Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

facebook.com/zmgoapnasz kanał ZM GOAPZapisz kontakt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "facebook.com/zmgoapnasz kanał ZM GOAPZapisz kontakt."— Zapis prezentacji:

1

2 facebook.com/zmgoapnasz kanał ZM GOAPZapisz kontakt

3 Zadania Związku : utworzenie systemu gospodarowania odpadami, zapewnienie objęcia systemem wszystkich właścicieli nieruchomości, ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych co najmniej takich jak: papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i szkło oraz odpady ulegające biodegradacji, tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów, zapewnienie odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku, prowadzenie edukacji ekologicznej

4 Zadania Związku: opracowanie i uchwalenie regulaminu utrzymania i czystości i porządku w części dotyczącej przekazanych Związkowi przez gminy zorganizowanie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz podjęcie decyzji o odbieraniu od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych podział gmin na sektory

5

6

7 Zadania Związku: wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określenie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty określenie wzoru deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości

8 Zadania Związku: określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określenie rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wysokości cen za te usługi

9 Zadania Związku: prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych sporządzanie sprawozdań w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nadzór i kontrola wykonywania obowiązków przez zobowiązane podmioty oraz nakładanie kar i wykonywanie czynności w postępowaniu egzekucyjnym w przypadku nieprawidłowości

10 Uchwały Związku Międzygminnego GOAP: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej podziału obszaru Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej na sektory odbioru odpadów komunalnych. /23 sektory/

11 Uchwały Związku Międzygminnego GOAP: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

12 Uchwały Związku Międzygminnego GOAP: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13 Ilość osób w gospodarstwie domowym Degresywność jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny 1100%12,00 złotych 2100%12,00 złotych 3100%12,00 złotych 495%11,40 złotych 590%10,80 złotych 685%10,20 złotych 780%9,60 złotych 875%9,00 złotych 970%8,40 złotych 1065%7,80 złotych 1160%7,20 złotych 1255%6,60 złotych 13 i więcej50%6,00 złotych Ustalone stawki dla nieruchomości zamieszkałych z uwzględnieniem degresywności dla selektywnej zbiórki odpadów

14 Ustalone stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych liczone od pojemności pojemnika i ilości opróżnienia. Pojemność (typ)Wysokość stawki 0,11 m 3, 0,12 m 3 (pojemnik)26,00 złotych 0,24 m 3 (pojemnik)39,00 złotych 0,36 m 3 (pojemnik)51,00 złotych 1,1 m 3 (pojemnik)119,00 złotych 2,5 m 3 (pojemnik)239,00 złotych 5,0 m 3 (pojemnik)445 złotych 4,0 m 3 (kontener)357,00 złotych 5,0 m 3 (kontener)445,00 złotych 6,0 m 3 (kontener)556,00 złotych 7,0 m 3 (kontener)656,00 złotych 8,0 m 3 (kontener)755,00 złotych 10,0 m 3 (kontener)954,00 złotych 0,3 m 3 (pojemnik podziemny)99,00 złotych 0,8 m 3 (pojemnik podziemny)117,00 złotych 1,3 m 3 (pojemnik podziemny)161,00 złotych 3,0 m 3 (pojemnik podziemny)354,00 złotych 5,0 m 3 (pojemnik podziemny)611,00 złotych

15 Ustalone stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych liczone od pojemności pojemnika i ilości opróżnienia. Pojemność (typ)Wysokość stawki 0,11 m 3, 0,12 m 3 (pojemnik)21,00 złotych 0,24 m 3 (pojemnik)31,00 złotych 0,36 m 3 (pojemnik)41,00 złotych 1,1 m 3 (pojemnik)95,00 złotych 2,5 m 3 (pojemnik)191,00 złotych 5,0 m 3 (pojemnik)356,00 złotych 4,0 m 3 (kontener)286,00 złotych 5,0 m 3 (kontener)356,00 złotych 6,0 m 3 (kontener)445,00 złotych 7,0 m 3 (kontener)525,00 złotych 8,0 m 3 (kontener)604,00 złotych 10,0 m 3 (kontener)763,00 złotych 0,3 m 3 (pojemnik podziemny)79,00 złotych 0,8 m 3 (pojemnik podziemny)94,00 złotych 1,3 m 3 (pojemnik podziemny)129,00 złotych 3,0 m 3 (pojemnik podziemny)283,00 złotych 5,0 m 3 (pojemnik podziemny)489,00 złotych

16 Zmiany w odbiorze odpadów wprowadzenie znakowania pojemników, kontenerów i worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny specjalne chipy i naklejki z kodem paskowym będą identyfikować właściciela nieruchomości, typ pojemnika i rodzaj zbieranego odpadu elektroniczne znakowanie urządzeń do gromadzenia odpadów umożliwi objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zorganizowanym systemem odbioru odpadów i uszczelnienie ich strumienia

17 PLAKAT INFORMACYJNY Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "facebook.com/zmgoapnasz kanał ZM GOAPZapisz kontakt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google