Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Sześcioletnie dziecko zarówno w szkole jak i w przedszkolu pozostaje tym samym dzieckiem, ale w szkole ma szansę pójść o krok dalej.”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Sześcioletnie dziecko zarówno w szkole jak i w przedszkolu pozostaje tym samym dzieckiem, ale w szkole ma szansę pójść o krok dalej.”"— Zapis prezentacji:

1 „Sześcioletnie dziecko zarówno w szkole jak i w przedszkolu pozostaje tym samym dzieckiem, ale w szkole ma szansę pójść o krok dalej.”

2 Obowiązek szkolny w krajach UE

3 Czym w takim razie nasze dzieci różnią się od innych ?

4 Wątpliwości: Sami rozpoczynaliśmy naukę w wieku siedmiu lat.
Trudna decyzja rodzica czy dziecka? Boimy się zmian, nawet jeśli są to zmiany na lepsze? Przygotowanie emocjonalne dziecka? Zapewnienie bezpieczeństwa?

5 Podstawa programowa Nowa podstawa programowa poświęca szczególną uwagę kształceniu dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Edukacja najmłodszych uczniów splata naukę z zabawą, by w łagodny sposób wprowadzić dzieci sześcioletnie w świat szkoły.

6 Zaplanowano: płynny start szkolny dla każdego dziecka, ciągłość procesu edukacji, łagodne przejście od metodyki przedszkolnej do szkolnej, opiekę świetlicową jak w przedszkolu.

7 Innowacyjność Nowa podstawa programowa:
zwraca uwagę na trzy aspekty edukacji: -zdobywanie wiedzy, -rozwijanie umiejętności, -kształtowanie umiejętności sprzyjających uczeniu się. kładzie nacisk na praktyczne umiejętności, przedstawia wymagania w języku efektów kształcenia.

8 Co się dzieje obecnie? Zadaniem nauczycieli przedszkoli i klas zerowych jest ukształtowanie u dzieci gotowości do opanowania umiejętności czytania i pisania. Na tej podstawie można stwierdzić, iż pięciolatki kończące przedszkole lub klasy zerowe są przygotowane do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

9 Jakie będą początki? W początkowych miesiącach nauki w klasie I kontynuowany jest rozpoczęty w przedszkolu proces kształtowania dojrzałości dzieci do nauki czytania i pisania. Na początku klasy I uczeń nie musi umieć pisać, czytać – ma być gotowy do podjęcia nauki czytania i pisania.

10 Jakie będą początki? Dopiero uczeń kończący klasę I:
zna wszystkie litery alfabetu, czyta, pisze, rozumie proste i krótkie teksty, przepisuje, pisze z pamięci, dba o estetykę i poprawność graficzną pisma ( nie musi znać jeszcze zasad ortografii), posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie, na tym etapie uczeń interesuje się książką.

11 Wnioski: Nowe wymagania po klasie I są zbliżone do tych, które dotąd były w ostatnim roku przedszkola lub „zerówki”. Klasa I kontynuuje treści zapisane w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

12 W pierwszych miesiącach nauki w klasie I w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju tych czynności umysłowych, które są ważne dla uczenia się. Sprzyjają temu specjalnie dobrane zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci operują różnymi przedmiotami.

13 Jak dotrzeć do każdego dziecka?
Istotnym zadaniem szkoły jest realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwości uczenia się. Podręczniki oraz pakiety edukacyjne są w sposób przemyślany i przyjazny przygotowane dla dzieci sześcioletnich. Każde dziecko będzie z nich bez problemu korzystało.

14 Oferta szkoły: bezpieczeństwo i opieka nad dziećmi podczas pobytu na terenie szkoły, świetlice szkolne czynne do późnych godzin popołudniowych, czas na wspólne zjedzenie posiłku z wychowawcą, możliwość zakupu obiadów, zajęcia sportowe w sali gimnastycznej, sale dostosowane do nauki i zabawy, możliwość korzystania z sal komputerowych, zajęcia dodatkowe dla wszystkich chętnych dzieci.

15 Rok szkolny 2014/2015 W roku 2014 w szkołach podstawowych rozpoczną naukę dwa roczniki dzieci. Będzie to skutkowało dużą ilością uczniów w klasach I. W późniejszym okresie konsekwencje takiego wyboru będą odczuwalne w kolejnych etapach edukacyjnych oraz na rynku pracy.

16 Nabór dzieci do klas I zameldowanych w Ostrowie Wielkopolskim
Rok szkolny 2012/ Rok szkolny 2013/2014 – 625 Rok szkolny 2014/2015 – 1449 Rok szkolny 2015/2016 – 805

17 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "„Sześcioletnie dziecko zarówno w szkole jak i w przedszkolu pozostaje tym samym dzieckiem, ale w szkole ma szansę pójść o krok dalej.”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google