Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dojrzałość szkolna - czyli gotowość do uczenia się

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dojrzałość szkolna - czyli gotowość do uczenia się"— Zapis prezentacji:

1 Dojrzałość szkolna - czyli gotowość do uczenia się

2 Dojrzałość szkolna to taki stopień rozwoju umysłowego, fizycznego, społecznego i emocjonalnego dziecka, który jest niezbędny do podjęcia przez nie obowiązków szkolnych. Jest to gotowość i chęć wypełniania tych obowiązków, pewna samodzielność i taki poziom rozwoju, który pozwala małemu uczniowi podołać wymaganiom szkolnym, przystosować się do nowych warunków oraz zapewnić dobre samopoczucie w grupie rówieśniczej i osiąganie sukcesów w nauce.

3 Dojrzałość szkolną dziecko osiąga między 6 a 7 rokiem życia
Dojrzałość szkolną dziecko osiąga między a 7 rokiem życia. Należy jednak pamiętać, że każde dziecko jest odrębną indywidualnością, posiada różne możliwości i rozwija się w zupełnie innym tempie. Rozwój dziecka może się zmieniać z dnia na dzień. Dlatego również w różnym tempie dzieci osiągają dojrzałość szkolną Jedne szybciej, drugie później.

4 ROZWÓJ UMYSŁOWY: umiejętność wyodrębniania istotnych cech przedmiotów,
spostrzeganie różnic i podobieństw między przedmiotami, zdolność do myślenia przyczynowo - skutkowego, umiejętność skupiania uwagi oraz zapamiętywania i odtwarzania podawanych treści, prawidłowy rozwój mowy – zarówno artykulacja dźwięków jak i odpowiedni zasób słów

5 ROZWÓJ RUCHOWY dobre funkcjonowanie narządów zmysłów, układu nerwowego,  orientacja przestrzenna, sprawność manualna, prawidłowe trzymanie ołówka, nożyczek i innych przyborów szkolnych, samodzielna samoobsługa.

6 ROZWÓJ UCZUCIOWO – SPOŁECZNY:
umiejętność współdziałania w grupie, zdolność do podporządkowywania się regułom i poleceniom słownym, umiejętność opanowania emocji, umiejętność radzenia sobie z niepowodzeniami.

7 Niektóre przejawy zachowania się dziecka świadczące o gotowości do rozpoczęcia nauki.

8 Sprawność ruchowa: Jest na tyle zdrowe i silne, że może podołać systematycznym wysiłkom jak : wczesne wstawanie, uczenie się, odrabianie lekcji Ma wyrobione i przyswojone podstawowe umiejętności ruchowe: bieg, skoki, utrzymywanie równowagi, szybka zmiana pozycji. Ma wystarczająco opanowane precyzyjne ruchy palców. Sprawnie posługuje się nożyczkami, pędzlem itp. Jego ruchy są skoordynowane.

9 Sprawność intelektualna
Jest dobrze zorientowane w najbliższym otoczeniu. Wie, gdzie mieszka, jak się nazywa, mówi o pracy rodziców. Wypowiada się zdaniami, poprawnie pod względem gramatycznym. Chętnie mówi o swoich spostrzeżeniach, przeżyciach, zadaje dużo pytań na temat obserwowanych wydarzeń i zjawisk. Umie przeliczać przedmioty do dziesięciu lub dwudziestu. Potrafi określić, co narysowało. Umie się skupić podczas zabawy, rysowania, kilkanaście minut.

10 Dojrzałość społeczna Rozpoczęte prace stara się wykończyć, dba o ich wygląd estetyczny. Podporządkowuje się poleceniom dorosłym.  Chętnie bawi się z rówieśnikami, potrafi poprowadzić zabawę lub ustąpić koledze. Samodzielnie potrafi się ubrać, umie jeść. Ma nawyk słuchania, gdy mówi osoba dorosła, i przekazywania zrozumiałych komunikatów.

11 Dojrzałość emocjonalna
Potrafi opanować złość i odruchy agresywne. Rozumie, że czasem zdarzają się niepowodzenia, nadaje im właściwy wymiar. Jego nastroje odpowiadają sytuacjom, zachowuje kiedy trzeba, powagę, śmieje się z tego co śmieszne, nie bywa płaczliwe .

12 JAK MOŻEMY STYMULOWAĆ ROZWÓJ DZIECKA ZANIM PODEJMIE NAUKĘ
Stwórzmy dziecku atmosferę bezpieczeństwa. Chwalmy je nawet za drobne osiągnięcia. Czytajmy mu, rozmawiajmy z nim, tłumaczmy mu świat. Zachęcajmy do uczenia się wierszyków, piosenek. Zachęcajmy do aktywności twórczej plastycznej, muzycznej, teatralnej. Grajmy z nim w gry planszowe, układajmy puzzle.

13 CO JESZCZE MOŻEMY ZROBIĆ?
Uczmy systematyczności. Dbajmy by kończyło swoją pracę. Dawajmy mu zadania dostosowane do jego możliwości, rzeczowo wyjaśniajmy gdzie popełnia błędy. Doceniajmy jego wysiłek. Nie wyręczajmy go. Pamiętajmy, że jest dzieckiem i ma prawo do zabawy. NAJCZĘSTSZYM BŁĘDEM JEST STRASZENIE SZKOŁĄ!


Pobierz ppt "Dojrzałość szkolna - czyli gotowość do uczenia się"

Podobne prezentacje


Reklamy Google