Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

dr inż. Sławomir Olko Politechnika Śląska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "dr inż. Sławomir Olko Politechnika Śląska"— Zapis prezentacji:

1 Model współpracy uczelni z biznesem w zakresie innowacji i transferu technologii
dr inż. Sławomir Olko Politechnika Śląska Wodzisław Śląski - 7 marca 2013

2 Politechnika Śląska w liczbach
1 900 nauczycieli akademickich; studentów na 48 kierunkach; studia w języku angielskim na 5 wydziałach; wydanych dyplomów; 3 500 wypromowanych tytułów doktorskich; 550 habilitacji.

3 Politechnika Śląska – 13 wydziałów

4 Współpraca z biznesem w 2010 roku
285 umów o prace naukowo-badawcze (NB) podpisane ze zleceniodawcami z przemysłu na łączną kwotę 6 079 447,98 zł; 193 realizowanych umów o prace usługowo- badawcze (U) na łączną kwotę 1 650 652,04 zł;

5 Współpraca Politechniki Śląskiej z biznesem
Ponadto poszczególne Wydziały współpracują, m.in. z takimi firmami jak: 5

6 Kogo poszukujemy? Partnerów biznesowych do realizacji projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze źródeł publicznych (POIG, 7PR) Przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem własnych technologii we współpracy z Politechniką Śląską Przedsiębiorców zainteresowanych zlecaniem usług wykorzystania aparatury, ekspertów, 6

7 Formy współpracy z biznesem
Współpraca bezbudżetowa Badania zlecane przez przedsiębiorstwa Projekty Naukowo-badawcze (NB) Projekty celowe (PC) Prace usługowe (U) Działalność Centrum Innowacji i Transferu Technologii Działalność Śląskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Platformy Technologiczne Działalność AIP i Biura Karier Studenckich Inne usługi dla biznesu: Regionalny Punkt Kontaktowy, Biblioteka, usługi teleinformatyczne

8 CITT - Cel i zakres działania
Nasze motto: „Dokonywanie zadziwiających odkryć jest rzeczą łatwą. Znacznie trudniej udoskonalić je do tego stopnia, aby mogły znaleźć praktyczne zastosowanie” Thomas Alva Edison Celem działalności CITT jest łączenie Nauki z Biznesem, co realizujemy między innymi poprzez takie zadania jak: Transfer innowacyjnych rozwiązań do gospodarki; Promocja oferty technologicznej oraz badawczej PŚ; Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, szczególnie w zakresie zakładania spółek typu spin-off.

9 Formy komercjalizacji własności intelektualnej
udzielenie zgody na korzystanie z dobra intelektualnego innym podmiotom za wynagrodzeniem, w szczególności przez udzielenie licencji, przeniesienie praw do dobra intelektualnego na podmiot trzeci za wynagrodzeniem, utworzenie lub przystąpienie do spółki spin-off z udziałem Uczelni lub spółki celowej, utworzenie konsorcjum badawczo-komercjalizującego. Regulamin komercjalizacji własności intelektualnej na Politechnice Śląskiej Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej nr 11/11/12

10 OFERTA CITT DLA BIZNESU
Audyt technologiczny i innowacyjny Dedykowane kursy dokształcające Zakup, rozwój technologii Opinia o innowacyjności Badania, ekspertyzy Doradztwo w doborze źródeł finansowania OFERTA CITT DLA NAUKI Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Ochrona własności intelektualnej Promocja oferty technologicznej Komercjalizacja technologii Łączymy naukę z biznesem

11 Bazy Politechniki Śląskiej
Katalog Ofert Technologii: Baza Ekspertów Baza Aparatury Specjalistycznej eksperci.polsl.pl aparatura.polsl.pl

12 Animatorzy sieci innowacji
Imię i NAZWISKO NUMER TELEFONU ADRES Michał FAFIŃSKI Grzegorz STUDZIŃSKI Piotr WIĄCEK Jan WRÓBELSKI Sławomir OLKO - koordynator Działanie w ramach Projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” Poddziałanie PO KL

13 Animatorzy sieci innowacji
Cele działalności: rozwój innowacji budowa sieci współpracy transfer technologii pobudzanie kreatywności rozwój przedsiębiorczości Środowisko pracy: przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu, samorządy

14 Animatorzy sieci innowacji
Zakres działań/pomocy animatora sieci innowacji: identyfikacja potrzeb w zakresie nowoczesnych, innowacyjnych technologii dla przedsiębiorstw poprzez przeprowadzona diagnozę potrzeb technologicznych. pozyskiwanie partnerów do współpracy z sektorów nauki i biznesu w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i wymiany wiedzy. prezentacja informacji o możliwościach badawczych, opracowaniach know-how jednostek badawczych użytecznych w sferze biznesowej, promocja oferty jednostek badawczo-rozwojowych wśród przedsiębiorców, inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

15 Zapraszamy na naszą stronę

16 Zapraszam do współpracy!
Dziękuję za uwagę Sławomir OLKO Zapraszam do współpracy!


Pobierz ppt "dr inż. Sławomir Olko Politechnika Śląska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google