Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Bank Gospodarstwa Krajowego dla przedsiębiorstw regionu Konferencja Finansowanie inwestycji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Bank Gospodarstwa Krajowego dla przedsiębiorstw regionu Konferencja Finansowanie inwestycji innowacyjnych przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Bank Gospodarstwa Krajowego dla przedsiębiorstw regionu Konferencja Finansowanie inwestycji innowacyjnych przedsiębiorstw regionu Warmii i Mazur – kredyt technologiczny BGK Olsztyn 28 czerwca 2006

2 Głęboka rewolucja uniwersytetów na świecie III-cia generacja uniwersytetów uniwersytet przedsiębiorczy

3 Presja i wyzwania otoczenia uniwersytetów: -Studia wyższe z elitarnych przekształciły się w masowe; -Edukacja z jednorazowej (3-5 lat) stała się ustawiczną; -Rynek zgłasza popyt na pracowników o coraz węższych kwalifikacjach; -Rządy oczekują od szkół wyższych większej zaradności w poszukiwaniu źródeł finansowania; -Wydatki budżetowe na naukę maleją; -Wiedza naukowa nieustannie dzieli się na coraz węższe specjalności

4 Rola nauki - na pierwszy plan wysuwają się cele gospodarcze i społeczne czyli wzrost gospodarczy i jakość życia Rola nauki - na pierwszy plan wysuwają się cele gospodarcze i społeczne czyli wzrost gospodarczy i jakość życia Jak sprawić, aby uniwersytety lepiej odpowiadały na potrzeby lokalne i regionalne ? Jak sprawić, aby uniwersytety lepiej odpowiadały na potrzeby lokalne i regionalne ? Jak najlepiej spożytkować rosnący popyt na kształcenie na poziomie wyższym ? Jak najlepiej spożytkować rosnący popyt na kształcenie na poziomie wyższym ? Jak tworzyć mosty pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami ? Jak tworzyć mosty pomiędzy nauką a przedsiębiorstwami ?

5 1.Rozszerzenie powiązań z otoczeniem 2.Zróżnicowanie źródeł finansowania 3.Ożywienie kultury przedsiębiorczości

6 Nowe struktury nastawione na utrzymywanie powiązań z otoczeniem -międzywydziałowe centra badawcze -biura transferu technologii -jednostki ochrony własności intelektualnej -działy marketingu i promocji -działy ds. kształcenia ustawicznego -biura ds. kontaktów z absolwentami -ośrodki doradztwa

7 Obszary współpracy regionalnej UWM - kształcenie kadr dla gospodarki - wykorzystanie wyników badań naukowych - usługi eksperckie - oddziaływanie kulturotwórcze, intelektualne

8 Działalność innowacyjna w regionach Organizacja i rozwój infrastruktury badawczej Tworzenie centrów zaawansowanych technologii Inwestycje w specjalizowane laboratoria i aparaturę Powiązania nauki z przedsiębiorstwami Zakładanie parków technologicznych Wspomaganie działalności innowacyjnej mśp Wspomaganie tworzenia nowych firm (inkubatory) Wymiana personelu pomiędzy nauką a przemysłem Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Fundusze inwestycyjne wysokiego ryzyka Tworzenie wizerunku regionu (targi, wystawy) Budowanie świadomości innowacyjnej

9 Ośrodek transferu technologii Przygotowywany jest ośrodek świadczenia usług dla przedsiębiorstw Stała oferta technologiczno-usługowa UWM Prezentacja wyników badań w kolejnych latach Projekty: staże w p-twach, stypendia dla doktorantów, praktyki studenckie w p-twach Biuro rzecznika patentowego Szkolenia dla naukowców z zakresu prawa autorskiego, własności intelektualnej Baza ekspertów UWM

10

11 Uniwersytet przedsiębiorczy Jest organizacją przedsiębiorczą: Jest organizacją przedsiębiorczą: efektywnie tworzy nową wiedzę; efektywnie tworzy nową wiedzę; jest konkurencyjny na globalnym rynku badań naukowych; jest konkurencyjny na globalnym rynku badań naukowych; uczestniczy w procesie przekształcania wynalazku w innowację. uczestniczy w procesie przekształcania wynalazku w innowację. Jego pracownicy są przedsiębiorczy: Jego pracownicy są przedsiębiorczy: są innowacyjni w tworzeniu nowej wiedzy; są innowacyjni w tworzeniu nowej wiedzy; są konkurencyjni na międzynarodowym rynku naukowym; są konkurencyjni na międzynarodowym rynku naukowym; łączą role badaczy i przedsiębiorców. łączą role badaczy i przedsiębiorców. Jest powiązany z lokalnym otoczeniem: Jest powiązany z lokalnym otoczeniem: zwiększa jego atrakcyjność inwestycyjną; zwiększa jego atrakcyjność inwestycyjną; współpracuje z przedsiębiorstwami, podnosząc poziom ich zaawansowania technologicznego; współpracuje z przedsiębiorstwami, podnosząc poziom ich zaawansowania technologicznego; współpracuje z władzą lokalną na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. współpracuje z władzą lokalną na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego.

12 Dziękuję


Pobierz ppt "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Bank Gospodarstwa Krajowego dla przedsiębiorstw regionu Konferencja Finansowanie inwestycji innowacyjnych przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google