Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Starostwo Powiatowe w Szczecinku ul. 28 Lutego Szczecinek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Starostwo Powiatowe w Szczecinku ul. 28 Lutego Szczecinek"— Zapis prezentacji:

1 Starostwo Powiatowe w Szczecinku ul. 28 Lutego 16 78-400 Szczecinek
Społeczny monitoring gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi 15-17 październik 2007r. Osieczany Przygotowała i przedstawia: Magdalena Łosiewicz

2 Zawartość prezentacji
Krótka informacja o gospodarce odpadami komunalnymi na terenie Powiatu Szczecineckiego Założenia pilotażowego programu zbierania segregowanych odpadów komunalnych, w tym kuchennych ulegających biodegradacji w gospodarstwach domowych

3 Odpady komunalne zmieszane
Składowiska odpadów na terenie Powiatu Szczecineckiego: Trzesieka k/Szczecinka zarządca PGK Sp.z o.o. w Szczecinku (Miasto Szczecinek, Gmina Szczecinek, Gmina Biały Bór, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Barwice, Gmina Grzmiąca) Grzmiąca zarządca REMONDIS Sanitech Sp. z o.o. w Poznaniu Oddział w Barwicach (Miasto Szczecinek, Gmina Biały Bór, Gmina Borne Sulinowo, Gmina Grzmiąca, Gmina Barwice) Borne Sulinowo zarządca PUK Sp.z o.o. w Bornem Sulinowie (Gmina Borne Sulinowo) Grzmiąca Biały Bór Gmina Szczecinek Barwice Miasto Szczecinek Trzesieka Borne Sulinowo

4 Odpady komunalne składowane na składowiskach w powiecie szczecineckim
Stopień zapełnienia składowisk: Ilości odpadów trafiające na składowiska: Na kolejnych wykresach obserwujemy zintensyfikowane tempo wypełniania czynnej powierzchni składowisk na terenie Powiatu. Odpady trafiające na teren składowiska pochodzą również z obszarów ościennych gmin innych powiatów. Brak docelowej koncepcji na zorganizowanie ZUOK na terenie naszego powiatu a także w naszym sąsiedztwie, a także brak zabezpieczonych środków na rekultywację czynnych obecnie składowisk niosą niebezpieczeństwo postawienia mieszkańców powiatu w obliczu konieczności ponoszenia kosztów przyszłego unieszkodliwiania odpadów na odległych składowiskach.

5 Wielkogabarytowe (w tym zużyty sprzęt)
Obecna sytuacja na terenie Miasta Szczecinek Odpady Wydzielone w 2006r. [Mg] Wielkogabarytowe (w tym zużyty sprzęt) 77,4 Budowlane 2 852,24 Niebezpieczne 1,73 Odzież 3,47 Aluminium 1,74

6 Obecna sytuacja na terenie Miasta Szczecinek 88720,0 2,23 174440,0
Odpady Wydzielone w 2006r. [kg] Ilość przypadająca na 1 mieszkańca Szczecinka w 2006r. [kg] Papier i tektura 88720,0 2,23 Szkło 174440,0 2,50 Tworzywa sztuczne 65270,0 1,64 Ulegające biodegradacji (kuchenne) 0,0

7 Rozpoczęcie Pilotażu - marzec 2008 r.
Pilotażowy Program zbierania segregowanych odpadów komunalnych, w tym ulegających biodegradacji w gospodarstwach domowych Rozpoczęcie Pilotażu - marzec 2008 r. Poprzedzony akcją informacyjną: skierowaną bezpośrednio do adresatów Pilotażu (informacja o rozpoczęciu i zakresie akcii ulotki informacyjne dostarczone przez zarządcę nieruchomości oraz ogólną dla mieszkańców. Wykorzystamy tu możliwości Szczecineckiej Samorządowej Agencji Promocji i Kultury (

8 Dlaczego taki Program? Limity nałożone na gminy w zakresie zebrania i odzysku odpadów w Planach Gospodarki Odpadami każdego szczebla Wyniki sprawozdań z Gminnych Planów Gospodarki Odpadami Wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej nr 99/31 z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie składowania odpadów, która nakłada na Polskę konieczność redukcji odpadów ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania - obowiązek został przeniesiony do przepisów krajowych tj. artykułu 16a Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami), gdzie uchwalono następujące poziomy ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku: a) do dnia 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, b) do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, c) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

9 Cel Programu Wzrost pozyskania surowców wtórnych z odpadów komunalnych poprzez zwiększenie segregacji odpadów na poziomie gospodarstw domowych. Sprawdzenie sprawności i możliwości wybranego systemu segregacji, odbioru i zagospodarowania odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym Jest to poligon doświadczalny, na którym nasz samorząd próbuje wykorzystać swój arsenał, by wybrać najlepszą broń do walki o dobry stan środowiska.

10 Obszar pilotażu teren posesji zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, zlokalizowanej w Szczecinku przy ulicy Armii Krajowej o nr administracyjnym 2-8 w budynku znajduje się 41 mieszkań oraz 9 lokali użytkowych budynek znajduje się w centrum Miasta Szczecinka

11 Wszystko zaczyna się w kuchni…
W 2006r. złożono na składowiskach ,61 Mg zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Powiatu Szczecineckiego

12 Domowy stojak do segregacji odpadów (czterokomorowy)

13 Domowy stojak do segregacji odpadów (trójkomorowy)

14 Segregacja „u źródła” gospodarstwo domowe
Odpady mokre (bio) Tworzywa sztuczne Papier i tektura Szkło

15 Zbiórka, transport i zagospodarowanie odpadów
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Cieślaka 6c Szczecinek Zdjęcia:

16 Założenia ilościowe Zwiększenie zbierania odpadów opakowaniowych
Rozpoczęcie wydzielania kuchennych odpadów ulegających biodegradacji % stopień i poziom odzysku wg M. Kotschy przy założeniu docelowego poziomu odzysku 72kg/mieszkańca/rok Rodzaje odpadów Stan na 1MSz-ka/06r. % stopień odzysku na 1M [kg] Poziom odzysku na 1M [kg] Organiczne (kuchenne) 0,0 0,38 30,0 Papier i tektura 2,23 0,43 20,0 Szkło 4,39 0,50 10,0 Tworzywa sztuczne 1,64 0,40 8,0

17 Dziękuję za uwagę Starostwo Powiatowe w Szczecinku ul. 28 Lutego 16
Szczecinek Tel lub Kontakt: Marek Kotschy Tel


Pobierz ppt "Starostwo Powiatowe w Szczecinku ul. 28 Lutego Szczecinek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google