Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorczość akademicka na UAM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorczość akademicka na UAM"— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorczość akademicka na UAM
Jacek Wajda

2 Przedsiębiorczość akademicka - definicja
„Przedsiębiorczy” – aktywny, rzutki, energiczny, przejawiający inicjatywę „Akademicka” – dotyczy wszystkich członków uczelnianej społeczności Ujęcie wąskie (współpraca Uczelni z przemysłem) czy ujęcie szersze (współpraca Uczelni z przemysłem, ale także pozyskiwanie środków zewnętrznych przez Uczelnię na swoją działalność, m.in. na tworzenie i wdrażanie regulacji prawnych i norm organizacyjnych w tym zakresie) Ujęcie amerykańskie – spin-off i start-up Ujęcie europejskie – preinkubacja i inkubacja właściwa przedsiębiorstw pochodzących z Uczelni; wspieranie relacji na linii nauka-gospodarka; szkolenia, wprowadzanie lub modyfikowanie przedmiotów/kierunków jako odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorców; kreowanie przedsiębiorczych postaw w uczelnianym środowisku) Przedsiębiorczość akademicka listopada 2005, WTC

3 Przedsiębiorczość osób związanych z uczelnią
Przedsiębiorczość akademicka Przedsiębiorczość osób związanych z uczelnią Przedsiębiorczość samej Uczelni jako całości Pracownicy naukowi naukowo-techniczni techniczni Absolwenci i studenci studiów licencjackich studiów magisterskich studiów doktoranckich Przedsiębiorczość akademicka listopada 2005, WTC

4 Przedsiębiorczy student/doktorant
Na bazie pracy magisterskiej lub doktorskiej tworzy własny biznes (samozatrudnienie) Firma oparta na wiedzy typu spin-off W trakcie lub po ukończeniu studiów rozpoczyna własną działalność gospodarczą. Każda inna działalność gospodarcza Przedsiębiorczość akademicka listopada 2005, WTC

5 Formy/narzędzia wsparcia
Preinkubatory Inkubatory Biura Karier Centra Transferu Technologii Przedsiębiorczość akademicka listopada 2005, WTC

6 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC
Jak to wygląda na UAM? Preinkubator Pierwszy kontakt Podstawowe informacje Pomoc Uczelnia w chwili obecnej nie posiada własnego preinkubatora UCITT stara się lukę tę wypełnić Przedsiębiorczość akademicka listopada 2005, WTC

7 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC
Jak to wygląda na UAM? (2) Inkubator dla firm pochodzących z UAM: Uczelnia nie posiada własnego inkubatora Oferuje pomoc poprzez współpracę z PPNT FUAM – gdzie powstaje Inkubator (I połowa 2006 r.) PAIP Inicjatywa oddolna studentów Docelowo na terenie Inkubatora Technologicznego PPNT FUAM Przedsiębiorczość akademicka listopada 2005, WTC

8 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC
Jak to wygląda na UAM? (3) Biuro Karier Aktywizacja zawodowa studentów i absolwentów Jedno z najlepszych Biur Karier w Polsce Przedsiębiorczość akademicka listopada 2005, WTC

9 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC
Jak to wygląda na UAM? (4) Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM (UCITT UAM) Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych – budżetu państwa Przedsiębiorczość akademicka listopada 2005, WTC

10 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC
Projekt „Rozwój Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM” Dz. 2.6 ZPORR Termin realizacji Podstawowe cele projektu: poprawa (nawiązanie i utrzymywanie) współpracy pomiędzy sferą naukowo-badawczą UAM a światem gospodarczym, lepsze wykorzystanie intelektualnego i technicznego potencjału Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych – budżetu państwa Przedsiębiorczość akademicka listopada 2005, WTC

11 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC
Projekt skierowany jest do: środowiska naukowo-badawczego Uniwersytetu: pracowników naukowo-badawczych; doktoranci, studenci, pracownicy naukowo-techniczni i in. oraz najbliższego mu otoczenia gospodarczego. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych – budżetu państwa Przedsiębiorczość akademicka listopada 2005, WTC

12 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC
Działania w ramach projektu: Kształtowanie oraz promocja przedsiębiorczych postaw w środowisku akademickim (konferencje, seminaria, warsztaty); Propagowanie wiedzy z zakresu własności intelektualnej; Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych – budżetu państwa Przedsiębiorczość akademicka listopada 2005, WTC

13 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC
Co do tej pory zrobiliśmy: Konferencja i warsztaty poświęcone przedsiębiorczości akademickiej: 10 maja 2005 – Warsztaty „Przedsiębiorczość akademicka” 18 maja 2005 – Konferencja „Promocja świadomości innowacyjnej i idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim UAM” 16 listopada Konferencja „Przedsiębiorczość akademicka” Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych – budżetu państwa Przedsiębiorczość akademicka listopada 2005, WTC

14 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC
Co planujemy w najbliższym czasie: – Seminarium „Własność intelektualna dla studentów i doktorantów”; Kolejne spotkania w tematyce kształtowania oraz promocji przedsiębiorczych postaw w środowisku akademickim (konferencje, seminaria, warsztaty); Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych – budżetu państwa Przedsiębiorczość akademicka listopada 2005, WTC

15 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC

16 Zapraszamy do współpracy! www.ucitt.amu.edu.pl
Przedsiębiorczość akademicka listopada 2005, WTC

17 Przedsiębiorczość akademicka 30 listopada 2005, WTC
Dziękuję za uwagę! Jacek Wajda UCITT UAM Ul. Grunwaldzka 6 Poznań Tel Przedsiębiorczość akademicka listopada 2005, WTC


Pobierz ppt "Przedsiębiorczość akademicka na UAM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google