Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NA ILE JESTEŚMY EKOLOGICZNI?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NA ILE JESTEŚMY EKOLOGICZNI?"— Zapis prezentacji:

1 NA ILE JESTEŚMY EKOLOGICZNI?
EKO DEBATA 2013 NA ILE JESTEŚMY EKOLOGICZNI?

2 Zasady kulturalnej dyskusji:
Jedna osoba mówi, reszta słucha - nie przekrzykujemy się; Słowo moderatora jest ostateczne; Mówimy za siebie, nie przypisujemy innym własnych opinii; Krytykujemy wypowiedzi nie osobę; Nie mówimy o sprawach osobistych; Nie traktujemy krytyki osobiście; Szanujemy siebie nawzajem; Mówimy krótko i na temat.

3 EKOLOGIA W NASZYM GIMNAZJUM
Nasze gimnazjum czynnie popiera ekorozwój. Uczniowie naszej szkoły, są świadomi zagrożeń jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie zasad segregacji śmieci, marnowania wody, czy niszczenia naturalnego środowiska w naszym otoczeniu. Świadomość ta powoduje, że chętnie i czynnie bierzmy udział w wielu ekologicznych akcjach m.in.: Sadzenie drzewek na terenie naszej szkoły -Coroczne sprzątanie świata z Okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi -Współpraca z Cementownią „Warta” -Zbiórki makulatury, puszek, baterii oraz nakrętek po napojach -Organizowanie między klasowych konkursów na temat wiedzy o ekologii -Promowanie ekologicznego stylu życia wśród członków GZ, ZHP, OSP, ZMW, MOD, Caritas -Ekologiczne jedzenie i picie w naszym sklepiku szkolnym -Lekcje techniki oraz godziny z wychowawcą dotyczące recyklingu -Szkolne wycieczki po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej oraz wycieczki rowerowe do Rezerwatu Murowaniec, Złotego Potoku itd. -Akademie o tematyce ekologicznej - Realizowanie projektów edukacyjnych o ekorozwoju np. „Szkoła Pełna Zasobów”, -„Odżywiamy się zdrowo”.

4

5

6

7

8

9

10 EKOLOGIA W NASZEJ GMINIE
Mamy szczęście żyć w gminie, dla której sprawy ekologii są tak samo ważne jak inne. Stara się stosować wiele ekologicznych rozwiązań i dbać ekologiczne życie jej mieszkańców. Stąd u nas: -Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków socjalno – bytowych -Wiatraki energetyczne -Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowego w Strzelcach Wielkich (szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole) -Podnoszenie kwalifikacji rolników poprzez programy szkoleniowe -Wsparcie gospodarstw, produkujących żywność ekologiczną - Systematyczne uaktualnianie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Wielkie -Przestrzeganie zasad prawidłowego wywozu śmieci - Propagowanie eko rozwiązań wśród społeczności gminy (solarów słonecznych, koszy do segregacji śmieci)

11 Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków
Oczyszczalnia Ścieków została wybudowana w 2010 roku przy wsparciu udzielonym przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 83,7%. Pozostałe środki, w wysokości 16,3 % to pożyczka z wojewódzkiego F.O.Ś i GW. w Łodzi oraz środki własne z budżetu. Obecnie obiekt oczyszczalni jest po wstępnym rozruchu i uzyskał pozytywne wyniki oczyszczania. Pracuje na ściekach, które dopływają do oczyszczalni istniejącą kanalizacją oraz dowożonych z terenu Gminy.

12 WIATRAKI ENERGETYCZNE W NASZEJ GMINIE
Wiatraki energetyczne są jednym z alternatywnych źródeł energii w naszym otoczeniu. Na terenie naszej gminy posiadamy ich 6. Więcej już istniejących wiatraków należy do osób prywatnych. Gmina posiada 2 wiatraki o wys. 110m produkujące po 2MV energii.

13 Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowego
Gmina Strzelce Wielkie zrealizowała z Funduszy Europejskich dla rozwoju regionu łódzkiego projekt: Termomodernizacja budynku oświatowego w Strzelcach Wielkich ( szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole). Zadanie zrealizowane zostało także z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Całkowita wartość projektu: , 76 Pomoc bezzwrotna: ,85 W ramach Projektu została przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja budynku polegająca na dociepleniu ścian, modernizacji instalacji c.o, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowie kotłowni na biomasę, montażu dwóch pomp ciepła i montażu czterech kolektorów solarnych. Ciekawostką jest zastosowana technologia ogrzewania budynków. Pompy ciepła pozyskiwać będą energię z dolnego źródła ciepła, które stanowią 22 odwierty w ziemi po 100 metrów głębokości każdy i w efekcie ogrzewać budynki szkolne. Efektem realizacji inwestycji będzie zmniejszenie niemalże o 100 % zanieczyszczeń powietrza.

14 Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Wielkie
Ze względu na wprowadzenie w życie nowych zasad dotyczących wywozu śmieci na terenie naszej gminy, przyszedł czas na uaktualnienie zasad dotyczących czystości. Wstępny projekt regulaminu został już przesłany do Łodzi i po uzyskaniu pozytywnej oceny będzie mógł wejść w życie. Z regulaminem powinien zapoznać się każdy mieszkaniec naszej gminy, co na pewno podniesie poziom czystości i usprawni ekorozwój naszego środowiska.

15 EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO WOŁCZYŃSCY
Państwo Wołczyńscy pracą na roli zajmują się od 30 lat natomiast Gospodarstwo Ekologiczne prowadzą od 2004 roku. Obszar ziemi, który przeznaczają pod uprawę nie jest "fabryką” żywności, dążącą do ciągłego wzrostu wydajności poprzez chemizację oraz nadmiar azotanów. Ziemię traktują jak organizm nie erodując jej nawozami sztucznymi

16 Przestrzeganie zasad prawidłowego wywozu śmieci
W trosce o utrzymywanie porządku na teranie naszej gminy Wójt postanowił zadbać o poprawny wywóz śmieci. Reformacja dotychczasowego systemu wywozu śmieci zobowiązuje każdego mieszkańca do posiadania własnego kosza na odpady.

17 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "NA ILE JESTEŚMY EKOLOGICZNI?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google