Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywa i taktyka ubiegania się o środki europejskie w latach 2014-2020 Założenia i cele Projektu doradczego Teraz Limanowa Wystąpienie Ekspertów CERTUS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywa i taktyka ubiegania się o środki europejskie w latach 2014-2020 Założenia i cele Projektu doradczego Teraz Limanowa Wystąpienie Ekspertów CERTUS."— Zapis prezentacji:

1 Perspektywa i taktyka ubiegania się o środki europejskie w latach 2014-2020 Założenia i cele Projektu doradczego Teraz Limanowa Wystąpienie Ekspertów CERTUS Partnerzy Sp. z o. o. w Krakowie – Tomasz Bogdan Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

2 DWA PODEJŚCIA DO APLIKOWANIA O DOTACJE PASYWNE AKTYWNE Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

3 Wnioskodawca – obszary wsparcia Rozwój lokalny – rozwój miast Ochrona środowiska, energia odnawialna Infrastruktura dla rozwoju gospodarki Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, turystyka Przedsiębiorczość, rozwój sektora MSP Współpraca sektorów, powiązania kooperacyjne, klastry Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

4 Wnioskodawca – szansa / zagrożenie? 1. Planować strategicznie 2. Skuteczność 3.Osiągać przewagę jakościową, konkurencyjną 4.Wywoływać zmianę 5.Dysponować gotowymi projektami Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

5 POTRZEBA ŹRÓDŁO ZASPOKOJENIA PROJEKT ZMIANA Zasady działania Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

6 Konstrukcja PROJEKTU Krok 1 IDENTYFIKACJA Krok 2 PLANOWANIE Krok 3 REALIZACJA Krok 4 OCENA Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

7 Konstrukcja PROJEKTU Krok 1 IDENTYFIKACJA okre ś lenie potrzeb mo ż liwo ść ich zaspokojenia odniesienie do dokumentów programowych Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

8 Konstrukcja PROJEKTU Krok 2 PLANOWANIE działania i harmonogram bud ż et grupa zarz ą dzaj ą ca Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

9 Konstrukcja PROJEKTU Krok 3 REALIZACJA wdra ż anie działa ń monitoring wyników diagnozowanie zagro ż e ń Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

10 Konstrukcja PROJEKTU Krok 4 OCENA porównanie efektów z rezultatami lista niezgodno ś ci – działania koryguj ą ce nowe ż ycie projektu Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

11 Czynniki pod rozwagę Czynnik 1. Efektywność inwestycji i organizacji Czynnik 2. Wzmacnianie kompetencji wnioskodawcy Czynnik 3. Spójność i powiązania inwestycji Czynnik 4. Równość wobec procedur Czynnik 5. Jakość Czynnik 6. Przejrzystość, komunikacja z otoczeniem Czynnik 7. Wyjątkowość zdarzeń, innowacyjność postępowania Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020

12 Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020 ZAŁOŻENIA PROJEKTU DORADCZEGO Konsekwentne tworzenie Bazy Wiedzy 2014 – 2020 - projekty rozporządzeń - analiza uwarunkowań prawnych i proceduralnych - planowanie przestrzenne (obszary funkcjonalne) - mądre wykorzystywanie źródeł współfinansowania

13 Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020 ZAŁOŻENIA PROJEKTU DORADCZEGO Planowanie inwestycji i przedsięwzięć rozwojowych Poziom strategiczny - projekty Poziom subregionalny - projekty Poziom lokalny - projekty

14 Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020 ZAŁOŻENIA PROJEKTU DORADCZEGO Planowanie inwestycji i przedsięwzięć rozwojowych – jak? Organizacja warsztatów identyfikacyjnych Wsparcie merytoryczne w planowaniu projektów Organizacja spotkań branżowych – grupowych/indywidualnych

15 Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020 ZAŁOŻENIA PROJEKTU DORADCZEGO Szkolenia i warsztaty robocze z potencjalnymi projektodawcami/wnioskodawcami Warsztaty budujące wiedzę i umiejętności Warsztaty budujące potencjał projektowy Warsztaty budujące kompetencje do skutecznego pozyskiwania wsparcia

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Tomasz Bogdan CERTUS Partnerzy Sp. z o.o. Projekt doradczy Teraz Limanowa – organizacyjne i merytoryczne przygotowanie Miasta Limanowa do pełnienia roli beneficjenta w nowym okresie wydatkowania środków UE 2014-2020


Pobierz ppt "Perspektywa i taktyka ubiegania się o środki europejskie w latach 2014-2020 Założenia i cele Projektu doradczego Teraz Limanowa Wystąpienie Ekspertów CERTUS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google