Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZKOŁA PRZYJAZNA SZEŚCIOLATKOM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZKOŁA PRZYJAZNA SZEŚCIOLATKOM"— Zapis prezentacji:

1 SZKOŁA PRZYJAZNA SZEŚCIOLATKOM
Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka Jan Paweł II

2 Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym wydarzeniem w życiu każdego dziecka, a także jego rodziców.

3 Uwarunkowania prawne Nowelizacja ustawy o systemie oświaty – z dnia 09
Uwarunkowania prawne Nowelizacja ustawy o systemie oświaty – z dnia r. Od roku szkolnego 2014/2015 roku wszystkie dzieci sześcioletnie zostaną objęte obowiązkiem szkolnym, W latach szkolnych 2013/2014 rodzice dziecka, które (w danym roku kalendarzowym) ukończy 6 lat, decydują o tym czy ich dziecko pójdzie do 1 klasy i mogą złożyć wniosek o rozpoczęcie jego nauki, a dyrektor szkoły musi je przyjąć.

4 Motywy obniżenia wieku szkolnego
Wcześniejsze wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka w zakresie: wyrównywanie szans edukacyjnych rozpoznawania i rozwijania zainteresowań oraz uzdolnień rozwijania samodzielności we wszystkich sferach ( to są założenia MEN, z którymi my się zgadzamy) Motywy o których czujemy się Państwu powiedzieć: Duża liczba dzieci za rok ( wg ewidencji z Urzędu Gminy w roku dzieci, w dzieci) Wskazane jest, aby zajęcia odbywały się w zespołach liczących nie więcej niż 25 uczniów

5 aby lęki paraliżowały marsz w wyznaczonym kierunki.
Rodzicu, nie wolno nam pozwolić, aby lęki paraliżowały marsz w wyznaczonym kierunki. John F. Kennedy

6 Sukcesy szkolne zależą od…
Dziecka (możliwości, potrzeb) Rodziców (nastawienia, świadomości) Szkoły (bazy , oferty)

7 Rodzicu zanim podejmiesz decyzję…
Odpowiedz sobie na pytanie Co wiem o swoim dziecku? Porozmawiaj z nauczycielem, który na podstawie wyników diagnozy pedagogicznej przedstawi osiągnięcia dziecka i ewentualne trudności Zapoznaj się z informacją pisemną o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej Dowiedz się, czego dziecko będzie się uczyło

8 Jak szkoły przygotowują się do przyjęcia 6 – latków?
Kolorowa sala lekcyjna z ławkami i z wydzielonym miejscem na zabawę, wyposażona w tablicę interaktywną Sala komputerowa Pomieszczenia świetlicy i szatni dla najmłodszych Plac zabaw

9 Nasza sala klasowa

10 Jakie zmiany organizacyjne są wprowadzane w I etapie kształcenia ( edukacji wczesnoszkolnej)
Podzielenie przestrzeni klasowej na część edukacyjna i rekreacyjną (przygotowanie z dziećmi kącików zainteresowań, biblioteczki klasowej) Stworzenie warunków do pozostawiania części podręczników i przyborów w klasie Korzystanie z opieki świetlicowej bez konieczności wnoszenia opłat za wydłużony czas pobytu dziecka w przedszkolu

11 Co ułatwi dziecku start szkolny?
samodzielność w zakresie samoobsługi otwartość na kontakty z rówieśnikami i osobami dorosłymi radzenie sobie w nowych miejscach, nowym środowisku wyrażanie emocji adekwatnych do sytuacji wytrwałość w pracy współdziałanie w zespole radzenie sobie z trudnościami motywacja do uczenia się

12 Jakie zmiany zaszły w klasie pierwszej?
Gdy dziecko przychodzi do szkoły… ma dłuższy czas na poznanie: nauczyciela rówieśników starszych kolegów innych pracowników szkoły

13 Jakie zmiany zaszły w klasie pierwszej?
Gdy dziecko przychodzi do szkoły… Nauczyciel: Rozpoznaje jego możliwości poprzez obserwowanie go podczas różnych zabaw Opracowuje plan pracy wychowawczo – dydaktycznej z uwzględnieniem wymagań podstawy programowej oraz możliwości uczniów, ich zainteresowań, tempa pracy, stopnia samodzielności

14 Czego dotyczy nauka w klasach I-III?
Edukacji polonistycznej Języka obcego nowożytnego Edukacji muzycznej Edukacji plastycznej Etyki Edukacji społecznej Edukacji przyrodniczej Edukacji matematycznej Zajęć komputerowych Zajęć technicznych Wychowania fizycznego

15 zyskuje większą samodzielność i pewność siebie,
W bezpiecznej, dobrze zorganizowanej, oferującej wysoką jakość kształcenia szkole nasz sześciolatek: zyskuje większą samodzielność i pewność siebie, bardziej otwarty na kontakty z rówieśnikami i dorosłymi, w pełni wykorzystuje naturalny potencjał rozwojowy, Korzysta z doświadczeń ( naśladowania innych uczniów)

16 I korzysta z zasobów środowiska szkolnego,
rozwija swoje zainteresowania korzystając z oferty zajęć pozalekcyjnych, uczy się właściwego wykorzystywania komputera i Internetu, uczestniczy w zajęciach z języka angielskiego,

17 w przypadku trudności korzysta
z zajęć terapii pedagogicznej, dzięki systematyczności zyskuje dobre podstawy do dalszej nauki, zdobywa doświadczenie we współdziałaniu w grupie, uczy się odpowiedzialności za siebie i innych, uczy się zasad samorządności.

18 Sześciolatek, rozpoczynając naukę w szkole, ma szansę poczuć dumę z tego, że jest uczniem- tak, jak jego starszy brat, czy kolega.


Pobierz ppt "SZKOŁA PRZYJAZNA SZEŚCIOLATKOM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google