Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR: formy, korzyści

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR: formy, korzyści"— Zapis prezentacji:

1 Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR: formy, korzyści
Krzysztof Hus Region Śląsko – Dąbrowski NSZZ „Solidarność”

2 Trzy sektory Sektor publiczny Sektor prywatny (biznesowy, for-profit)
Sektor pozarządowy (not-for-profit, non-government)

3 Partnerstwo - przesłanki
Tradycja dialogu społecznego i obywatelskiego przełamanie monopolu administracji na dostarczanie usług publicznych Nowe modele polityki społecznej Zasada pomocniczości (subsydiarności) Społeczna odpowiedzialność biznesu

4 Typy partnerstw Wewnątrzsektorowe Międzysektorowe Publiczno – prywatne
Publiczno – społeczne Prywatno – społeczne Publiczno-prywatno-społeczne (+media)

5 Partnerstwo – sytuacja w Polsce
Trend zauważalny w Polsce, ale [w 2011 roku] prawie 60 % NGO nie prowadzi współpracy z firmami komercyjnymi, zaś 39 % nie planowała podejmowania takich działań. Co ciekawe, aż 45 % respondentów z NGO uważało, że taka współpraca jest dla firm męcząca

6 Modele współpracy międzysektorowej
Współpraca transakcyjna Zasoby od jednego partnera, on ustala zasady i podejmuje decyzje Bez przestrzeni na negocjacje i przeformułowania wcześniejszych ustaleń Partnerstwo transformacyjne Poszukiwanie obopólnej korzyści, w procesie podejmowania decyzji i kształtowania wspólnych działań biorą udział dwie strony Transparentność, wspólna odpowiedzialność

7 Ideał modelu partnerstwa
obie strony istnieją i rozwiją się poprzez przenikanie i współpracę opartą na trzech zasadach: równości partnerów; zaufania, otwartości i szczerości; wzajemnej korzyści, gdzie wyznaczony cel współpracy jest wspólny i równie istotny dla obu partnerów.

8 CSR - formy kooperacji międzysektorowej (biznes – NGO)
sponsoring filantropia dobrowolne przekazywanie środków finansowych lub materialnych na rzecz organizacji trzeciego sektora marketing społecznie zaangażowany współpraca projektowa, programy długofalowe, strategiczne partnerstwo, wolontariat pracowniczy akcyjny lub długofalowy; indywidualny lub grupowy; kompetencyjny lub ogólnospołeczny

9 Korzyści współpracy międzysektorowej: biznes
Dotarcie do szerokiej grupy klientów oraz zdobycie poparcia ze strony beneficjentów organizacji i bezkonfliktowe funkcjonowanie w otoczeniu, Budowanie pozytywnego wizerunku, reklama i promocja firmy, Wyróżnienie się, rozpoznawalność, Integracja wewnątrz firmy, własne wewnętrzne korzyści, Szersza wiedza dotycząca możliwości otrzymania grantów, Dostęp do profesjonalnej wiedzy dotyczącej problemów społecznych (szczególnie lokalnych), a także sposobów ich rozwiązywania, Pozyskanie partnera, który posiada wiedzę z zakresu budowania i koordynowania projektami społecznymi, Wykorzystanie doświadczenia organizacji pozarządowej w zakresie współpracy z wolontariuszami, do zaangażowania pracowników firmy w projekty społeczne (wolontariat pracowniczy).

10 Korzyści współpracy międzysektorowej: trzeci sektor (jednostki samorządu )
wiarygodny wizerunek w środowisku; dostęp do wiedzy z zakresu kultury i zarządzania biznesem, rozwój ekonomiczny (np. dzięki darowiznom finansowym); zwiększenie zakresu i jakości świadczonych przez organizację usług; szerokie rozwiązywanie problemów społecznych; stymulacja rozwoju gospodarczego regionu; podniesienie poziomu edukacji i życia lokalnej społeczności przy jednoczesnym wzroście zainteresowania na produkty lokalnej firmy; edukacja w zakresie wspólnego podejmowania decyzji i współodpowiedzialności

11 Dobrze realizowana współpraca międzysektorowa przynosi szereg korzyści każdej ze stron.
We współpracy na rzecz szeroko rozumianych celów społecznych, które stanowią sens koncepcji CSR, każda ze stron jest stroną wygrywającą.

12 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Współpraca międzysektorowa na rzecz CSR: formy, korzyści"

Podobne prezentacje


Reklamy Google