Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki”"— Zapis prezentacji:

1 „Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki”
Glenn Doman – psycholog, pedagog, neurochirurg pracował nad skuteczną metodą rehabilitacji dla ludzi z uszkodzeniem mózgu

2 „Wprowadzanie procesu nauczania od najmłodszych lat jest bardzo trafne, ponieważ im młodszy mózg tym większe ma potencjalne możliwości”. „Od szóstego roku życia następuje rzeczywisty rozwój mózgu, dlatego im młodsze dziecko, tym szybciej i łatwiej przyswaja sobie nowe informacje dostępne w otaczającym je środowisku, jak i te, które przekazujemy w sposób celowy. Im później mózg przyswoi nowe informacje, tym dłużej trwa proces uczenia się”.

3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół weszło w życie dnia 23 grudnia 2008 r. obowiązuje w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach w klasach pierwszych od dnia 1 września 2009 r.

4 6-latek w przedszkolu spędzał czas na zabawie i nauce.
Przedszkole przejęło funkcje szkoły w procesie kształcenia, w zakresie czytania, pisania i liczenia. Nacisk na te umiejętności był bardzo duży. Czasami dziecko obciążone tymi zadaniami nie było przygotowane do ważnych obszarów funkcjonowania jak samodzielności, życia w grupie, nie było nauczone panowania nad swoimi emocjami. I tu przekraczając próg szkoły pojawiały się kłopoty i frustracje dziecka. To samo dziecko już jako 7-latek przekraczając próg szkoły, uczył się ponownie czytać, pisać i liczyć, ale nadal nie był gotowy do podejmowania zadań.

5 Przedszkole, to przewaga zabaw edukacyjnych
nad nauką, które rozwijają u dzieci twórcze myślenie, pozytywne emocje, umiejętność spostrzegania i koncentracji. To miejsce, które daje szanse rozwoju wszystkim dzieciom. Nauczyciele kształtują rozwój dziecka w sferach społecznym, fizycznym, umysłowym, emocjonalnym po to, aby było gotowe sprostać wymaganiom, obowiązkom szkolnym i podjąć naukę czytania, pisania i liczenia. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciele przeprowadzają analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole czyli diagnozę przedszkolną

6 6-latek w klasie I szkoły podstawowej, podobnie jak jego kolega 7-latek, realizują taką samą podstawę programową. Czeka ich nie tylko nauka. Od 2009 roku szkolnego jest inna, nowa szkoła, która wyrównuje szanse edukacyjne dzieci. Gry i zabawy ułatwiają wszystkim dzieciom naukę czytania, pisania i liczenia, a przyjazne sposoby prowadzenia lekcji, w łagodny sposób wprowadzą dzieci w świat szkolny. Uczniowie przyswajają wiadomości, zdobywają umiejętności, kształtują postawy.

7 W momencie przekroczenia progu szkoły dziecko ma czas adaptacyjny do warunków szkolnych, który określa nauczyciel, biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości dzieci. Ocenianie dziecka ma przede wszystkim charakter wspomagający i motywacyjny ucznia do dalszej pracy. Sale lekcyjne służą do zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych, wyposażone są w pomoce dydaktyczne potrzebne do zajęć, gry i zabawki dydaktyczne. Uczeń ma możliwość pozostawienia w szkole części podręczników i przyborów szkolnych.

8 Uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie:
czytania myślenia matematycznego myślenia naukowego komunikowania się w języku ojczystym i obcym posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi umiejętności uczenia się uczenia się pracy zespołowej

9 Nauczanie poprzez działanie!!!
Dzieci mają organizowane zajęcia w formie zajęć zintegrowanych. Nauczanie poprzez działanie!!! Uczeń w każdym roku edukacji, zdobyte wiadomości i umiejętności będzie pogłębiał, a potem rozszerzał.

10 Zwrócono uwagę na ucznia zdolnego!
Nareszcie!!!! Zwrócono uwagę na ucznia zdolnego! Podstawa programowa mówi, że każde dziecko jest uzdolnione, a nauczyciel ma odkryć te uzdolnienia i je rozwijać. W trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, stwarza się im warunki do prezentowania swych osiągnięć, np. muzycznych, wokalnych, recytatorskich, tanecznych, sportowych, konstrukcyjnych.

11 Rodzaje edukacji/ zajęć:
edukacja polonistyczna język obcy nowożytny edukacja muzyczna edukacja plastyczna edukacja społeczna edukacja przyrodnicza edukacja matematyczna zajęcia komputerowe zajęcia techniczne wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna etyka / religia odrębne przepisy) 11

12 „Szkoła powinna dążyć do tego, by młody człowiek
opuszczał ją jako harmonijna osobowość, a nie jako specjalista. Nauka zaś powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”. Albert Einstein 12

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! W prezentacji wykorzystano materiały dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej


Pobierz ppt "„Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google