Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademia Młodych Noblistów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, 3.3. Poprawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademia Młodych Noblistów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, 3.3. Poprawa."— Zapis prezentacji:

1 Akademia Młodych Noblistów

2 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, 3.3. Poprawa jakości kształcenia, 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia. Czas realizacji projektu: 1 czerwca 2010 – 31 lipca 2013 Biuro projektu Akademii Młodych Noblistów: Wydział Nauk Humanistyczno – Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie Ul. Sikorskiego 23 10-088 Olsztyn Tel./fax. (89) 542 42 25 akademia@wsptwp.eu www.akademiamlodychnoblistow.pl

3 DLA KOGO? Działania obejmują 3000 uczniów pierwszych klas gimnazjum z województw: warmińsko – mazurskiego, kujawsko – pomorskiego i pomorskiego. CEL Poprawa wyników egzaminów gimnazjalnych, jak również rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, technik informacyjno – komunikacyjnych.

4 Interdyscyplinarny Szkolny Ruch Naukowy (ISRN) Uczeń jest zobowiązany do uczestnictwa w jednym z wybranych laboratoriów : -geograficznego, -matematyczno – fizycznego, -biologiczno – chemicznego, -językowego, -informatycznego.

5 Minimalna liczebność grup laboratoryjnych powinna wynosić 15 uczniów. Zajęcia prowadzone na bazie Programów Autorskich przygotowanych przez specjalistów. Uczeń jest zobowiązany do aktywnego uczestnictwa w zajęciach zaplanowanych w ramach projektu. Uczeń ma powinność wypełnienia Ankiety Rekrutacyjnej, która ułatwi zaplanowanie działań projektowych w szkole. W razie potrzeb uczeń może wziąć udział w zaplanowanym Pogotowiu Laboratoryjnym dla wyrównania swojej wiedzy (1 godzina lekcyjna w tygodniu). Wycieczki tematyczne.

6 Harmonogram ISRN -Laboratoria (35 tygodni x 2 h x 3 lata = 210 godzin pracy warsztatowej), -Pogotowia Laboratoryjne (35 tygodni x 1 h x 3 lata = 210 godzin pracy warsztatowej), -Prezentacja projektu w ramach wybranego przez ucznia Laboratorium - odnotowany w bazie projektów (raz w roku szkolnym -ogółem 3 projekty na ucznia lub grupy 3-4 osobowe), -Olimpiada na poziomie regionalnym – 1 raz w roku, -Indywidualne konsultacje z psychologiem - pedagogiem z elementami poradnictwa zawodowego – raz w roku/uczeń, -Wycieczki tematyczne – 2 razy w roku, -Doradztwo on-line ekspertów - wykładowców WSP TWP w zakresie kompetencji kluczowych.

7 Szkoła zobowiązuje się do przekazania Komisji Rekrutacyjnej w okresie rekrutacji uczniów do projektu, zaś uczeń zobowiązuje się do rzetelnego wypełnienia: -zgłoszenia udziału ucznia w projekcie sporządzonego przez wychowawców klas, -formularza aplikacyjnego, -deklaracji uczestnictwa, -zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8 Ponadregionalna Akademia Młodych Noblistów Cel Celem Ponadregionalnej Akademii jest pobudzenie mobilności, rozwój sieci oraz nawiązanie współpracy między szkołami a ich uczniami.

9 W ramach Ponadregionalnej AMN realizowane będą: Spotkania z ludźmi z pasją, czyli z naukowcami, podróżnikami, przedsiębiorcami, specjalistami z wybranych dziedzin (raz w okresie trwania projektu); Klucz do sukcesu - warsztaty dotyczące rozwoju osobistego (raz w okresie trwania projektu); Zostań noblistą - prezentacja postaci Noblistów przez wykładowców akademickich (raz w okresie trwania projektu); Letnie i zimowe laboratoria - wyjazdowe zajęcia w międzyszkolnym laboratorium tematycznym (raz w okresie trwania projektu).

10 Harmonogram PAMN -Letnie/Zimowe Laboratorium (uczeń będzie miał do wyboru udział w 5-dniowym letnim lub zimowym laboratorium); -Spotkanie z ludźmi z pasją, cykl spotkań z naukowcami, podróżnikami, przedsiębiorcami, specjalistami z wybranych dziedzin (uczeń będzie miał możliwość jednorazowego udziału w cyklu spotkań); -"Zostań noblistą" prezentacja wybranych dawnych i współczesnych osiągnięć (uczeń będzie miał możliwość jednorazowego udziału w cyklu spotkań); -"Klucz do sukcesu" warsztaty dotyczące rozwoju osobistego (uczeń będzie miał możliwość jednorazowego udziału w warsztatach); -Ponadregionalne festyny naukowe w ramach których odbędą się: konkurs ponadregionalny na najlepszy projekt oraz finał olimpiady na poziomie ponadregionalnym.

11 Korzyści z uczestnictwa ucznia w projekcie Projekt obejmuje zarówno koszty wyprawek szkolnych, materiałów dydaktycznych, jak również wyjazdów laboratoryjnych. Dzięki trzyletniemu wsparciu, uczeń będzie miał możliwość bezpłatnej edukacji w ramach wymienionych wcześniej nauk. Wydatki związane z działaniami wskazanymi w Harmonogramie są finansowe ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 Korzyści z uczestnictwa uczniów w projekcie -Poprawa wyników z egzaminów gimnazjalnych; -Wzrost świadomości wśród uczniów na temat kompetencji kluczowych uczniów; -Aktywne uczestnictwo w projekcie, a tym samym w samorozwoju; -Nawiązanie bliższej współpracy z ośrodkiem akademickim i szkolnym; -Atrakcje związane z wyjazdami edukacyjnymi, jak również konkursami, olimpiadami, festynami.

13 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do panelu dyskusyjnego


Pobierz ppt "Akademia Młodych Noblistów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, 3.3. Poprawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google