Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ BESKIDZKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY PROJEKT: INNOWACYJNE PODBESKIDZIE – ROZWÓJ SIECI I WYMIANY INFORMACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ BESKIDZKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY PROJEKT: INNOWACYJNE PODBESKIDZIE – ROZWÓJ SIECI I WYMIANY INFORMACJI."— Zapis prezentacji:

1 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ BESKIDZKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY PROJEKT: INNOWACYJNE PODBESKIDZIE – ROZWÓJ SIECI I WYMIANY INFORMACJI O INNOWACJACH SZANSĄ WZROSTU KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS) ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO (ZPORR) Priorytet 2, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Prezentacje wykonał Tomasz Mrowiec ARR S.A.

2 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Projekt: Innowacyjne Podbeskidzie – rozwój sieci i wymiany informacji o innowacjach szansą wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw czas trwania: IX 2006 – XI 2007, ARR to główny beneficjent Projektu projekt o zasięgu lokalnym – Podbeskidzie / Subregion Południowy Prezentacje wykonał Tomasz Mrowiec ARR S.A.

3 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Cel główny projektu: utworzenie sieci współpracy pomiędzy: przedsiębiorcami (MŚP), samorządami (JST), ośrodkami badawczo –rozwojowymi (B+R), uczelniami wyższymi, instytucjami okołobiznesowymi Prezentacje wykonał Tomasz Mrowiec ARR S.A.

4 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Cele operacyjne / Działania w projekcie: konferencje nt. możliwości uzyskania środków z funduszy europejskich na lata 2007-2013 na nowe technologie – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, PO Innowacyjna Gospodarka warsztaty z zakresu e-biznesu i nowych technologii dla MŚP wizyty doradcze w przedsiębiorstwach utworzenie bazy ofert technologicznych Prezentacje wykonał Tomasz Mrowiec ARR S.A.

5 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Cele operacyjne / Działania w projekcie: szkolenia w zakresie wypełniania wniosków do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w zakresie nowych technologii na lata 2007-2013 dla MŚP konferencje i warsztaty dla JST w zakresie transferu technologii i promocji innowacji - wsparcie lokalnych okienek przedsiębiorczości utworzenie platformy współpracy pomiędzy beneficjentami projektu w oparciu o interaktywną stronę internetową Prezentacje wykonał Tomasz Mrowiec ARR S.A.

6 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Cele operacyjne / Działania w projekcie: utworzenie OŚRODKA DORADZTWA TECHNOLOGICZNEGO I ROZWOJU W BESKIDZKIM INKUBATORZE TECHNOLOGICZNYM CELE OŚRODKA DORADZTWA TECHNOLOGICZNEGO: synergia pomiędzy beneficjentami projektów: MŚP, JBR, JST, Uczelnie – utworzenie wspólnej platformy współpracy doradztwo: prawne, marketingowe, finansowe, konsultingowe dla MŚP w zakładaniu nowych start-up doradztwo dla pozyskiwania środków z funduszy UE na nowe technologie i innowacje dla firm już istniejących w BIT Prezentacje wykonał Tomasz Mrowiec ARR S.A.

7 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Dotychczasowe rezultaty projektu: 6 szkoleń dla sektora MŚP, JBR, uczelnie w zakresie innowacji i nowych technologii w aspekcie wdrażania funduszy UE na lata 2007–2013. W szkoleniach uczestniczyło 160 osób. 2 warsztaty dla MŚP z zakresu e-biznesu i e-commerce oraz nowych technologii w biznesie. W warsztatach uczestniczyło 35 osób. docelowo w warsztatach, szkoleniach i konferencjach weźmie udział ponad 300 MŚP, JBR, JST /wskaźnik rezultatu/ Prezentacje wykonał Tomasz Mrowiec ARR S.A.

8 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ SWOT projektu – mocne strony /strengths/ dobra współpraca pomiędzy samorządem miasta Bielska- Białej jako stolicy Subregionu Południowego a ARR S.A. – bezpośrednie przełożenie na tzw. otoczenie biznesu bardzo duże ssanie wśród branży MŚP w kierunku zdobycia wiedzy z zakresu nowych technologii oraz innowacji kreowanie poczucia świadomości BIT oraz edukacja MŚP /szkolenia, warsztaty, bezpłatne usługi informacyjno- doradcze w ramach punktów konsultacyjnych/ Prezentacje wykonał Tomasz Mrowiec ARR S.A.

9 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ SWOT projektu – mocne strony /strengths/ otoczenie naukowo-przemysłowe – Uczelnie wyższe o profilu techniczno-informatycznym, Ośrodki B+R, firmy informatyczne biorące udział w projektach ludzie i ich zasoby – dobrze zmotywowani, chcący się uczyć i poznawać nową wiedzę dobra promocja projektów w mediach /ogłoszenia prasowe, strona www, mailing bezpośredni/, dzięki czemu wzrasta promocja BIT – efekt halo Prezentacje wykonał Tomasz Mrowiec ARR S.A.

10 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ SWOT projektu– słabe strony /weaknesses/ zbyt mała współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami w zakresie wymiany informacji i postrzeganie innego MŚP jako konkurenta badania i analiza wśród 150 firm z branży MŚP w Subregionie wykazało, iż ponad 50% firm stanowią mikroprzedsiębiorstwa (do 10 osób, najczęściej osoba fizyczna prowadząca działalność), a 30% firm stanowią małe firmy (pomiędzy 10-50 osób) słabością tych firm jest utrudniony dostęp do kapitału, przestarzałe technologie, przestarzały sprzęt do produkcji Ponad 85% firm nie prowadzi żadnych badań w obszarze technologii Prezentacje wykonał Tomasz Mrowiec ARR S.A.

11 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ SWOT projektu – szanse /opportunities/1 z 2 możliwość konsolidacji branży i utworzenie klastera /klaster lotniczy, klaster samochodowy, ochrona środowiska, informatyka/ rezultaty projektów sprawią, iż BIT stanie się integratorem działań w regionie oraz ze środowiskiem badawczo- rozwojowym i naukowym Prezentacje wykonał Tomasz Mrowiec ARR S.A.

12 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ SWOT projektu – szanse /opportunities/ 2 z 2 działania best practices- na uczelniach dzień transferu technologii, firmy zyskają poprzez fundusze UE dostęp do wiedzy i rozwoju współpraca pomiędzy samorządami Subregionu a BIT poprzez wspólne inicjatywy – szkolenia i warsztaty z zakresu pozyskiwania środków z funduszy UE –Internet szerokopasmowy, transfer technologii Prezentacje wykonał Tomasz Mrowiec ARR S.A.

13 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ SWOT projektów – zagrożenia /threats/ 1 z 2 problem konkurencyjnych parków technologicznych / inkubatorów w Woj.Śląskim - możliwość ucieczki firm /szczególnie w zakresie doradztwa/ problem braku współpracy pomiędzy JST, MŚP, JBR – rozproszenie działań, konsekwencją może być spadek prestiżu regionu i miasta Bielska-Białej Prezentacje wykonał Tomasz Mrowiec ARR S.A.

14 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ SWOT projektów – zagrożenia /threats/ 2 z 2 problem małych i średnich firm do tworzenia wartości dodanej w regionie – małe zaangażowanie, słabe korzyści z uczestnictwa w projektach problem dalszego określenia strategii BIT – strategia dostawy tylko powierzchni czy może strategia popytu, czyli wykorzystanie możliwości inkubatora do pełnej integracji z otoczeniem Prezentacje wykonał Tomasz Mrowiec ARR S.A.

15 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Etap rozwoju Beskidzkiego Inkubatora Technologicznego faza montażu /do 5 lat istnienia/ faza ustanowienia / 5-10 lat istnienia/ faza konsolidacji /powyżej 10 lat istnienia/ Prezentacje wykonał Tomasz Mrowiec ARR S.A.

16 AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ KONTAKT: http : // www.arrsa.pl KIEROWNIK PROJEKTU: MARIA SOCHA SPECJALIŚCI: KATARZYNA DOMAGAŁA TOMASZ MROWIEC Prezentacje wykonał Tomasz Mrowiec ARR S.A.


Pobierz ppt "AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ BESKIDZKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY PROJEKT: INNOWACYJNE PODBESKIDZIE – ROZWÓJ SIECI I WYMIANY INFORMACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google