pracy (do 14. dnia / po 14. dniu) z powodu NW komunikacyjnego (do 14. dnia / po 14. dniu) z powodu NW komunikacyjnego przy pracy (do 14. dnia / po 14. dniu) OIOM ( płatne dodatkowo od 1. do 5. dnia pobytu) Rekonwalescencja po szpitalu w wyniku NW lub choroby Operacja w wyniku NW lub choroby Leczenie specjalistyczne Agent: tel.: Osoba obsługująca w firmie W zał. informacje do kwotacji: Scan obecnego ubezpieczenia Data urodzin osób do ubezpieczenia ( miesiąc, rok) Płeć Agent: tel.: Osoba obsługująca w firmie W zał. informacje do kwotacji: Scan obecnego ubezpieczenia Data urodzin osób do ubezpieczenia ( miesiąc, rok) Płeć

8 Polisy kwotowane Zawieranie umów ubezpieczenia
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 1 roku (z możliwością automatycznego przedłużania na kolejne okresy) Umowy dodatkowe mogą zostać zawarte jednocześnie z datą zawarcia umowy podstawowej lub w terminie późniejszym Zawarcie umowy z chwilą doręczenia Ubezpieczającemu przez Pramerica - Polisy wraz ze Specyfikacją Polisy „ Certyfikat Grupowego Ubezpieczenia na Życie” ” – wystawiany przez Pramerica dla każdego Ubezpieczonego

9 ZESTAW DOKUMENTÓW DO POLISY KWOTOWANEJ ( DO PRZEKAZANIA PRAMERICA ŻYCIE TUIR SA )
1. Zapytanie Formularz Zapytania 2. Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia grupowego na życie (na podstawie oferty z dnia….. nr…..) Formularz Pramerica 3. Wniosek przystąpienia do ubezpieczenia dla pracownika obejmowanego grupowym ubezpieczeniem na życie 4. Lista osób przystępujących do ubezpieczenia podstemplowana i podpisana przez Ubezpieczającego 5. Ankieta medyczna dla pracownika obejmowanego ubezpieczeniem grupowym na życie 6. Kopia KRS LUB WPISU DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ + kopia NIP/ REGON (jeśli brak KRS) 7. OŚWIADCZENIE UBEZPIECZAJĄCEGO (PEP)


Pobierz ppt "ZAWIERANIE UMÓW ubezpieczenia grupowe na życie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google