Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Kotowie /ZSB w Żarach ID grupy: 97/24 i 97/87 Opiekun: Bernard Krupka i Monika Delost Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Osobowość a rozwój człowieka. Semestr/rok szkolny: V/2011/12

3 Wybór kursu - szkolenia
Wybór kursu ma ogromne znaczenie jeżeli chodzi o to, aby osoby z niego korzystające były jak najbardziej zadowolone. Po co zresztą ktoś miałby zapisywać się na kurs, który nie nauczy go niczego nowego? Mija się to z celem i każdy doskonale powinien sobie z tego zdawać sprawę. Jeżeli zatem nie chcemy wydawać swoich pieniędzy na darmo, to może warto już teraz pomyśleć o wybraniu najlepszego kursu, z którego będziemy zadowoleni bez względu na wszystko?

4 Etapy organizacji szkolenia
Etapy organizowania szkolenia są następujące: ustalenie tematyki szkolenia przejrzenie publikowanych w sieci ofert i wybór odpowiedniej oferty wybór firmy szkoleniowej ustalenie ceny szkolenia, Rekrutacja uczestników szkolenia Przeprowadzenie szkolenia Ocena szkolenia (ewaluacja )

5 Przykład programu szkolenia : zarządzanie zespołami ludzkimi
Style kierowania zasobami ludzkimi: 1. Styl nakazowy 2. Styl nakłaniający 3. Styl konsultujący 4. Styl współuczestniczący 5. Styl delegujący

6 Cechy dobrego menedżera
Proces wyrabiania w sobie lub rozwijania pożądanych cech menedżerskich: 1. Świadomość niedoskonałości 2. Chęć zmiany 3. Wyznaczenie celu do osiągnięcia 4. Określenie czasu na realizację celu 5. Wybór środków do realizacji celu 6. Otoczenie się właściwymi ludźmi 7. Zaangażowanie i wytrwałość 8. Samoocena

7 Organizacja pracy menedżera
1. Dzień nie zaplanowany to dzień stracony 2. Planuj do 60% czasu pracy 3. Planowanie czasu (krótko, średnio i długookresowe) 4. Dbaj o swój czas – deleguj zadania podwładnym 5. Menedżer nie powinien wykonywać prac rutynowych 6. Nie obawiaj się dzielenia wiedzą i kompetencjami 7. Wybieraj to, co będzie ważne w przyszłości 8. Zarządzanie czasem to zarządzanie własnym życiem (osobistym, rodzinnym, zawodowym)

8 Zasady zarzadzania pracownikami
1. Atmosfera w miejscu pracy 2. Jasne zasady pracy i współpracy (obowiązki, prawa, kompetencje, odpowiedzialność, nagrody) 3. Otwarta polityka informacyjna (nowości, zmiany, kryzysy) 4. Spotkania indywidualne i grupowe (formalne i nieformalne) 5. Szacunek dla każdego pracownika 6. Krytyka i pochwały 7. Przykład idzie „z góry” – lider jest autorytetem 8. Wizjonerstwo i charyzma (lokomotywa)

9 Umiejętność zlecenia zadań
Gotowość do zlecania (trzeba chcieć) Umiejętność zlecania (trzeba umieć) Zasady zlecania zadań 1. KTO ma to zrobić (osoba lub zespół) 2. CO trzeba zrobić (meritum sprawy) 3. DLACZEGO właśnie on/ona (motywacja, cel) 4. JAK ma to być zrobione (zakres, szczegóły) 5. NA KIEDY ma to być zrobione (termin)

10 Reklama szkolenia - plakat

11 Przykładowa ankieta dla słuchacz szkolenia
I. DANE O SZKOLENIU Tytuł szkolenia: Symbol grupy: II. DANE UCZESTNIKA Miejsce pracy uczestnika: małego przedsiębiorstwa średniego przedsiębiorstwa dużego przedsiębiorstwa administracji samorządowej szkoły, uczelni inne

12 Przykład ankiety dla słuchacza szkolenia
2. Płeć uczestnika: kobieta mężczyzna 3. Wykształcenie: wyższe średnie 4. Miejsce zamieszkania: miasto wieś III. OCENA SZKOLENIA Prosimy o ocenę szkolenia za pomocą skali 5-punktowej, gdzie 1 pkt – oznacza opinię negatywna, a 5 pkt – opinię bardzo pozytywną Czy zagadnienia poruszane na szkoleniu są ważne? Czy wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia będą przydatne w Pana/Pani miejscu pracy? Czy zajęcia są prowadzone w sposób ciekawy i zrozumiały?

13 Przykładowa ankieta dla słuchacza szkolenia
Czy istnieje możliwość dyskusji, zadawania pytań, wyrażania swojej opinii? Jak ocenia Pan/Pani organizację czasu podczas szkolenia? Jak ocenia Pan/Pani przydatność materiałów szkoleniowych w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności? Jak ocenia Pan/Pani warunki, w których przeprowadzane jest szkolenie? Czy organizatorzy szkoleń służą Panu/Pani pomocą w razie potrzeby? IV. OCENA WYKŁADOWCY Prosimy o ocenę szkolenia za pomocą skali 5-punktowej, gdzie 1 pkt – oznacza opinię negatywna, a 5 pkt – opinię bardzo pozytywną Czy prowadzący był komunikatywny? Czy prezentował wysoki poziom wiedzy?

14


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google