Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

-GASTRONOMICZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "-GASTRONOMICZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU"— Zapis prezentacji:

1 -GASTRONOMICZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU
DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW W BRANŻY HOTELARSKO -GASTRONOMICZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU Wrocław

2 Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
"DIAGNOZA POTRZEB EDUKACYJNYCH W OBSZARZE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W ZAKRESIE HOTELARSTWA I GASTRONOMII NA DOLNYM ŚLĄSKU” Projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego KWIECIEŃ 2009 – MAJ 2010 CEL PROJEKTU: zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych w oparciu o potrzeby regionalnego rynku pracy w branży: hotelarstwo i gastronomia. Wrocław

3 367 firm branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku
GRUPA BADAWCZA 367 firm branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku 100 % hoteli 5 * 74% hoteli 4 * 53% hoteli 3 * 53% hoteli 2 * 59% hoteli 1 * i pozostałych placówek hotelarskich 46% placówek restauracyjnych Wrocław

4 Status firm z Dolnego Śląska, które wzięły udział w badaniach
Wrocław

5 Struktura zatrudnienia w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku
Wrocław

6 Struktura zatrudnienia w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku
Wrocław

7 Struktura zatrudnienia w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku
Wrocław

8 Struktura zatrudnienia w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku
Wrocław

9 Struktura zatrudnienia w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku
Wrocław

10 Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży
hotelarsko-gastronomicznej Hotele ***** Hotele **** Wrocław

11 Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży
hotelarsko-gastronomicznej Hotele *** Hotele ** Wrocław

12 Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży
hotelarsko-gastronomicznej Hotele * Pozostałe Wrocław

13 Restauracje samodzielne
Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży hotelarsko-gastronomicznej Restauracje hotelowe Restauracje samodzielne Wrocław

14 Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży
hotelarsko-gastronomicznej Wrocław

15 Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży
hotelarsko-gastronomicznej Wrocław

16 Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży
hotelarsko-gastronomicznej Wrocław

17 Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży
hotelarsko-gastronomicznej Wrocław

18 Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży
hotelarsko-gastronomicznej Wrocław

19 Potrzeby zwiększenia personelu w dolnośląskich firmach branży
hotelarsko-gastronomicznej Wrocław

20 Wykształcenie branżowe
Wrocław

21 Najważniejsze oczekiwania wobec uczniów szkół branżowych.
Jaką wiedzę, umiejętności i kompetencje powinni posiadać? Wrocław

22 Które z poniższych elementów pracodawcy uważają za najsłabsze
w zakresie kształcenia zawodowego uczniów? Wrocław

23 Które z poniżej wymienionych elementów, Państwa zdaniem, mogłyby poprawić proces kształcenia zawodowego w szkołach branżowych? Wrocław

24 Wrocław

25 Wrocław

26 Opis i charakterystyka ankietowanych
1. Regionalnej Szkoły Turystycznej z Polanicy Zdroju 2. Technikum Hotelarskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu 3. Technikum Hotelarskiego - Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości 4. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ze Szczytnej 5. Zespółu Szkół Agrotechnicznych z Bożkowa 6. Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych z Kudowy Zdroju Wrocław

27 Praktyczne umiejętności nauczycieli zawodu
Wrocław

28 Praktyczne umiejętności nauczycieli zawodu
Wrocław

29 Praktyczne umiejętności nauczycieli zawodu
Wrocław

30 Praktyczne umiejętności nauczycieli zawodu
Wrocław

31 Praktyczne umiejętności nauczycieli zawodu
Wrocław

32 WNI OSKI Wrocław

33 Misją kształcenia zawodowego jest przygotowanie profesjonalnych kadr na potrzeby rynku. Trzeba jednak dobrze je poznać, by móc dostosować do nich programy kształcenia zawodowego. Bez wymiany informacji, współpracy i wzajemnej pomocy pomiędzy turystycznym rynkiem pracy, a szkołami, nie jest możliwe ustalenie wzajemnych oczekiwań: szkół i pracodawców, ani też podnoszenie jakości funkcjonowania szkolnictwa zawodowego. „Wzrost jakości kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej na Dolnym Śląsku” Wrocław

34 Julita Markiewicz - Patkowska
Dziękuję za uwagę Julita Markiewicz - Patkowska Wrocław


Pobierz ppt "-GASTRONOMICZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google