Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE)"— Zapis prezentacji:

1 Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE)
„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Brzeskim”

2

3 Źródła informacji o pracy szkół
Okręgowe Komisje Egzaminacyjne -wyniki System Ewaluacji Oświaty –raporty z ewaluacji szkół Projekt EWD – przetworzone wyniki egzaminacyjne Strony WWW szkół …….

4 Średnie wyniki egzaminacyjne
Według badań (dr J. Herczyńskiego) najważniejszym czynnikiem określającym jakość szkoły – w opinii samorządowców (63,5%) są wyniki egzaminów zewnętrznych System motywowania finansowego - w opinii samorządowców, uwzględnia przede wszystkim wyniki egzaminów zewnętrznych i aktywność dyrektorów w pozyskiwaniu środków unijnych (71%) J. Fijas, Proces budżetowy w oświacie, Warszawa 2012 J. Herczyński, Wskaźniki oświatowe, Warszawa 2012

5 Funkcje systemu egzaminacyjnego
ocena osiągnięć szkolnych uczniów w świetle wymagań programowych (funkcja selekcyjna) diagnoza (opis) osiągnięć szkolnych uczniów monitorowanie procesów edukacyjnych ewaluacja szkół ze względu na wyniki nauczania

6 Gdzie szukać wyników egzaminacyjnych

7 Sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej 2012 rok

8 Sprawdzian w klasie VI szkoły podstawowej 2012 rok
W skład powiatu brzeskiego wchodzi 7 gmin 49 szkół podstawowych w tym: 4 szkoły z wynikami niskimi, 34 szkoły z wynikami średnimi, 11 szkół z wynikami wysokimi

9 Zakres treści informacji o wynikach nauczania w szkołach – ogólnie dostępny

10

11 Informacje o wynikach nauczania egzamin gimnazjalny

12

13

14 Zakres treści informacji o wynikach nauczania w szkołach – ogólnie dostępny

15

16

17

18 Problemy wynikające z stosowania skali surowych wyników
Uniemożliwia porównywanie wyników pomiędzy latami Duże zróżnicowanie arkuszy pomiędzy latami utrudnia orientację, czy dany wynik jest wysoki czy też niski Powoduje błędne oceny pracy szkół, jeżeli nie uwzględnimy potencjału, możliwości uczniów uczęszczających do danej szkoły Może doprowadzić do niesprawiedliwej oceny pracy szkoły, jest obrazem poziomu opanowania wiedzy przedmiotowej nie wkładu pracy grona pedagogicznego

19 Jak komunikować wyniki egzaminacyjne, żeby były one przydatne do oceny pracy szkoły?
Konsekwencją używania średniego wyniku do oceny szkoły jest również: przecenianie małych różnic w wyniku – stosowanie krótkiej skali staninowej (często 1-3 stanin szkoła ma się sama „naprawić”) nie uwzględnianie liczebności, ani rozproszenia wyników fałszywy sygnał o efektywności nauczania (nie uwzględnia zasobów na wejściu)

20 Co to jest EWD? EWD jest jedną z metod statystycznych analizowania wyników egzaminacyjnych Efektem zastosowania metody są wskaźniki EWD Wskaźnik EWD jest miarą efektywności nauczania w danej szkole w zakresie sprawdzanym egzaminami zewnętrznymi Wskaźniki EWD są jednym ze sposobów komunikowania wyników egzaminacyjnych

21 Idea edukacyjnej wartości dodanej
Wyniki końcowe Wyniki egzaminacyjne Płeć, dysleksja wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne Nauka w szkole Zasoby na wejściu Efekty pracy

22 Efektywność nauczania w gimnazjach
Lata, dla których podano średnie wyniki egzaminacyjne i wskaźniki EWD 1 2006 2007 2008 2 2009 3 2010 4 2011 5 2012 Efektywność nauczania w gimnazjach

23 EWD gimnazjalne - wskaźniki trzyletnie – graficzna prezentacja
Wynik egzaminacyjny i wskaźnik EWD to miary uzupełniające się Łącznie uzyskujemy pełniejszą informację o szkole Pozycja szkoły prezentowana jest w układzie współrzędnych – na wykresie Oś pozioma oznacza średni trzyletni wynik egzaminacyjny szkoły, a oś pionowa symbolizuje trzyletnią EWD szkoły

24 Gimnazja w powiecie - aktualne dane 2010-2012
Część humanistyczna

25 Gimnazja w powiecie - aktualne dane 2010-2012
Część matematyczno-przyrodnicza

26 Trzyletnie wyniki egzaminacyjne i EWD – wyniki aktualne
Bielcza Szczepanów Borzęcin Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza

27 Gmina Borzęcin część humanistyczna
Szczepanów Borzęcin Bielcza

28 Część matematyczno-przyrodnicza 2006-2012
Bielcza Przyborów Borzęcin

29 Brzesko – część humanistyczna 2006-2012

30 Brzesko – część matematyczno-przyrodnicza 2006-2012
Jadowniki Gimnazjum nr 1 w Brzesku Gimnazjum nr 2 w Brzesku

31 Gmina Dębno- 3 gimnazja (najmniejsze usunięto z rys.)
Usunięto z rysunku gimnazjum z najmniejszą liczą uczniów Część humanistyczna

32 Gmina Dębno- 3 gimnazja (najmniejsze usunięto z rys.)
Usunięto z rysunku gimnazjum z najmniejszą liczą uczniów Część matematyczno-przyrodnicza

33 Gmina Iwkowa - 2 gimnazja
Część humanistyczna

34 Gmina Iwkowa - 2 gimnazja
Część matematyczno-przyrodnicza

35 Gmina Szczurowa - 2 gimnazja
Część humanistyczna

36 Gmina Szczurowa - 2 gimnazja
Część matematyczno-przyrodnicza

37 Szkoły otrzymały narzędzia do Prowadzenia analiz wyników egzaminów

38 Mogą Prowadzić Analizy wewnątrzszkolne z zastosowaniem Kalkulatora EWD 100

39 Część humanistyczna Język polski Historia i wos

40 Część matematyczno-przyrodnicza
Matematyka Przedmioty przyrodnicze

41 Licea ogólnokształcące Zachęcamy do studiowania Sprawozdań CKE i OKE

42 Wskaźnik humanistyczny

43 Wskaźnik - język polski

44 Wskaźnik matematyczno-przyrodniczy

45 Wskaźnik matematyczny

46 Technika Wskaźnik humanistyczny

47 Wskaźnik matematyczno-przyrodniczy

48 Analizy efektywności nauczania matematyki w latach 2010-2012 w szkole

49 Szkoły maturalne - technikum
Matematyka 2010 rok Szkoły maturalne - technikum Przykład technikum w Bochni

50 Matematyka 2011 Technikum w Bochni

51 Matematyka 2012 Zestawienie zbiorcze – EWD matematyka

52 Zdawalność egzaminu maturalnego według powiatów

53

54

55

56 Ewaluacyjna funkcja wskaźników egzaminacyjnych
Wskaźniki egzaminacyjne pokazują jak jest, ale nie pokazują dlaczego tak jest Odpowiedzi na pytanie „dlaczego tak jest” należy poszukiwać na drodze ewaluacji wewnętrznej

57 Ewaluacja wewnętrzna Jak jest? Jak powinno być? Dlaczego nie jest tak jak powinno być? Co zrobić, żeby było tak jak powinno być? Wskaźniki EWD jako wskaźniki monitorujące skuteczność podjętych działań Wskaźniki EWD jako dowody spełnienia (lub nie) wymagań Wskaźniki EWD jako impuls do ewaluacji wewnętrznej

58 Do każdego działania należy się przygotować
Gdybym miał 1 godzinę na rozwiązanie problemu, od którego zależałoby moje życie, to 45 minut poświęciłbym na sformułowanie problemu, 10 minut na sprawdzenie, czy dobrze problem sformułowałem, a 5 minut przeznaczyłbym na rozwiązanie. Do odpowiedniej interpretacji danych egzaminacyjnych konieczne jest konfrontowanie, łączenie informacji otrzymanych z egzaminów zewnętrznych oraz z innych źródeł Nie ma rzeczywistości samej w sobie, są tylko obrazy widziane z różnych perspektyw. A. Einstein

59 Uwagi końcowe Nie ma gotowych recept, jak poprawić pracę szkoły mierzoną wynikami egzaminacyjnymi Każda szkoła wymaga podjęcia innych działań Często podejmowane działania nie przynoszą efektów Jakie czynniki powodują trudności w podejmowaniu decyzji???

60 Pamiętajmy, że analiza wyników egzaminacyjnych to tylko element pracy szkoły

61 Dziękuję za uwagę Anna Rappe
W prezentacji wykorzystano materiały zespołu EWD oraz opracowania dr M. K. Szmigel


Pobierz ppt "Szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google