Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© Copyright Krzysztof B. Matusiak 2010 W YZWANIA INTERNACJONALIZACJI POLSKICH OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wyzwania internacjonalizacji – doświadczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© Copyright Krzysztof B. Matusiak 2010 W YZWANIA INTERNACJONALIZACJI POLSKICH OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wyzwania internacjonalizacji – doświadczenia."— Zapis prezentacji:

1 © Copyright Krzysztof B. Matusiak 2010 W YZWANIA INTERNACJONALIZACJI POLSKICH OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wyzwania internacjonalizacji – doświadczenia parków na świecie dr Krzysztof B. Matusiak, dr Berenika Marciniec XXII Doroczna Konferencja SOOIPP - Gliwice, 20 maj 2011 r.

2 © Copyright Krzysztof B. Matusiak 2010 Spis treści: 1.Internacjonalizacja wyzwaniem współczesności 2.Wyzwania internacjonalizacji – doświadczenia parków na świecie (oddzielna prezentacja) 3.Potencjalne strategie Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości na rzecz internacjonalizacji 4.Budowa kompetencji dla internacjonalizacji

3 © Copyright Krzysztof B. Matusiak 2010 Internacjonalizacja wyzwaniem współczesności: (I)Globalizujący się świat wymusza dostosowanie strategii biznesowych oraz zakresu i form wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości. (II) Rozwój innowacyjnego biznesu opartego na wiedzy wymaga szybkiego dojścia do efektów skali osiągalnych w wymiarze międzynarodowym. (III) Efektywne wsparcie wybranych młodych innowacyjnych firm opartych na wiedzy daje szanse na wyłonienie międzynarodowych potentatów oraz wykreowanie nowych marek tworzących polskie specjalności przyszłości.

4 © Copyright Krzysztof B. Matusiak 2010 Potencjalne strategie Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości na rzecz internacjonalizacji: 1.Defensywna (zależna) – próbujemy przyciągnąć globalne firmy na teren parków i inkubatorów technologicznych, licząc ze rozwiną powiązania kooperacyjne z lokalnymi firmami i będą dla nich trampolina na rynki międzynarodowe. 2.Ofensywna – mobilizujemy, przygotowujemy i pomagamy wyselekcjonowanym lokalnym przedsiębiorstwom w wejściu na rynki międzynarodowe.

5 © Copyright Krzysztof B. Matusiak 2010 Strategia ofensywna wymaga: 1.Umiędzynarodowienia działalności samych OIiP: -współpraca i wspólne projekty z zagranicznymi OIiP; -uczestnictwo w międzynarodowych sieciach; 2.Rozwój proinnowacyjnych usług dla internacjonalizacji -wprowadzenie w program kursów w zakresie preinkubacji zagadnień internacjonalizacji; -wyjazdy studyjne, prezentacja potencjału lokatorów na targach, spotkaniach itp. -animowanie bezpośrednich kontaktów przedsiębiorców;

6 © Copyright Krzysztof B. Matusiak 2010 Zadania na dzisiaj: -szeroka promocja podejścia łączącego innowacyjność z internacjonalizacją; -wypracowanie strategii i programów wsparcia we współpracy MG, MNiSW, MRR, PARP, NCBiR, PAIiIZ; -włączenie instrumentów wsparcia łączących innowacyjność z internacjonalizacja na najbliższy okres programowania; -kreowanie nowych usług proinnowacyjnych w OIiP; -przygotowanie kadr; -budowa sieci współpracy OIiP, koordynacja wspólnych działań na rzecz internacjonalizacji.

7 © Copyright Krzysztof B. Matusiak 2010 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "© Copyright Krzysztof B. Matusiak 2010 W YZWANIA INTERNACJONALIZACJI POLSKICH OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wyzwania internacjonalizacji – doświadczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google