Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jarosław Komża KOMŻA KONSULTING

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jarosław Komża KOMŻA KONSULTING"— Zapis prezentacji:

1 Jarosław Komża KOMŻA KONSULTING
STOWARZYSZENIE TUMSKA jako forma zarządzania rozwojem ulicy Tumskiej czyli: co po ADHOC? Jarosław Komża KOMŻA KONSULTING

2 REWITALIZACJA TUMSKIEJ Jarosław Komża
Zakończenie obecności Płocka w programie współpracy międzynarodowej ADHOC nie kończy procesu rewitalizacji i rozwoju ulicy Tumskiej. Zakończenie ADHOC to tylko zakończenie etapu planowania tego procesu. Od stycznia 2008 r. powinien rozpocząć się okres realizacji przygotowanego programu dla Tumskiej. Przy założeniu, że taki program jest gotowy, pojawia się pytanie: jak go realizować ?

3 REWITALIZACJA TUMSKIEJ Jarosław Komża
Amerykańska organizacja pozarządowa zajmująca się zagadnieniami związanymi z przestrzenią publiczną w miastach Project for Public Spaces wyróżnia jedenaście zasad tworzenia parków, skwerów, placów, ulic, z których chętnie korzystają mieszkańcy. Pierwsza z tych zasad brzmi „Społeczność ma rację”.

4 REWITALIZACJA TUMSKIEJ Jarosław Komża
„Koncepcja komunikacji społecznej w procesie programowania rewitalizacji i rozwoju ulicy Tumskiej” (J. Komża): Celem komunikacji społecznej powinno być zainicjowanie uczestniczenia społeczności ulicy Tumskiej w procesie rewitalizacji ulicy oraz współ-zarządzania przez społeczność ulicy tym procesem. Przedmiotem konsultacji pomiędzy przedstawicielami UM i przedstawicielami społeczności Tumskiej powinno być wypracowanie mechanizmów tej partycypacji oraz zasad współ-zarządzania funkcjonowaniem tej przestrzeni publicznej. Trwałą formą zarządzania procesem rewitalizacji i rozwojem Tumskiej powinno być stowarzyszenie przedstawicieli społeczności ulicy Tumskiej i przedstawicieli administracji miejskiej.

5 REWITALIZACJA TUMSKIEJ Jarosław Komża
trzecie spotkanie konsultacyjne 29. marca 2007 powołanie interdyscyplinarnego zespołu pracowników administracji miejskiej do wypracowania propozycji przedsięwzięć i mechanizmów pozwalających na ich realizację; m.in. zespół ds. organizacji stowarzyszenia;

6 REWITALIZACJA TUMSKIEJ Jarosław Komża
Stowarzyszenie jako forma zarządzania przestrzenią publiczną Fundacja ulicy Piotrkowskiej w Łodzi

7 REWITALIZACJA TUMSKIEJ Jarosław Komża
Stowarzyszenie ulicy Szerokiej na warszawskiej Pradze Celem naszego Stowarzyszenia jest: Kultywowanie tradycji historycznej wielo-kulturowości, tworzonej przez ludność Warszawy na obszarze wokół dawnej ulicy Szerokiej, obecnie Ks. Ignacego Kłopotowskiego na Pradze Północ w Warszawie. Inicjowanie i wspieranie badań historycznych, powstawania publikacji naukowych i popularyzatorskich poświęconych w/w tematyce. Wspieranie działalności edukacyjnej i publicystycznej. Inicjowanie i udział w działaniach na rzecz podniesienia walorów urbanistyczno-architektonicznych obszaru poprzez wspieranie nowych inwestycji oraz rewitalizację i ochronę zabytków, ograniczenia tranzytowego charakteru istniejącej i planowanej sieci komunikacji drogowej, integracji centralnej Pragi z centrum lewobrzeżnej Warszawy między innymi poprzez powstanie dwóch lokalnych mostów w przedłużeniu ulic Karowej - Okrzei i Ratuszowej, odbudowy Praskiej Synagogi u zbiegu ulic Kłopotowskiego i Jagiellońskiej i rewitalizacji pozostałych zabytków historii na tym terenie. Wspieranie inicjatyw kulturalnych i społecznych mających wpływ na rozwój obszaru. Inicjowanie i udział w procedurach planistycznych dotyczących obszaru. Współdziałanie z osobami prywatnymi, organizacjami społecznymi, ze szczególnym uwzględnieniem Stowarzyszenia "Zespół Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy "ZOK", władzami samorządowymi i państwowymi w celu realizacji w/w działań. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków z pomocy publicznej i unijnej na rzecz realizacji w/w działań. Przedstawione cele Stowarzyszenie realizować będzie przez działalność społeczną członków. Działania te wspierane będą ze środków finansowych członków wspierających - firm działających na terenie naszej Dzielnicy. W realizacji naszych działań chcielibyśmy współpracować z Władzami Warszawy i naszej Dzielnicy. Łączą nas wspólne cele i troska o dobro i rozwój obszaru objętego szczególnym zainteresowaniem naszego Stowarzyszenia.

8 REWITALIZACJA TUMSKIEJ Jarosław Komża
Amerykańska organizacja pozarządowa zajmująca się zagadnieniami związanymi z przestrzenią publiczną w miastach Project for Public Spaces wyróżnia jedenaście zasad tworzenia parków, skwerów, placów, ulic, z których chętnie korzystają mieszkańcy. Pierwsza z tych zasad brzmi „Społeczność ma rację”. POWODZENIA !!


Pobierz ppt "Jarosław Komża KOMŻA KONSULTING"

Podobne prezentacje


Reklamy Google