Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Warszawie 1 Sześciolatek idzie do szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Warszawie 1 Sześciolatek idzie do szkoły."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Warszawie 1 Sześciolatek idzie do szkoły

2 Kuratorium Oświaty w Warszawie 2 Przepisy prawne dotyczące obniżenia wieku obowiązku szkolnego Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 z zm.), Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 z zm.), Rozporządzenie MEN z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 38 z zm.) Rozporządzenie MEN z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2008 r. Nr 7, poz. 38 z zm.) Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r, Nr 4, poz. 17), Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r, Nr 4, poz. 17), Rozporządzenie MEN 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Rozporządzenie MEN 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

3 Kuratorium Oświaty w Warszawie 3 Dzieci 6-letnie pójdą do szkoły obowiązkowo 1 września 2014 roku

4 Kuratorium Oświaty w Warszawie 4 W latach 2009-2013 o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły zdecydują R O D Z I C E i Dyrektor szkoły

5 Kuratorium Oświaty w Warszawie 5 W latach szkolnych 2009/2010 – 2011/2014 Dziecko sześcioletnie, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat na wniosek rodziców, ma prawo rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może przyjąć dziecko do szkoły jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rok szkolny

6 Kuratorium Oświaty w Warszawie 6 W A Ż N E ! Jeżeli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. Obecnie nie powinno być takich sytuacji.

7 Kuratorium Oświaty w Warszawie 7 1 września 2014 roku Wszystkie dzieci sześcioletnie obowiązkowo rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej

8 Kuratorium Oświaty w Warszawie8 podstawę programową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego stosuje się od 1 września 2009 roku. Należy wiedzieć, że

9 Kuratorium Oświaty w Warszawie 9 Nowa podstawa programowa gwarantuje proporcjonalne wykorzystanie czasu przebywania dziecka w przedszkolu (w rozliczeniu tygodniowym) Zabawa Zajęcia na świeżym powietrzu Zajęcia dydaktyczne Czynności opiekuńcze, samoobsługo we, organizacyjn e i inne..

10 Kuratorium Oświaty w Warszawie 10 Nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczyciele kształcenia zintegrowanego od 1 września 2009 roku posiadają kwalifikacje do pracy zarówno w przedszkolu jak i w klasach I-III szkoły podstawowej. Nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczyciele kształcenia zintegrowanego od 1 września 2009 roku posiadają kwalifikacje do pracy zarówno w przedszkolu jak i w klasach I-III szkoły podstawowej. Warto wiedzieć

11 Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada osoba, która ukończyła: studia wyższe na kierunku (specjalności) przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Kwalifikacje nauczycieli

12 Kuratorium Oświaty w Warszawie 12 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Warszawie 1 Sześciolatek idzie do szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google