Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie rodzin w Małopolsce Wybrane działania RPO na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie rodzin w Małopolsce Wybrane działania RPO na lata"— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie rodzin w Małopolsce Wybrane działania RPO na lata 2014-2020
Anna Mlost Naczelnik Wydziału PO KL

2 MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014 - 2020
TRANSPORT I KOMUNIKACJA KAPITAŁ INTELEKTUALNY I RYNEK PRACY OCHRONA ŚRODOWISKA REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WŁĄCZENIE SPOŁECZNE MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY OCHRONA ZDROWIA DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO OBSZARY WIEJSKIE MARKETING TERYTORIALNY

3 SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY
1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA 3. AKTYWNA GOSPODARCZO MAŁOPOLSKA 7. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA DLA ROZWOJU SPOŁ.-GOSP. 5. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 6. DZIEDZICTWO I PRZESTRZEŃ REGIONALNA 8. OTWARTY RYNEK PRACY 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 10. WIEDZA I KOMPETENCJE MIESZKAŃCÓW 11. REWITALIZACJA 12. POMOC TECHNICZNA

4 Kompleksowe działania mające na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia także ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad osobami zależnymi (np. dziećmi, wnukami, rodzicami), Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3 (m.in. żłobków) oraz instytucji opiekuna dziennego, Doradztwo, szkolenia oraz wdrażanie u pracodawców rozwiązań, które będą stanowiły ułatwienia dla pracowników wracających do pracy po przerwie związanej z opieką nad osobą zależną (np.: elastyczne formy zatrudnienia) Aktywizacja zawodowa Opieka nad dzieckiem Doradztwo dla pracodawców

5 Rozwój zintegrowanego systemu wsparcia dla małych dzieci o zaburzeniach rozwojowych oraz ich rodzin
Wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin (np.: rozwój usług opiekuńczych) Wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny (np.: rozwój placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży) Pomoc maluchom Opieka nad seniorami Profilaktyka rodziny

6 Wsparcie młodzieży uzdolnionej
Działania na rzecz edukacji przedszkolnej, w tym działania wyrównujące szanse dzieci ze szczególnymi potrzebami, przyczyniające się do pełniejszego ich udziału w edukacji przedszkolnej Rozwijanie oferty edukacyjnej regionu obejmującego kompleksowe podejście do edukacji i opieki nad dziećmi i młodzieżą – bon edukacyjny Wsparcie młodzieży uzdolnionej Przedszkola Bon edukacyjny Stypendia

7 Aktywność zawodowa Aktywność edukacyjna Aktywność społeczna

8 Departament Polityki Regionalnej
Instytucja Pośrednicząca dla Komponentu Regionalnego PO KL Instytucja Zarządzająca MRPO Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wielicka 72, Kraków tel. (012) Fax. (012)


Pobierz ppt "Wsparcie rodzin w Małopolsce Wybrane działania RPO na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google