Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRUKTURY ORGANIZACYJNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRUKTURY ORGANIZACYJNE"— Zapis prezentacji:

1 STRUKTURY ORGANIZACYJNE

2 TYPOLOGIA STRUKTUR * ze względu na spiętrzenie i rozpiętość

3 Struktury płaskie K K K K P P P P P P P P P P P P
- małe spiętrzenie kierowania, - mała liczba szczebli kierowania przy stosunkowo dużej rozpiętości kierowania. I szczebel kierowania K II szczebel kierowania K K K P P P P P P P P P P P P

4 Struktury smukłe K K K K K K K K K
- duża liczba szczebli kierowania przy stosunkowo małej rozpiętości kierowania - duże spiętrzenie kierowania I szczebel kierowania K II szczebel kierowania K K K K III szczebel kierowania K K K K IV szczebel kierowania K K K K K K K K P P P P P P P P

5 TYPOLOGIA STRUKTUR * ze względu na spiętrzenie i rozpiętość
* ze względu na układ więzi organizacyjnych

6 Struktury liniowe KN KP KP DF DF DF DF - dominują więzi służbowe
- wyeksponowana zasada jednoosobowego kierownictwa - mogą występować doradcy funkcjonalni - znaczny stopień centralizacji decyzji - silne powiązania najwyższych i najniższych szczebli zarządzania KN DF DF W W KN - kierownik naczelny KP - kierownik pośredni DF - doradca funkcjonalny W - wykonawca KP KP DF DF W W W W W W więzi służbowe więzi funkcjonalne

7 Struktury funkcjonalne
- dominują więzi funkcjonalne nad służbowymi - wyodrębnienie specjalistycznych stanowisk kierowniczych z określonymi uprawnieniami do wydawania dyspozycji, doradzania, kierowania typu hierarchicznego KN W typu wspomagania DF KN KP W

8 Struktury sztabowe KN KP KP DF DF
- więzi funkcjonalne są nałożone na więzi służbowe - pomiędzy sztabami na różnych szczeblach zarządzania mogą występować więzi funkcjonalne doradcze typy wspomagania - konsekwentne przestrzeganie zasady jednoosobowego kierownictwa KN DF DF W W W W DF KP W KP W DF KN - kierownik naczelny KP - kierownik pośredni DF - doradca funkcjonalny W- wykonawca DF więzi służbowe więzi funkcjonalne

9 TYPOLOGIA STRUKTUR * ze względu na spiętrzenie i rozpiętość
* ze względu na układ więzi organizacyjnych * ze względu na dominujące kryteria wyodrębnienia podstawowych układów organizacyjnych jednowymiarowe

10 Struktury funkcjonalne
- koncepcja wyodrębnienia podstawowych jednostek organizacyjnych na podstawie podobieństwa realizowanych funkcji - racjonalizacja działalności w obrębie poszczególnych pionów organizacyjnych - rozwiązywanie problemów koordynacyjnych i integracyjnych przez wyodrębnienie kolejnych faz działalności - tworzenie jednostek „przenikających” strategia kancelaria B+R Dyrektor naczelny Dyrektor finansów księgowość eksport podatki prawo finanse Dyrektor produkcji zaopatrzenie kontrola jakości produkcja Dyrektor marketingu badanie rynku promocja Dyrektor administracyjny kadry administracja budynki Dyrektor sprzedaży sprzedaż wysyłka usługi

11 Struktury obiektowe KN
- ukierunkowanie na specyficzny obiekt (wyrób/klient) - izomorficzność struktury względem otoczenia - redukcja powiązań poziomych (większe możliwości decentralizacji decyzji oraz motywowania i kontroli) - prócz podsystemów obiektowych występują także centralne komórki regulacyjne - wyższy stopień zdolności do absorpcji zakłóceń zewnętrznych - koncentracja kierownictwa na problemach długofalowych i strategicznych KN centralne jednostki organizacyjne kadry finanse B+R prawo Produkcja wyrobu A Produkcja wyrobu B Produkcja wyrobu C podsystemy obiektowe piony funkcjonalne zaopatrzenie produkcja sprzedaż administracja

12 Struktury regionalne KN
- zinstytucjonalizowana strategia organizacyjna z wyraźnym priorytetem integracji rynkowej - podsystemy regionalne posiadają własną strukturę - podsystemy regionalne są względnie autonomiczne (szeroki zakres uprawnień decyzyjnych) - szczelny system zabezpieczeń przed zakłóceniami zewnętrznymi KN Centralne jednostki organizacyjne Jednostki regionalne Jednostki asortymentowe Jednostki funkcjonalne B+R finanse kadry EDV Region X Region Y Region Z Wyrób A Wyrób B Wyrób C zaopatrzenie produkcja sprzedaż administracja

13 Struktury dywizyjne - wyodrębnienie wewnętrznych jednostek organizacyjnych o względnie dużej autonomii - dążenie do decentralizacji zarządzania i zmniejszania ryzyka działalności gospodarczej - redukcja powiązań poziomych między dywizjami - duża samodzielność dywizji Dyrektor naczelny B+R Marketing Dywizja 1 Maszyny i urządzenia Kierownik Dywizja 2 Wyroby chemiczne Kierownik Dywizja 3 Wyroby farmaceutyczne Kierownik Dywizja 4 Wyroby konsumpcyjne Kierownik Księgowość Finanse produkcja Prawo B+R Technika księgowość Stosunki publiczne marketing Centra zysków Centra kosztów

14 TYPOLOGIA STRUKTUR * ze względu na spiętrzenie i rozpiętość
* ze względu na układ więzi organizacyjnych * ze względu na dominujące kryteria wyodrębnienia podstawowych układów organizacyjnych jednowymiarowe wielowymiarowe

15 Struktury wielowymiarowe macierzowe
- równoważność rang dominujących kryteriów strukturyzacji - prowokacja konfliktów i sprzeczności - zorientowanie na tworzenie nowych rozwiązań, usprawnienie współdziałania i przepływu informacji - przezwyciężanie barier wynikających z wąskiej specjalizacji - niższy stopień formalizacji zachowań organizacyjnych - orientacja na pracę zespołową (kontakty pionowe, poziome, ukośne), możliwe tworzenie grup projektowych Struktura regionalno-obiektowa Struktura funkcjonalno-obiektowa finanse zaopatrzenie B+R zbyt kadry Wyrób A Wyrób B Wyrób C Rynek X Rynek Y Rynek Z Wyrób A Wyrób B Wyrób C

16 Struktury wielowymiarowe tenzorowe
- wielopunktowy system kierowania - konflikty rozstrzygane na zasadzie równego partnerstwa przez kierowników różnych wymiarów - zarządzanie przez konflikty technologia produkcja marketing B+R sprzedaż strategia rewizja Europa Azja Ameryka Australia Branża 1 Branża 2 Branża 3 Branża 4 Branża 5 Branża 6 Jednostka organizacyjna


Pobierz ppt "STRUKTURY ORGANIZACYJNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google