Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasza szkoła xD Zespó ł Szkó ł Rolniczych W Z ł otowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasza szkoła xD Zespó ł Szkó ł Rolniczych W Z ł otowie."— Zapis prezentacji:

1 Nasza szkoła xD Zespó ł Szkó ł Rolniczych W Z ł otowie

2 nasza szko ł a dba o tradycje ;) ZSR to jedyna szko ł a, która ś wi ę tuje WSZYSTKIE wa ż ne ś wi ę ta Polski, Z ł otowa i naszej szko ł y ;] bardzo dobrze zorganizowane s ą wszystkie przedstawianie i dekoracje w szkole na temat danej uroczysto ś ci

3 Technikum: Technik Organizacji Us ł ug Gastronomicznych Technik Ż ywienia Technik Ekonomista Technik Budownictwa Technik Architektury Krajobrazu Technik Rolnik A tak ż e Szko ł a Zawodowa Zasadnicza: Kucharz ma ł ej gastronomii

4 ciekawe lekcje wychowania fizycznego wyjazdy na zawody pi ł ka no ż na siatkówka koszykówka

5 konkursy recytatorskie, na które zje ż d ż aj ą si ę uczniowie innych szkó ł konkursy walentynkowe dobrze rozstrzygaj ą ce jury konkurs umiej ę tno ś ci konkursy j ę zykowe

6 Wigilie klasowe Dzie ń wiosny Studniówki Dyskoteki Zawody Wycieczki

7 W ZSR nauczyciele umiej ą dobrze wyt ł umaczy ć ka ż de zadanie, pomagaj ą uczniom, oferuj ą swoj ą pomoc, s ą wyrozumiali i zawsze u ś miechni ę ci, zawsze znajd ą rozwi ą zanie na ka ż dy problem.

8 J ę zyk niemiecki i j ę zyk angielski w zakresie podstawowym, ł atwy do zrozumienia ;) ZSR bierze udzia ł w Mojej zawodowej perspektywie dzi ę ki czemu uczniowie mog ą bardziej szlifowa ć j ę zyki obce ;]

9 Posiada ró ż nego rodzaju zwierz ę ta np. owce i kozy i maszyny rolnicze np. ci ą gniki …


Pobierz ppt "Nasza szkoła xD Zespó ł Szkó ł Rolniczych W Z ł otowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google