Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości"— Zapis prezentacji:

1 Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości

2 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego ma dość długa historię
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego ma dość długa historię. Pierwszy budynek szkoły postawiony na obecnym miejscu powstał w 1936 roku. Niewiele było w nim izb lekcyjnych, nie posiadał również sanitariatów. Była to jednak pierwsza siedziba szkoły. Dzięki zaangażowaniu społeczeństwa i pomocy władz w 1968 roku rozpoczęto budowę, którą zakończono w 1970 roku. Od roku 2001 szkoła sąsiaduje z nowym budynkiem gimnazjum i korzysta z nowoczesnej sali gimnastycznej. W roku 2002 nadano szkole imię. Obecnie do szkoły uczęszcza 120 dzieci, w tym 17 przedszkolaków. Opiekę nad nimi sprawuje dyrektor i 10 nauczycieli. Kadrę pedagogiczną stanowią wykształceni nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu. Wśród nich jest 1 stażysta, 2 nauczycieli kontraktowych, 3 mianowanych i 4 dyplomowanych. Wszyscy pracują zgodnie z kwalifikacjami.

3

4

5 Debata zorganizowana przez
Dyrektora szkoły

6 Udział w debacie wzięli: Członkowie Rady Pedagogicznej
Członkowie Rady Rodziców Samorząd Uczniowski

7 Debata odbyła się w izbie lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Wieńcu.

8 Debata odbyła się 19 maja 2011 roku.

9 Debatę rozpoczął dyrektor szkoły. Na wstępie przywitał
zebranych i przedstawił cel debaty, którym było „Opracowanie Planu Rozwoju Szkoły na lata 2011 – 2016” Następnie: przedstawił Plan Rozwoju na lata i stopień jego realizacji; przedstawił strategie systemu edukacji na lata ; przedstawił wnioski po analizie ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas IV – VI; zaprezentował sposób pracy metodą Walta Disneya; dokonał losowania grup i obszarów pracy zespołów.

10 Praca nad Planem Rozwoju Szkoły na lata 2011-2016

11

12

13

14

15

16 Materiałami wykorzystanymi w debacie były:
Plan Rozwoju Szkoły na lata Strategia edukacji Metoda Walta Disneya Ankiety przeprowadzone wśród uczniów

17 Wnioski z debaty zostały zebrane i będą opracowane
przez przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

18 Model absolwenta

19 Zarządzanie i organizacja

20 Kształcenie

21 Opieka i wychowanie

22 Do poprawnej realizacji debaty przygotowane zostały:
projektor; ekran; materiały papiernicze; flamastry; magnesy; emblematy do przydziału grup.

23 Debata była owocna, przebiegała w twórczej i przyjaznej
atmosferze.


Pobierz ppt "Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google