Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu"— Zapis prezentacji:

1 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu
ZUOK Mielec Sp. z o.o.

2 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI: Przyjmowanie odpadów komunalnych i gospodarowanie nimi poprzez: - składowanie odpadów - mechaniczne sortowanie i kierowanie części palnych na paliwa alternatywne Zarządzanie i utrzymywanie składowiska odpadów przy ul. Wolności: - monitoring : wód podziemnych, powietrza, wód powierzchniowych - gospodarowanie odpadami zgodnie z nowelizowanym prawem

3 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI c.d.:
Utrzymywania zrekultywowanego składowiska SMOCZKA Prowadzenie i obsługa selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta Mielca : - w zabudowie wielorodzinnej - w zabudowie jednorodzinnej - w placówkach oświatowych szkoły przedszkola - w placówkach użyteczności publicznej

4 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI c.d.:
Prowadzenie i obsługa punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Prowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych Zbieranie i przetrzymywanie padłych zwierząt

5 ODPADY ZMIESZANE

6 wywożenie na składowiska zewnętrzne
Miasto Mielec Strumienie odpadów MPGK Odpady zmieszane ZUOK, MPGK Odpady segregowane ZUOK Wstępne sortowanie Mechaniczne Sortowanie Odbiorcy i Recyklerzy Balast Frakcja palna Kierowana do firm zewnętrznych wywożenie na składowiska zewnętrzne składowanie w ZUOK

7 Dostarczane odpady kierowane są do mechanicznego sortowania

8 MECHANICZNE SORTOWANIE ODPADÓW

9 Przesortowane odpady odbierane są przez zewnętrzne firmy

10 Ilości dostarczanych odpadów od poszczególnych dostawców

11 Ilości dostarczanych odpadów od poszczególnych dostawców [ %]

12 Gospodarowanie odpadami w ZUOK na przełomie ostatnich pięciu lat

13 Ilości i zagospodarowanie odpadów w 2010r

14 Zagospodarowanie odpadów w [%]

15 DAWNIEJ !

16 DZIŚ !

17 SELEKTYWNA ZBIÓRKA

18 Harmonogram dla każdego mieszkańca na 2010 rok oraz pakiet czterech worków

19 Wyniki selektywnej zbiórki za 2010 rok
Opakowania z papieru i tektury 135,78Mg Opakowania z tworzyw sztucznych 278,60Mg Opakowania ze szkła 354,72Mg Baterie 1,27 Mg

20 Koszty i przychody w selektywnej zbiórce

21 Przychody

22 Przychody za 2010r [ % ]

23 KOSZTY za 2010r

24 KOSZTY za 2010r [ % ]

25 ZATRUDNIENIE

26 Stawka opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska tzw „opłaty Marszłkowskiej”

27 Zmiana ustawy ! USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132 z dnia r. poz. 622 z późn. zm. Akt zmieniający: Dz. U. nr 152 z dnia r. poz. 897

28 Edukacyjne wycieczki dzieci i młodzieży

29


Pobierz ppt "ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Sp. z o.o. w Mielcu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google