Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

6-latek w szkole – radość czy problem?.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "6-latek w szkole – radość czy problem?."— Zapis prezentacji:

1 6-latek w szkole – radość czy problem?

2 Dojrzałość szkolna to gotowość dziecka do rozpoczęcia systematycznej nauki, wejścia w nowe obowiązki i środowisko. Pod tym pojęciem kryje się dojrzałość fizyczna, umysłowa, społeczna i emocjonalna.

3 Czynniki wpływające na gotowość szkolną:
Wiek dziecka Indywidualne tempo rozwoju Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole

4 Obszary dojrzałości szkolnej
Fizyczna Umysłowa Emocjonalno – społeczna Motywacyjna Zmysłowa

5 Sprawność fizyczna Jest sprawny pod względem ruchowym i manualnym:
łapie piłkę buduje z drobnych klocków lepi z plasteliny posługuje się nożyczkami Chodzi po linii, dostawiając stopę do stopy Maszeruje w rytm muzyki Naśladuje krok taneczny Sprawność fizyczna

6 Gotowość do nauki pisania i czytania
Potrafi prawidłowo trzymać narzędzie pisarskie , Określa kierunki i miejsca na kartce papieru, Odwzorowuje wzory graficzne, Układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; Interesuje się czytaniem i pisaniem, Słucha i rozmawia o przeczytanych tekstach,

7 Umiejętności samoobsługowe
Umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby, Właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, Samodzielnie korzysta z toalety, Samodzielnie ubiera się i rozbiera, Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu,

8 Umiejętność dbania o bezpieczeństwo i zdrowie
Wie, gdzie i w jakiej sytuacji zagrożenia otrzymać pomoc i prosi o nią Bezpiecznie porusza się po drogach Zna zagrożenia i umie ich unikać – wie gdzie i jak bawić się bezpiecznie Dba o swoje zdrowie – zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia Dostrzega związek między chorobą a leczeniem, wie ,że samodzielnie nie może stosować lekarstw

9 Umiejętności w zakresie mowy
Zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie Uważnie słucha, pyta o nieznane słowa Wypowiada się zdaniami , potrafi przedstawić przebieg zdarzeń opisać co się stało, co zdarzyło się w przedszkolu itp.. Prawidłowo wymawia głoski, może jeszcze nie realizować głosek szumiących i głoski ,,r’’

10 Umiejętności matematyczne
Wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem, np. na palcach Rozumie pojęcia: więcej, mniej, ile( nie rozumie pojęć: o tyle więcej, o tyle mniej) Ma trudności z przyswajaniem wiadomości dotyczących przestrzeni i czasu, ale rozróżnia już pory roku

11 Umiejętności społeczne
Bawi się w grupie, jest zapraszany do wspólnej zabawy Próbuje bawić się zgodnie z innymi, bez ciągłych kłótni Grzecznie zwraca się do innych Umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania

12 Dojrzałość emocjonalna
dziecko cechuje pewna równowaga psychiczna, reaguje w sposób adekwatny do sytuacji Dojrzałość motywacyjna dziecko w sposób dociekliwy poznaje świat, nie zniechęca się, gdy napotyka na trudności Dojrzałość zmysłowa sprawnie funkcjonujące zmysły i trzy podstawowe układy sensoryczne umożliwiają dziecku poznanie siebie i własnych potrzeb

13 Rodzina Dom rodzinny to również instytucja edukacyjna.
Rodzice świadomie i aktywnie powinni włączyć się w proces przygotowania do nauki szkolnej. Osobiste zaangażowanie i czas poświęcony dziecku mają duży wpływ na jego rozwój: rozmowy, wspólne gry i zabawy, czytanie, rysowanie, spacery i wycieczki. Rodzic powinien chwalić i doceniać wszystkie osiągnięcia dziecka, jego wysiłek i wkład pracy,

14 PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI:
JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO SZKOŁY.

15 - dziecko powinno się cieszyć, że idzie do szkoły;
- nigdy nie wolno straszyć dziecka szkołą i nauczycielami; - dziecko powinno się cieszyć, że idzie do szkoły; - powinno uczestniczyć w zakupach przyborów szkolnych, wybrać to, co mu się podoba; - wcześniej przygotujmy biurko, półkę na książki i przybory szkolne, stałe miejsce do pracy;

16 - utrzymanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem;
 Należy pamiętać, że dla prawidłowego rozwoju dziecka potrzebne są odpowiednie warunki: - ład, spokój i pogodna atmosfera w domu; - utrzymanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem; - przestrzeganie stałego rozkładu dnia; - wdrażanie do samodzielności, obowiązkowości  i punktualności; - zapewnienie kontaktów z rówieśnikami.

17 Gdy dziecko już zacznie chodzić do szkoły:
- rozmawiajmy z nim o tym, co się tam działo, czego ciekawego się dowiedziało, - przeglądajmy jego zeszyty; - chwalmy, zachęcajmy do pracy; - nie krzyczmy jeśli czegoś nie potrafi, ale spróbujmy mu pomóc; - współpracujmy z nauczycielami, - nie wyręczajmy dziecka z obowiązków szkolnych.

18 Im pełniejsza dojrzałość psychiczna, emocjonalna, społeczna, fizyczna, umysłowa dziecka przekraczającego próg szkoły, tym większa gwarancja jego powodzenia w nauce. Proszę zastanowić się poważnie nad wszystkimi czynnikami gwarantującymi sukces. Jeśli potrzebna będzie pomoc specjalisty, proszę nie obawiać się po nią sięgnąć.

19 Należy jednak pamiętać ,
iż „gotowość szkolna nie jest stanem, na który się czeka , ale należy ją wykształcać”.

20 Dlatego warto podjąć działania wspomagające rozwój dziecka a ostateczną decyzję w razie wątpliwości skonsultować z pracownikami poradni. PPPPP PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W CHOJNIE ul. Dworcowa 1

21 Zadania Diagnozowanie dzieci i młodzieży
Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno- pedagogicznej Wydawanie opinii Wydawanie orzeczeń Porady i konsultacje Dyżury psychologów

22 Rozwój to wspólne przedsięwzięcie dziecka i dorosłego

23

24 Materiały do prezentacji przygotowały:
Dziękujemy za uwagę. Maria Kwatera Anna Kwaśniak Materiały do prezentacji przygotowały: Aneta Kowal Marta Grylewicz Elżbieta Pokidańska Katarzyna Prędkiewicz BIBLOGRAFIA Wykorzystano informacje oraz ilustracje z następujących pozycji; - Google , MEN- KO Szczecin : -Fakty o sześciolatkach w szkole - Materiały dla rodziców i nauczycieli - Sześciolatek w szkole


Pobierz ppt "6-latek w szkole – radość czy problem?."

Podobne prezentacje


Reklamy Google