Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój społeczności lokalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój społeczności lokalnych"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój społeczności lokalnych

2 Czym jest społeczność lokalna?
Główne wyróżniki Przestrzeń terytorialna, Zamieszkała tam ludność System powiązań i zależności ludzi i instytucji, społeczne interakcje kulturowe i psychospołeczne więzi łączące część lub całość mieszkańców z daną strukturą społeczno-przestrzenną B. Lewenstein, Wspólnota społeczna a uczestnictwo lokalne ,Warszawa 1999, s.23-26 Społeczność lokalna zmiany wciągu ostatnich 100 lat Zmiana miejsc zamieszkania i pracy Różnice miasto - wieś

3 Rozwój społeczności lokalnej dwa kierunki
Rozwój poprzez partycypację PROCES SŁUŻĄCY ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW LOKALNYCH I STWARZANIU WARUNKÓW DO ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, ANGAŻUJĄCY MIESZKAŃCÓW, RÓŻNORODNE GRUPY INTERESÓW, INSTYTUCJE I ORGANIZACJE Rozwój planowany przez ekspertów PROCES PLANOWANY I WDRAŻANY PRZEZ WĄSKIE GRONO EKSPERTÓW, NIE WŁĄCZAJĄCY MIESZKAŃCÓW, RÓŻNORODNYCH GRUP I INSTYTUCJI Rozwój zrównoważony: ekonomiczny, społeczny, ekologiczny

4 Centralistyczny model gminy
Orientacja na: Władza samorządowa Utrzymanie władzy Realizację własnych celów Administracja (bufor) Badania cal o różnych instytucjach i oczekiwaniach obywateli co do ich oferty Społeczność lokalna ( bierna) Roszczenia Opracował R.Wilczyński Sejmik Opolski

5 Partycypacyjny model gminy
Orientacja na: Współpracę i uczestnictwo Społeczność lokalna (aktywna i zorientowana) Organizacje pozarządowe Rozwiązywanie problemów Organy samorządowe „Służba” Rozwój i zaspokojenie potrzeb Administracja (obsługa) Realizację celów gminy Opracował R.Wilczyński Sejmik Opolski

6 Kroki procesu rozwoju lokalnego
Określenie potrzeb ludzi mieszkających na danym obszarze. Zebranie informacji o możliwościach ludzi instytucji/organizacji działających na danym terenie

7 KROK II Zmobilizowanie i zaangażowanie w działania na rzecz problemu indywidualnych osób z ich wiedzą i doświadczeniem, instytucji, organizacji, nieformalnych sieci związanych z danym problemem budowanie, grup obywatelskich, samopomocowych oraz lokalnych koalicji wokół problemu    

8 Ustalenie, opracowanie planu działania, tworzenie projektów
KROK III Ustalenie, opracowanie planu działania, tworzenie projektów

9 KROK IV Rozwiązanie problemu poprzez podjęcie i zrealizowanie z sukcesem zaplanowanych wcześniej działań

10 Model społeczności lokalnej
~ 0,1-1% ~ 3-5% ~ 10% ~ 85% decydenci zaangażowani zorientowani niezorientowani i obojętni Opracował R.Wilczyński Sejmik Opolski

11 STOP Bariery rozwoju Brak wizji Liderów Zaufania do ludzi i instytucji
Społecznego porozumienia Umiejętności Chęci uczenia się Zasobów STOP

12 Co pobudza rozwój „społeczności”?
Wspólne, społeczne miejsca i obszary Stałe współdziałanie Zaufanie społeczne do ludzi i instytucji Sieci kontaktów społecznych Zaufani przywódcy Wydarzenia i zajęcia, w których można brać udział Systemy komunikowania się Wsparcie dla zaangażowania wolontarystycznego Mechanizmy wspólnego (demokratycznego) podejmowania decyzji Okazje do wspólnej nauki (edukacja formalna i nieformalna)

13 Co z tego wynika? Czyli PAKT NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO
Konieczność współdziałania 3 sektorów: biznesu, społecznego i publicznego Władza lokalna jako lider zmian (vs władca absolutny) Wykorzystywanie zasobów wewnątrz społeczności oraz umiejętność ściągania zewnętrznych zasobów i środków Szerokie korzystanie z programów edukacyjnych


Pobierz ppt "Rozwój społeczności lokalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google