Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Składanie wniosków Electronic Proposal Submission System EPSS Izabela Stelmaszewska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Składanie wniosków Electronic Proposal Submission System EPSS Izabela Stelmaszewska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE."— Zapis prezentacji:

1 Składanie wniosków Electronic Proposal Submission System EPSS Izabela Stelmaszewska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

2 Wniosek na konkursy w ramach stypendiów Marie Curie może być złożony tylko drogą elektroniczną !!! Formularze A wniosku wypełniane są online Część B przygotowywana jest offline, dołączana na stronie EPSS

3 Logowanie EPSS obsługuje lider projektu – koordynator 1. Należy wybrać odpowiedni konkurs, na który chcemy składać wniosek http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction= UserSite.PeopleCallsPage&id_activity=12 2. Login i hasło przesyłane są mailem 3. Stworzenie własnego hasła i partnerów

4 Przygotowanie wniosku ONLINE - nie trzeba instalować programów na własnym komputerze - EPSS system dostępny w internecie https://www.epss-fp7.org/ System uruchamiany jest najpóźniej na 4 tygodnie przed zamknięciem poszczególnych konkursów - po zalogowaniu przechodzimy do wypełniania formularzy.....

5 Wypełnianie formularzy A wniosku

6 Część I administracyjna FORMULARZ A FORMULARZ A1 Informacje ogólne o projekcie FORMULARZ A2 Informacje o instytucji FORMULARZ A3 Informacje o naukowcu FORMULARZ A4 Informacje budżetowe

7 Formularz A1 - informacje ogólne o projekcie Akronim: nie więcej niż 20 znaków (powinien się pojawiać w części B wniosku) Tytuł: nie więcej niż 200 znaków Typ Akcji: ITN, IAPP, IEF, IOF… Obszar naukowy: do wyboru z listy Okres trwania: ilość miesięcy Słowa kluczowe:co najmniej 2 słowa kluczowe Opis/abstract: nie więcej niż 2000 znaków: 1. Opis celów i środków do ich osiągnięcia 2. Związek z celami wyznaczonymi w Work Programme 3. Opis powinien być zwięzły i precyzyjny!!!

8 IRG

9

10 Formularz A2 - informacje o Instytucji Uzupełniać dane według wskazówek umieszczonych w Guide for Applicants - informacje o organizacji - dane administracyjne - status organizacji - zależności z pozostałymi partnerami (nie dotyczy IRG, ERG) - osoba do kontaktu

11 IRG

12

13

14

15

16 Formularz A3 - informacje o naukowcu Nie dotyczy Industry Academia i ITN Dane naukowca: - imię i nazwisko, data urodzenia, narodowość - dane kontaktowe - kwalifikacje Zaangażowanie w inne akcje MC: - dotyczy wniosków składanych równocześnie z tym wnioskiem - jeżeli składaliśmy wnioski w innych, wcześniejszych konkursach należy to zaznaczyć

17 IRG

18

19

20 Formularz A4 - informacje budżetowe - wynagrodzenie - koszty relokacji - koszty transportu - badania laboratoryjne czy inne

21 Formularz A4 - informacje budżetowe IIF, IOF, IEF

22 Formularz A4 - informacje budżetowe – ITN, Industry Academia ITN

23 Dołączanie formularza B do wniosku - Odpowiedni szablon przygotowania wniosku - Sekcja B musi być złożona osobno - Napisany wniosek należy przekształcić w format PDF !!! do przekształcenia tekstu należy użyć programów ze strony: http://www.pdf995.com/download.html - Pdf995 Printer Driver - Free Converter

24 Referencje – stypendia indywidualne - Można wyznaczyć do 3 referentów, którzy wystawią opinię - System automatycznie przesyła na wskazane adresy mailowe: login i hasło. - Tworzenie referencji odbywa się na stronie Set Up Proposal - Po przesłaniu referencji: automatycznie dodawana jest ona do wniosku koordynator nie ma dostępu do referencji są one widoczne tylko dla Komisji. - referencje mogą być dodane w dowolnym momencie (od chwili otrzymania hasła do zamknięcia konkursu)

25 WZÓR Z 6. PR

26 Wysyłanie wniosku - Wysyłanie wniosku następuje po uzupełnieniu i dołączeniu wszystkich formularzy poprzez wciśnięcie przycisku SUBMIT - System sprawdza czy nie ma wirusów we wniosku - Naukowiec informowany jest gdy pojawią się braki we wniosku - Wniosek musi zostać wysłany przed datą zamknięcia konkursu

27 Co dalej ? Nie dołączać innych plików (ulotek o instytucji, raportów, filmów video etc.) system automatycznie je odrzuci !!! max. rozmiar wniosku do 10 MB Zmian we wniosku dokonuje się do czasu zamknięcia konkursu. Każdorazowe wciśnięcie przycisku SUBMIT anuluje poprzednią wersję Przez Komisję oceniana będzie ostatnia wersja wniosku wprowadzona do systemu Wniosek wycofać można poprzez dołączenie pustej części B oraz wpisując w miejsce abstraktu na formularzu A treść: The applicant wants to withdraw this proposal. It should not be evaluated by the Commission

28 Na etapie składania wniosków nie są wymagane żadne podpisy i pieczątki !!!

29 Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę powodzenia przy wypełnianiu i wysyłaniu wniosku ! Izabela Stelmaszewska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 45, fax: (61) 827 97 41 e-mail: is@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


Pobierz ppt "Składanie wniosków Electronic Proposal Submission System EPSS Izabela Stelmaszewska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google