Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGIONALNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE Sprawdzone rozwiązania w gospodarce odpadami komunalnymi Odzysk frakcji materiałowych z odpadów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGIONALNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE Sprawdzone rozwiązania w gospodarce odpadami komunalnymi Odzysk frakcji materiałowych z odpadów."— Zapis prezentacji:

1 REGIONALNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE Sprawdzone rozwiązania w gospodarce odpadami komunalnymi Odzysk frakcji materiałowych z odpadów komunalnych Ogólnopolskie Stowarzyszenie Komunalnych Związków Gmin, Mysłakowice, TOMRA Sorting Sp. z o.o., Mariusz Rajca Mariusz Rajca Mysłakowice 26 luty 2013

2 Plan wystąpienia TITECH marka TOMRA Sorting Prawo
Przełom technologiczny Frakcje materiałowe w odpadach Proces odzysku Innowacyjna instalacja w Polsce w Elblągu - film (~ 6 min.) Podsumowanie

3 Światowy lider w sortowaniu wspomaganym czujnikami
Oferuje innowacyjną technikę dla przemysłu, gdzie automatyczne sortowanie i procesy są kluczem do kreowania wartości

4 10 lat na stworzenie efektywnego systemu gospodarowania odpadami w Polsce
BUDOWA (EFEKTYWNEGO) SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI TOMRA Sorting wspiera efektywność

5 10 lat na stworzenie efektywnego systemu gospodarowania odpadami w Polsce - motywacja
Prawo (nakaz/ zakaz) Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami z roku Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych z roku Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu z roku Ekonomia Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 z roku.

6 10 lat na stworzenie efektywnego systemu gospodarowania odpadami w Polsce - prawo
Od 7 lat brak realnego wpływu na ograniczanie ilości składowanych odpadów … ( r., r.) ~ 1 mln Mg odpadów to przepustowość ZTPOK w trakcie realizacji (zawarte umowy) i potencjalne ograniczenie składowanych odpadów o <10% w 2016 roku

7 10 lat na stworzenie efektywnego systemu gospodarowania odpadami w Polsce - prawo
50% papieru, tworzyw szt., metali i szkła do recyklingu może oznaczać w skali kraju redukcję ilości (masy) składowanych odpadów nawet o ~20-25%* (~ 2,5 – 3,0 mln Mg rocznie od 2020 roku) *) Cel dla roku 2020 wynikający z rozporządzenia w sprawie poziomów recyklingu …… z r.

8 10 lat na stworzenie efektywnego systemu gospodarowania odpadami w Polsce - prawo
Stabilizacja biologiczna frakcji 0-80 mm do poziomu zgodnego z rozporządzeniem może oznaczać redukcję ilości (masy) składowanych odpadów (straty procesowe) o ~15-20%* Wydzielenie frakcji do produkcji paliwa alternatywnego to potencjalnie ograniczenie składowania o <10% ** *) W stosunku do ilości materiału wejściowego na instalację, udziału frakcji 0-80 mm oraz procesu technologicznego **) Potencjał przemysłu cementowego

9 10 lat na stworzenie efektywnego systemu gospodarowania odpadami w Polsce - prawo
Od 10 lat znacząco niższy od oczekiwań wpływ na ograniczanie ilości składowanych odpadów … Właściwy dobór stawek opłat za korzystanie ze środowiska może: stymulować rodzaj stosowanych metod ograniczania składowanych odpadów, stanowić podstawę ekonomiczną dla poszczególnych procesów, zapewnić stabilizację w gospodarowaniu odpadami…

10 2012 rokiem przełomu technologicznego w sortowaniu odpadów komunalnych w Polsce
>90% papieru, tworzyw sztucznych, metali, w tym >50% do recyklingu można odzyskiwać z ~ 1,5% wytwarzanych w Polsce odpadów komunalnych… „… na 3 instalacjach w Ełku, Bielsku Białej i Elblągu należących do najnowocześniejszych na świecie” Zdjęcia:

11 10 lat na stworzenie efektywnego systemu gospodarowania odpadami w Polsce
> 50% papieru, tworzyw szt., metali i szkła….… recykling, ponowne wykorzystanie do 2020r. … „… oznacza w Polsce ~ 3,0 mln Mg rocznie frakcji do recyklingu”

12 10 lat na stworzenie efektywnego systemu gospodarowania odpadami w Polsce
Optymalizacja elementów tworzonego systemu tj. zbierania i logistyki, procesów sortowania i przetwarzania „więcej i lepiej za możliwie jak najmniej” Zdjęcie: Zdjęcie: instalacja w ZGO w Bielsku Białej

13 10 lat na stworzenie efektywnego systemu gospodarowania odpadami w Polsce
Frakcje materiałowe: papier, opakowana: PET, PP, PE, PS, folia PE, metale Fe, nFe, kartoniki, szkło generują przychód … „… a to potencjalna możliwość niższych kosztów funkcjonowania systemu” =

14 Frakcje materiałowe = przychód = potencjalne obniżenie kosztów funkcjonowania systemu
1 gospodarstwo domowe = ~ 1 Mg/ odpadów/ rok = ~ lub więcej kg/ frakcji materiałowych = >200,00 do >300,00 PLN/rok … „… więc pytanie nie czy odzyskiwać, lecz jak zapewnić najniższy koszt specyficzny odzysku i przygotowania do recyklingu” = Źródło: opracowanie własne na podstawie danych rynkowych, KPGO 2014

15 Efektywne i elastyczne instalacje do sortowania i odzysku odpadów komunalnych
2 strumienie, 1 instalacja, > 90% odzysku papieru, tworzyw szt., metali, w tym > 50% do recyklingu … „… dobra koncepcja, sortowanie wspomagane czujnikami mają kluczowe znaczenie” ?

16 Efektywne i elastyczne instalacje do sortowani i odzysku odpadów komunalnych
Automatyzacja procesu (separatory optyczne) = ilość Człowiek (kabina sortownicza) = kontrola jakości „separatory optyczne pozwalają odzyskać to co dzisiaj trafia na składowiska” < 5-6 Mg/h ~20 - ~200 kg/h/os.

17 Efektywna i elastyczna instalacja do sortowani i odzysku odpadów w Elblągu - film

18 Efektywne i elastyczne instalacje do sortowani i odzysku odpadów komunalnych
> 5% wytwarzanych odpadów komunalnych to przepustowość będących w realizacji instalacji zapewniających odzysk > 50% papieru, tworzyw szt. oraz metali planowanych do uruchomienia w 2013/2015 „instalacje te będą również należały do najnowocześniejszych w Europie” Zdjęcie: instalacja firmy Byś w Warszawie

19 Odzysk frakcji materiałowych – podsumowanie
> 90% to osiągany już dziś poziom odzysku… Skala ma znaczenie i wpływ na optymalizację kosztów… Automatyzacja procesów sortowania pozwala optymalizować systemy zbierania i logistyki... Wymagania przemysłu/recyklerów … Frakcje materiałowe mają wartość 60…500…3500 PLN/Mg … Odzysk frakcji materiałowych generuje przychody, lecz … … obniżenie kosztów systemu zależy od efektywności zbierania, sortowania i odzysku oraz przygotowania do recyklingu !!!

20 Dziękuję za uwagę i zapraszamy do współpracy
TOMRA SORTING lider na rynku światowym w sortowaniu wspomaganym czujnikami


Pobierz ppt "REGIONALNY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE Sprawdzone rozwiązania w gospodarce odpadami komunalnymi Odzysk frakcji materiałowych z odpadów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google