Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza porównawcza ZESPOŁÓW SZKÓŁ W POWIECIE EŁCKIM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza porównawcza ZESPOŁÓW SZKÓŁ W POWIECIE EŁCKIM."— Zapis prezentacji:

1 Analiza porównawcza ZESPOŁÓW SZKÓŁ W POWIECIE EŁCKIM

2 Założenia analizy 1. Okres badawczy: 2009 – 2011; 2. Obszar analizy: Zespoły Szkół prowadzone przez samorząd powiatu ełckiego; 3. Zakres analizy: – finansowanie, – wykorzystanie zasobów, – efekty kształcenia. 4. Źródła danych: – Budżet Powiatu w latach 2009 – 2011, – SIO, – OKE Łomża.

3 Założenia analizy 5. Metodologia przeprowadzenia analizy: Na podstawie informacji źródłowych określono wartość wybranych wskaźników. Przypisano wagi dla wskaźników: – wydatki na ucznia – waga = 2; – % uzyskanych dyplomów zawodowych – waga = 2; – pozostałe wskaźniki – waga = 1.

4 Założenia analizy 5. Metodologia przeprowadzenia analizy: Dokonano przeliczenia wartości wskaźników na punkty stosując następującą metodę: liczba punktów danego wskaźnika dla Zespołu Szkół = (najniższa wartość danego wskaźnika / wartość danego wskaźnika dla Zespołu Szkół) * waga Uwaga: dla określonych wskaźników zastosowano wzór odwrotny. Dokonano agregacji wskaźników (wartości punktowych) w poszczególnych latach i dla poszczególnych Zespołów Szkół.

5 Założenia analizy 6. Informacje dodatkowe: Wzięto pod uwagę również: wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej( EWD )uzyskanej przez Szkoły w latach 2010 – 2011. nakłady na modernizację obiektów oświatowych, zrealizowane i planowane.

6 Lista wskaźników I. Ekonomiczne: wydatki na ucznia; wydatki na oddział; dokładka do subwencji na ucznia; dokładka do subwencji na oddział. II. Dotyczące wykorzystania zasobów: ilość oddziałów; ilość uczniów na oddział; ilość uczniów na etat administracyjny; ilość uczniów na etat obsługi; ilość sal lekcyjnych na 1 oddział.

7 Lista wskaźników III. Dotyczące wyników kształcenia: % uczniów kończących naukę; % maturzystów; zdawalność matur; wyniki matur; % uczniów przystępujących do egzaminu zawodowego; % uzyskanych dyplomów zawodowych;

8 Wybrane przykłady wskaźników

9

10

11

12

13

14

15 Zdawalność egzaminów dyplomowych w latach 2009 – 2011

16 Wybrane przykłady wskaźników

17 Wyniki analizy

18

19

20

21 Informacje dodatkowe POZYCJA SZKOŁY ZE WZGLĘDU NA WSKAŹNIKI WYNIKU KOŃCOWEGO I EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ. Szkoły neutralne. Licea ogólnokształcące lub technika, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników maturalnych, jak i przeciętną efektywność. Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD Szkoły o niskich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD Szkoły o niskich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD

22 Informacje dodatkowe I LO II LO LO w ZSS Pozycje szkół ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. matematyka

23 Informacje dodatkowe I LO II LO LO w ZSS Pozycje szkół ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej. przedmioty matematyczno- przyrodnicze (matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka)

24 Informacje dodatkowe I LO II LO LO w ZSS przedmioty humanistyczne (j. polski, historia, WOS) Pozycje szkół ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.

25 Informacje dodatkowe T1 w ZS 1 T2 w ZS 2 T3 w ZS 3 T4 w ZS 6 T5 w ZS 5 T6 w ZSM-E matematyka Pozycje szkół ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.

26 Informacje dodatkowe T1 w ZS 1 T2 w ZS 2 T3 w ZS 3 T4 w ZS 6 T5 w ZS 5 T6 w ZSM-E przedmioty matematyczno- przyrodnicze (matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka) Pozycje szkół ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.

27 Informacje dodatkowe T1 w ZS 1 T2 w ZS 2 T3 w ZS 3 T4 w ZS 6 T5 w ZS 5 T6 w ZSM-E przedmioty humanistyczne (j. polski, historia, WOS) Pozycje szkół ze względu na wskaźniki wyniku końcowego i edukacyjnej wartości dodanej.

28 Informacje dodatkowe


Pobierz ppt "Analiza porównawcza ZESPOŁÓW SZKÓŁ W POWIECIE EŁCKIM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google