Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dojrzałość szkolna dziecka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dojrzałość szkolna dziecka"— Zapis prezentacji:

1 Dojrzałość szkolna dziecka

2 Dojrzałość szkolna Według B. Wilgockiej-Okoń dojrzałość szkolna to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju intelektualnego, społecznego i fizycznego, jaki umożliwi mu podjąć obowiązki szkolne

3 Dojrzałość szkolna S. Szuman podaje: dojrzałość szkolna to osiągnięcie takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego przez dziecko, który je czyni „wrażliwym i podatnym” na prawidłowe funkcjonowanie w szkole.

4 Dojrzałość szkolna M. Pilkiewicz definiuje dojrzałość szkolną, jako: wstąpienie dziecka do szkoły, które staje się ważną zmianą w jego roli społecznej.

5 DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA Mając na uwadze powyższe definicje dojrzałości szkolnej możemy powiedzieć, iż jest nią, rozwój sfer: fizycznej emocjonalnej umysłowej społecznej

6 Dojrzałość fizyczna Sprawność w zakresie motoryki dużej i małej
Prawidłowe funkcjonowanie narządów zmysłów Odporność dziecka na zmęczenie Zdolność dziecka do wysiłku fizycznego Sprawność narządów artykulacyjnych Odporność na dłuższe siedzenie w ławce szkolnej

7 Wskazówki dla rodziców
Stwarzać dziecku możliwość do uczestniczenia w grach i zabawach zespołowych Organizować dziecku zabawy ruchowe na świeżym powietrzu Być uważnym na funkcjonowanie narządów zmysłów (słuchu, wzroku)

8 Dojrzałość emocjonalna
Umiejętność panowania nad emocjami Obowiązkowość Motywacja do nauki Poczucie przynależności do grupy

9 Wskazówki dla rodziców
Nazywać uczucia dziecka Dawać dziecku uwagę, czas Być cierpliwym Stwarzać dziecku sytuacje, w których będzie mogło wziąć odpowiedzialność za określone zadania Stwarzać dziecku możliwość doświadczania

10 Dojrzałość umysłowa Zdolność skupienia uwagi na danej czynności/zadaniu Umiejętność spostrzegania Prawidłowy rozwój mowy Zdolność zapamiętywania

11 Wskazówki dla rodziców
Dziecko samo powinno znajdować rozwiązanie – nadawać dziecku jedynie kierunek, wspierać je w tym Wprowadzać gry i zabawy tematyczne Aktywnie słuchać dziecka Dawać mu przestrzeń do wypowiedzenia się Czytać dziecku książki Zwracać uwagę na poprawność mowy

12 Dojrzałość społeczna Nawiązywanie prawidłowych kontaktów społecznych
Umiejętność współdziałania w grupie Umiejętność przestrzegania zasad i norm panujących w grupie Zdolność adaptowania się do nowych warunków Samodzielność

13 Wskazówki dla rodziców
Stwarzać dziecku możliwość uczestniczenia w kontaktach rówieśniczych Pozwalać dziecku samodzielnie rozwiązywać konflikty rówieśnicze, o ile nie zagrażają one zdrowiu i życiu dziecka Dawać dziecku możliwość podejmowania działań – „separacja” z mamą

14 Ważne Zadbać o ukształtowanie w dziecku pozytywnego stosunku do szkoły i podjęcia w niej nauki . Kształtować wytrwałość. Uczyć systematyczności. Pogłębiać wiedzę o świecie. Rozwijać spostrzegawczość i myślenie.

15 ważne Pozwolić na aktywne uczestnictwo w czynnościach przygotowawczych. Zakupy przyborów szkolnych. Przygotowanie pokoju czy kącika do nauki Stworzyć odpowiednie warunki dla prawidłowego rozwoju: ład, spokój, pogodna atmosfera w domu.

16 ważne Okazywać zainteresowanie pobytem dziecka w szkole,
przeglądać zeszyty, chwalić, zachęcać do pracy, Nie wyręczać dziecka w obowiązkach szkolnych.

17 Czego należy nauczyć dziecko
umiejętności słuchania i patrzenia, kulturalnego zachowania się, postaw życzliwości,    

18 Czego należy nauczyć dziecko
pozytywnej motywacji do uczenia się, przyzwyczajenia do stałego rozkładu dnia, punktualności, obowiązkowości, wzajemnej pomocy w stosunku do innych kolegów, podstawowych zasad ruchu drogowego.    

19 Pomoc w decyzji bazgroszyt.pl – test pytania w teście odnoszą się
do obserwacji dziecka, pomogą uporządkować wiedzę na temat tego, czy dziecko: jest wystarczająco samodzielne czy ma dobrą koordynację

20 jak radzi sobie z emocjami
czy ma dobrą pamięć czy ma wykształconą umiejętność koncentracji czy poziom aktywności ruchowej pozwoli dziecku na przystosowanie się do systemu szkolnej edukacji

21 psycholog szkolny wew.71 poradnia pedagogiczno-
psychologiczna w Pruszkowie tel Karty obserwacji dziecka w przedszkolu


Pobierz ppt "Dojrzałość szkolna dziecka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google