Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA JAKO OBIEKT BADAŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA JAKO OBIEKT BADAŃ"— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA JAKO OBIEKT BADAŃ

2 Diamentowy model organizacji H.Leavitta
struktura zadania technologia ludzie

3 Składniki organizacji – ontologiczna wizja organizacji
Składniki rzeczowe człowiek narzędzia tworzywo Składniki intencjonalne procesy zdarzenia zbiory relacje cechy * praca * walka * zabawa * nauka * cele * funkcje * stanowiska pracy * komórki organizacyjne * jednostki organizacyjne * służbowe * funkcjonalne * techniczne * informacyjne * specjalizacja * hierarchia * centralizacja * formalizacja

4 Rzeczowe składniki organizacji
Człowiek i jego osobowość, nawyki, umiejętności, wartości kulturowe Wymagania organizacji wobec człowieka Wymagania człowieka wobec organizacji Narzędzia – wspomaganie pracy manualnej, umysłowej, siły fizycznej Tworzywo – przedmiot działania

5 Intencjonalne składniki organizacji - procesy
Działania – zachowanie się - świadome – zdolność zdawania sobie sprawy z przedmiotu działania dobrowolne – postępowanie wedle własnej woli, własnych chęci w sposób nieskrępowany celowe – przed rozpoczęciem działania precyzyjne określenie stanu końcowego.

6 Praca – Walka– Zabawa – Nauka –
powód wstępowania do organizacji w celu zaspokojenia potrzeb Walka– działania przynajmniej dwupodmiotowe zmierzające w odmiennym kierunku Zabawa – czynnik kulturotwórczy, środek łagodzenia stresów, środek prowadzący do celu oraz cel sam w sobie Nauka – zdobywanie wiedzy i jej porządkowanie w system sądów prawdziwych i przypuszczeń

7 Czynniki motywujące zachowania pracowników w organizacji
Potrzeby - fizjologiczno – bytowe psychiczne społeczne Sytuacje obojętne przymusowe nęcące Bodźce zależne i niezależne od kierownictwa formalne i nieformalne pozytywne i negatywne

8 Intencjonalne składniki organizacji - zdarzenia
Cele – postulowane stany rzeczy, do których zmierza się w działaniu wymiar czasowy – końcowe i pośrednie przedziały osobowe – indywidualne, grupowe, organizacji jako całości ważność – główne i poboczne; strategiczne, taktyczne, operacyjne Zadania – cele zadane Funkcja – zadanie do wykonania techniczne handlowe finansowe ubezpieczeniowe księgowe administracyjne planowanie organizowanie motywowanie kontrolowanie podstawowe pomocnicze regulacyjne

9 Intencjonalne składniki organizacji - zbiory
Zbiór - pewna całość utworzona z przedmiotów, które są jej częściami (organizacja + jednostki organizacyjne) Zbiory jako składniki organizacji przyjmują w niej postać: * stanowisk pracy (wykonawczych i kierowniczych) * komórek organizacyjnych * jednostek organizacyjnych wyższego rzędu

10 Intencjonalne składniki organizacji - relacje
Relacje – czynnik konstruujący wewnętrzne więzi, spoiwo scalające jednostki organizacyjne ze względu na wspólny cel. Kształtowanie relacji w organizacji = ustalanie procesu komunikowania się za pośrednictwem symbolicznych komunikatów

11 Formy komunikacji: Walory jakościowe informacji: pionowa z góry z dołu
pozioma więź techniczna więź funkcjonalna * prawdziwość * trafność * aktualność * terminowość * pełność * czystość * jednoznaczność pisemna ustna - formalna - nieformalna


Pobierz ppt "ORGANIZACJA JAKO OBIEKT BADAŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google