Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość systemów informacyjnych (aspekt eksploatacyjny)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość systemów informacyjnych (aspekt eksploatacyjny)"— Zapis prezentacji:

1 Jakość systemów informacyjnych (aspekt eksploatacyjny)

2 LITERATURA Pańkowska M.: Zarządzanie zasobami informatycznymi. Wydawnictwo „Difin”, Warszawa 2002. Literatura z zakresu inżynierii oprogramowania Norma ISO 27001 Dokumentacja ITIL Dokumentacja COBIT Akty prawne

3 Jakość eksploatacyjna
Co to jest jakość? Jakość w różnych fazach życia systemu informacyjnego Punkt widzenia różnych udziałowców

4 Jakość a funkcje zarządzania
Planowanie Organizowanie Motywowanie Kontrolowanie

5 Identyfikacja zasobów IT
Zasoby sprzętowe Zasoby programowe Zasoby infrastruktury Ludzie Dane, informacje Wiedza Inne

6 Identyfikacja procesów
Procesy zachodzące w przedsiębiorstwie Procesy obecnie wspomagane przez narzędzia informatyczne Procesy, które mają być wspomagane w przyszłości Zastosowanie (nowych, innych, lepszych?) technologii i narzędzi informatycznych JAKOŚĆ EKSPLOATACYJNA

7 Jakość eksploatacyjna – perspektywa użytkownika

8 Sprzęt i oprogramowanie
Sprzęt można określić jest jako zbiór wszystkich urządzeń technicznych niezbędnych do funkcjonowania technicznego systemu informatycznego Oprogramowanie (nazywane też produktem programowym) definiowane jest przez Normę ISO jako „kompletny zestaw programów komputerowych, procedur dokumentów związanych oraz danych, dostarczany użytkownikowi”

9 (Jest postrzegane jako odrębny system.)
Oprogramowanie Powszechnie spotykane jest, zawężanie pojęcia system informatyczny do jego części składowej – oprogramowania. (Jest postrzegane jako odrębny system.) Definicje systemu „System – zbiór elementów wyróżnionych ze względu na zachodzące między nimi powiązania.” [Encyklopedia Multimedialna 1998] „System może być zdefiniowany jako spójny zbiór niezależnych składowych, które istnieją w jakimś celu, mają pewną stabilność i mogą być przydatne przy ich łącznym rozpatrywaniu.” [Beynon-Davies 1999]

10 Znaczenie systemów krytycznych
Wyselekcjonowanie procesów krytycznych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, Powiązanie procesów kluczowych zachodzących w przedsiębiorstwie z wykorzystywanym oprogramowaniem, Określenie wymagań wobec oprogramowania krytycznego, Określenie wymagań wobec sprzętu używanego w systemach krytycznych.

11 Systemy pozostałe Usystematyzowanie procesów według ich istotności dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, Powiązanie procesów mniej istotnych zachodzących w przedsiębiorstwie z wykorzystywanym oprogramowaniem, Określenie wymagań wobec oprogramowania i sprzętu.

12 Cykl życia systemów informatycznych (SI) – ujęcie jakościowe
Pojawienie się potrzeby Dobór / Produkcja Wdrożenie Eksploatowanie Likwidacja

13 Klasyfikacja systemów informatycznych (SI)
Systemy wspomagania zarządzania (SIZ), Systemy wspomagające projektowanie i wytwarzanie, Aplikacje domowe, biurowe, rozrywkowe, Systemy wbudowane, Systemy zarządzania komputerem.

14 Klasyfikacja SIZ – wykorzystanie w przedsiębiorstwach
Systemy transakcyjne – otrzymywane z nich informacje dotyczą zaszłości gospodarczych (ewidencjonowanie i sprawozdawczość). Systemy informowania kierownictwa – agregują, selekcjonują i kierują informacje do decydenta. Systemy automatyzacji biura. Systemy wspomagania decyzji – wykorzystują metody symulacji oraz metody rachunku optymalizacyjnego, umożliwiają wielowariantowe przedstawianie rozwiązań. Systemy wspomagania zarządu – są połączeniem systemów informowania kierownictwa oraz systemów wspomagania decyzji.

15 Funkcje wsparcia użytkownika w przedsiębiorstwie
Obsługiwanie (administrowanie) Wdrażanie Szkolenie Doradzanie

16 Jakość wsparcia użytkownika
Organizowanie wsparcia Rodzaje wsparcia Centralizacja kontra lokalizacja wsparcia Pomiar jakości wsparcia – ankietowanie, wywiady

17 Idealny dział/zespół wsparcia?
Oczekiwane cechy: Elastyczność, Odpowiedzialność, Poczucie wspólnego celu, Uwzględnianie potrzeb ze strony klienta wewnętrznego - użytkownika. Możliwości: Zachowanie balansu pomiędzy potrzebami a możliwościami, Styl zarządzania w przedsiębiorstwie.


Pobierz ppt "Jakość systemów informacyjnych (aspekt eksploatacyjny)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google