Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2009 r. uczni ó w szk ó ł prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2009 r. uczni ó w szk ó ł prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2009 r. uczni ó w szk ó ł prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec

2 SPRAWDZIAN - 2009

3 Liczba uczniów, którzy przystąpili do sprawdzianu w 2009 r. Nr szkołyLiczba uczniów SP nr 165 SP nr 246 SP nr 3102 SP nr 6151 SP nr 983 SP nr 1183 SP nr 1211 SP nr 1346

4 Liczba uczniów, którym dostosowano warunki sprawdzianu 8,3 % populacji uczniów, którzy przystąpili do sprawdzianu Nr szkoły Liczba uczniów z lekką niepełnosprawnością umysłową niesłyszącysłabowidzącyniewidomiZ dysleksją SP nr 1----10 SP nr 2----5 SP nr 31---5 SP nr 6----12 SP nr 9----6 SP nr 112---5 SP nr 12----2 SP nr 13----1 RAZEM:3---46

5 Jakie umiejętności uczniów były mierzone podczas sprawdzianu? CZYTANIE PISANIE WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE ROZUMOWANIE KORZYSTANIE Z INFORMACJI

6 CZYTANIE Wskaźnik wojewódzki SPRAWDZIAN – 2009 r.

7 PISANIE SPRAWDZIAN – 2009 r. Wskaźnik wojewódzki

8 SPRAWDZIAN – 2009 r. Wskaźnik wojewódzki ROZUMOWANIE

9 SPRAWDZIAN – 2009 r. Wskaźnik wojewódzki KORZYSTANIE Z INFORMACJI

10 SPRAWDZIAN – 2009 r. Wskaźnik wojewódzki WYKORZYSTANIE WIEDZY W PRAKTYCE

11 Procent punktów otrzymanych przez uczniów na sprawdzianie 2009 r.

12 Stanin 123456789 Szkoła Podstawowa nr 1 2007 r. 2008 r. 2009 r. Szkoła Podstawowa nr 2 2007 r. 2008 r. 2009 r. Szkoła Podstawowa nr 3 2007 r. 2008 r. 2009 r. Szkoła Podstawowa nr 6 2007 r. 2008 r. 2009 r. Wyniki szkół w skali znormalizowanej (staninowej) w latach 2007 - 2009

13 Stanin 123456789 Szkoła Podstawowa nr 9 2007 r. 2008 r. 2009 r. Szkoła Podstawowa nr 11 2007 r. 2008 r. 2009 r. Szkoła Podstawowa nr 12 2007 r. 2008 r. 2009 r. Szkoła Podstawowa nr 13 2007 r. 2008 r. 2009 r. Wyniki szkół w skali znormalizowanej (staninowej) w latach 2007 - 2009

14 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2009 r. uczniów szkół Gminy Miejskiej Mielec

15 Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w 2009 r. Lp.GimnazjumLiczba uczniów 1Gimnazjum nr 1126 2Gimnazjum nr 2269 3Gimnazjum nr 3165 4Gimnazjum nr 4159 Ogółem:719

16 Liczba uczniów, którym dostosowano warunki egzaminu gimnazjalnego Uczniowie Lekką niepełno- sprawnością umysłowa Niedowidzący NiesłyszącySłabo- słyszący Z dysleksją Gimnazjum Nr 1----10 Gimnazjum Nr 21---25 Gimnazjum nr 32--27 Gimnazjum nr 4----16 Razem 3--258 8, 8 % populacji uczniów, którzy przystąpili do egzaminu

17 Jakie umiejętności uczniów sprawdzał egzamin? Czytanie i odbiór tekstów kultury Tworzenie własnego tekstu Umiejętne stosowanie terminów i procedur Wyszukiwanie i stosowanie informacji Wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności Stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności

18 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2009 r. z części humanistycznej.

19 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2009 r. z części matematyczno - przyrodniczej

20 Jakie umiejętności uczniów z języków obcych sprawdzał egzamin? Odbiór tekstu słuchanego Odbiór tekstu czytanego Redagowanie językowe

21 Poziom osiągnięć uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2009 r. z języka angielskiego

22 Edukacyjna wartość dodana (EWD) Pozycja szkoły ze względu na trzyletnie wskaźniki wyniku końcowego edukacyjnej wartości dodanej. Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat 2006 - 2008.

23 EWD Gimnazjum nr 1 – część humanistyczna

24 EWD Gimnazjum nr 1 – część matematyczno - przyrodnicza

25 EWD Gimnazjum nr 2 – część humanistyczna

26 EWD Gimnazjum nr 2 – część matematyczno - przyrodnicza

27 EWD Gimnazjum nr 3 – cz. humanistyczna

28 EWD Gimnazjum nr 3 – cz. matematyczno-przyrodnicza

29 EWD Gimnazjum nr 4 – cz. humanistyczna

30 EWD Gimnazjum nr 4 – cz. Matematyczno-przyrodnicza

31 Szkoły neutralne. Gimnazja, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników egzaminacyjnych, jak i przeciętną efektywność. Szkoły sukcesu. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych i wysokiej efektywności nauczania. Szkoły wspierające. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych, ale wysokiej efektywności. Szkoły wymagające pomocy. Gimnazja o niskich wynikach egzaminacyjnych i niskiej efektywności nauczania. Szkoły niewykorzystanych możliwości. Gimnazja o wysokich wynikach egzaminacyjnych oraz niskiej efektywności nauczania.

32

33

34

35

36 EGZAMIN MATURALNY V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MAJ 2009

37 WYBÓR PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH

38 WYBÓR JĘZYKÓW OBCYCH

39 LICZBA UCZNIÓW, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO EGZAMINU I ZDALI EGZAMIN

40 ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINU W V LO W PORÓWNANIU ZE ŚREDNIMI WYNIKAMI SZKÓŁ (LO) W WOJEWÓDZTWIE- PP

41 ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINÓW W V LO W PORÓWNANIU ZE ŚREDNIMI WYNIKAMI SZKÓŁ (LO) W WOJEWÓDZTWIE - PR

42 OPRACOWAŁ: WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W MIELCU W OPARCIU O MATERIAŁY: * OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W KRAKOWIE, * PODKARPACKIEGO KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE.

43 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego w 2009 r. uczni ó w szk ó ł prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec."

Podobne prezentacje


Reklamy Google