Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sześciolatek idzie do szkoły

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sześciolatek idzie do szkoły"— Zapis prezentacji:

1 Sześciolatek idzie do szkoły
6 Sześciolatek idzie do szkoły

2 Dzieci 6-letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2014 roku

3 W latach 2013-2014 o wcześniejszym pójściu
dziecka do szkoły zdecydują RODZICE i Dyrektor Szkoły

4 W roku szkolnym 2013/2014 Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, może przyjąć dziecko do szkoły jeżeli pozwalają na to warunki organizacyjne szkoły, a dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym rok szkolny Dziecko sześcioletnie, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat na wniosek rodzica, ma prawo rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej

5 Ważne! Jeżeli rodzice chcą złożyć wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego do innej szkoły podstawowej niż w obwodzie, której dziecko mieszka, mają również zastosowanie powyższe uregulowania

6 Dziecko urodzone w 2007 roku od 1 września 2013 r.
ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na wniosek rodziców zostaje objęte obowiązkiem szkolnym jest przedszkolakiem (w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej) jest uczniem lub 6-latek w szkole podstawowej jest przedszkolakiem, jeżeli chodzi do oddziału przedszkolnego jest uczniem, jeżeli chodzi do I klasy

7 U W A G A Od 1 września 2009 roku nauczyciel, w ramach obowiązkowego czasu pracy, zobowiązany jest do przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

8 WAŻNE !!! Z dniem 1 września 2011 r. dzieci w wieku 5 lat, są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

9 1 września 2014 roku Wszystkie dzieci sześcioletnie obowiązkowo rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej Obowiązek dziecka pięcioletniego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w różnych formach (przedszkola, oddziały przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne)

10 Warto wiedzieć Nowa podstawa programowa dla szkół podstawowych jest realizowana w klasach pierwszych począwszy od 1 września 2009 r.

11 Warto wiedzieć Nową podstawę programową dla przedszkoli, innych form wycho-wania przedszkolnego oraz od-działów przedszkolnych w szkołach podstawowych realizuje się od 1 września 2009 roku


Pobierz ppt "Sześciolatek idzie do szkoły"

Podobne prezentacje


Reklamy Google