Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Społeczeństwa Informacyjnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Społeczeństwa Informacyjnego"— Zapis prezentacji:

1 Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Integracja cyfrowa Skala wykluczenia cyfrowego w Polsce Realizacja wybranych rekomendacji WARSZTATU INTEGRACJA CYFROWA Violetta Szymanek Departament Społeczeństwa Informacyjnego

2 Skala wykluczenia cyfrowego w Polsce

3 Skala wykluczenia cyfrowego w Polsce
Niekorzystający z internetu wg grup społecznych w 2012 r. (w mln) Badanie GUS 3

4 17% gospodarstw domowych w Polsce nie posiada dostępu do internetu
Skala wykluczenia cyfrowego w Polsce 17% gospodarstw domowych w Polsce nie posiada dostępu do internetu z braku potrzeby

5 Skala wykluczenia cyfrowego w Polsce

6 Rekomendacje WARSZTATU INTEGRACJA CYFROWA
Priorytety: A. Usprawnienie koordynacji działań B. Niwelowanie mentalnych barier w korzystaniu z Internetu C. Rozwijanie kompetencji cyfrowych w społeczeństwie D. Poprawa dostępności i użyteczności stron internetowych E. Wspieranie osób niepełnosprawnych i starszych w przezwyciężaniu barier ekonomicznych w korzystaniu z Internetu oraz innych nowych technologii. Raport WARSZTATU dostępny na stronie internetowej MAC, w zakładce Społeczeństwo informacyjne, rubryka POLECAMY: Efekty prac grup roboczych po Kongresie Wolności w Internecie

7 OTWARCIE ZASOBÓW SEKTORA PUBLICZNEGO
Realizacja rekomendacji Uwzględnienie problemu wykluczenia cyfrowego w dokumentach strategicznych i planach państwa 1. Strategia Sprawne Państwo 2020 Cel 1. OTWARTY RZĄD Kierunek interwencji 1.1. OTWARCIE ZASOBÓW SEKTORA PUBLICZNEGO Zapewnienie otwartości i dostępności pod kątem osób niepełnosprawnych serwisów informacyjnych administracji publicznej oraz tworzonego na jej potrzeby oprogramowania. 7

8 Realizacja rekomendacji Uwzględnienie problemu wykluczenia cyfrowego w dokumentach strategicznych i planach państwa 2. Plan Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Przewidywane działania: rozwijanie kompetencji cyfrowych osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, kształcenie edukatorów w tym zakresie, rozwój programu Latarnicy Polski Cyfrowej, uaktywnienie i wykorzystanie w większym stopniu publicznych punktów dostępu do Internetu do prowadzenia szkoleń i kształcenia ustawicznego w obszarze edukacji cyfrowej oraz promocja tych działań wśród osób wykluczonych cyfrowo, jak również opracowanie atrakcyjnej oferty szkoleń i treści edukacyjnych nakierowanych na potrzeby tych grup społecznych, podnoszenie poziomu kompetencji cyfrowych wśród ogółu społeczeństwa przez wspieranie rozwoju kształcenia ustawicznego, zachęcanie pracodawców do inwestowania w umiejętności informatyczne pracowników, udostępnianie treści o charakterze edukacyjnym, utworzonych w ramach finansowania publicznego, rozwój i promocję e-learningu, jako metody samokształcenia w oparciu o publicznie dostępne treści, 8

9 Realizacja rekomendacji Uwzględnienie problemu wykluczenia cyfrowego w dokumentach strategicznych i planach państwa 3. „Policy paper dotyczący cyfrowego rozwoju Polski” – dokument wyjściowy do opracowania Planu operacyjnego w obszarze cyfryzacji Kierunek interwencji: Zwiększanie dostępności treści dla osób niepełnosprawnych Kierunki interwencji: 1. Upowszechnianie korzystania z internetu i kultury cyfrowej 2. Edukacja cyfrowa (społeczeństwa i administracji) I Filar POWSZECHNY DOSTĘP DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU II Filar TREŚCI I USŁUGI DOSTĘPNE PRZEZ SIEĆ III Filar KOMPETENCJE CYFROWE SPOŁECZEŃSTWA 9

10 Realizacja rekomendacji Prowadzenie stałego monitoringu przestrzegania standardów WCAG 2.0 (dostępność stron WWW dla osób niepełnosprawnych) Badanie „Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów w Polsce w 2012 r.” wskazuje, że: tylko strony 10% urzędów w Polsce ma strony WWW spełniające standardy WCAG 2.0 47% urzędów nie wie, czy ich strona spełnia wytyczne WCAG 2.0 2. Minister administracji i cyfryzacji objął patronatem badanie stron www ”Dostępność stron www - Raport otwarcia 2013″ w oparciu o standard WCAG 2.0, które prowadzi Fundacja Widzialni 10

11 Realizacja rekomendacji Przeprowadzenie inwentaryzacji publicznych punktów dostępu do internetu w Polsce w grudniu 2012 r. 11

12 WYBRANE INICJATYWY W OBSZARZE INTEGRACJI CYFROWEJ
Projekt systemowy - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu (Latarnicy Polski Cyfrowej) realizowany w partnerstwie MAC ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” Minister administracji i cyfryzacji objął patronatem m.in.: Koalicję Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrzałość w sieci” Konkurs Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego „Samorząd równych szans” zachęcający samorządy do wspierania osób niepełnosprawnych (zwłaszcza w kwestii dostępności informacji) Projekt fundacji Nowoczesna Polska „Cyfrowa Przyszłość” - przygotowanie katalogu kompetencji medialnych i informacyjnych oraz portalu edukacyjnego zawierającego materiały dydaktyczne, IV edycję konkursu Strona Internetowa Bez Barier organizowaną przez Fundację Widzialni WCAG 2.0 Podręcznik dobrych praktyk, przygotowany przez Fundację Widzialni


Pobierz ppt "Departament Społeczeństwa Informacyjnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google