Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co każdy rodzic wiedzieć powinien?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co każdy rodzic wiedzieć powinien?"— Zapis prezentacji:

1 Co każdy rodzic wiedzieć powinien?
GOTOWOŚĆ SZKOLNA Co każdy rodzic wiedzieć powinien?

2 Pojęcie gotowości szkolnej
gotowość szkolna to taki poziom rozwoju dziecka, który umożliwia mu podjęcie nauki w szkole oraz sprostanie wymaganiom szkolnym gotowość szkolna to nie tylko umiejętność czytania i liczenia, ale przede wszystkim gotowość dziecka do podjęcia nowych zadań, zdolność do przystosowania się do nowego środowiska

3 Dzieci osiągają dojrzałość szkolną w różnym czasie.
Decydują o tym czynniki biologiczne, środowiskowe, wychowawcze.

4 Zalety badania gotowości szkolnej
Diagnoza możliwości edukacyjnych dziecka Rozpoznanie ewentualnych opóźnień Możliwość podjęcia działań korekcyjnych Poznanie mocnych i słabych stron dziecka

5 Kryteria gotowości szkolnej
Rozpatrując rozpoczęcie nauki dziecka w klasie I należy uwzględnić 3 sfery rozwojowe: fizyczną emocjonalno-społeczną poznawczą

6 SFERA FIZYCZNA Przejawy dojrzałości
Ogólnie dobry stan zdrowia i odporność na zmęczenie Waga i wzrost adekwatny do wieku dziecka Prawidłowy wzrok i słuch Dobra sprawność ruchowa (dziecko posiada umiejętność skakania, rzucania i łapania piłki, jazdy na rowerze) Dobra sprawność manualna (dziecko prawidłowo trzyma ołówek, posługuje się nożyczkami, wycina, maluje, lepi, ruchy ręki są skoordynowane i płynne

7 SFERA EMOCJONALNO-SPOŁECZNA Przejawy dojrzałości
Dziecko jest w dużym stopniu samodzielne (umie samo ubrać się i rozebrać, korzystać z toalety, dba o swoje rzeczy, utrzymuje prządek w swoim otoczeniu Rozumie i przestrzega zasad i norm społecznych, słucha wychowawczyni, spełnia polecenia

8 Chętnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami Współdziała w grupie
Prawidłowo reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania Umie przynajmniej częściowo panować nad emocjami, np. złością, niechęcią, zaczyna kontrolować swoje uczucia Nie zniechęca się trudnościami, porażkami Jest wrażliwe na potrzeby innych

9 SFERA POZNAWCZA Przejawy dojrzałości
Dziecko wypowiada się pełnymi zdaniami, poprawnie pod względem artykulacyjnym i gramatycznym Ma odpowiedni zasób słownikowy i wiadomości o najbliższym otoczeniu Potrafi opowiedzieć obrazek, historyjkę

10 Rozróżnia prawą i lewą stronę ciała Dodaje i odejmuje na konkretach
Potrafi uważnie słuchać nauczyciela, skupia uwagę na żądanie, potrafi ukończyć pracę Rozróżnia prawą i lewą stronę ciała Dodaje i odejmuje na konkretach Porównuje liczebność zbiorów Jest zainteresowane czytaniem i pisaniem Jest gotowe do nauki czytania i pisania

11 Co to znaczy, że dziecko jest gotowe do nauki czytania i pisania?
Warunkiem nabycia umiejętności czytania i pisania jest prawidłowy rozwój spostrzegania wzrokowego, słuchowego (rozróżnianie dźwięków w mowie), koordynacji wzrokowo-ruchowej (współdziałanie ręki i oka). Umiejętności te kształtują się wraz z wiekiem dziecka

12 Percepcja słuchowa przejawy dojrzałości
Rozpoznawanie dźwięków z otoczenia Odtwarzanie rytmu Zapamiętywanie wierszyków, piosenek Dzielenie wyrazów na sylaby Składanie wyrazów z usłyszanych sylab Wysłuchiwanie sylaby początkowej i końcowej Nazywanie głoski na początku wyrazu

13 Percepcja wzrokowa przejawy dojrzałości
Dobieranie figur o takim samym kształcie, lecz innym kolorze i wielkości Wyodrębnianie danej figury spośród innych Układanie obrazków z części Odwzorowywanie szlaczków, wzorów Dobieranie części obrazka do całości Rozpoznawanie różnic miedzy obrazkami

14 Decyzję o gotowości szkolnej dziecka podejmują rodzice

15 Dziękuję za uwagę Danuta Iwaniszczuk – psycholog szkolny z ramienia Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej nr 20 przy ul. Powstańców Śląskich 17


Pobierz ppt "Co każdy rodzic wiedzieć powinien?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google