Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA JAKO STRUKTURA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA JAKO STRUKTURA"— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA JAKO STRUKTURA

2 Struktura organizacyjna – istota organizacji
zbiór różnych elementów organizacyjnych, czyli: pojedynczych stanowisk pracy, komórek i jednostek organizacyjnych oraz powiązań miedzy nimi „ zbiór określonych relacji zachodzących między elementami przedmiotu złożonego, nie uwzględniający elementów, tzn. bez względu na to, czym owe elementy są” T.Pszczołowski „forma, jaką przyjmują interakcje zachodzące między jednostkami” Ch.Perrow

3 Funkcje struktury organizacyjnej
narzędzie kierowania scalanie składników organizacji zapewnienie równowagi zapewnienie synchronizacji procesów dążność do stabilizacji wiązanie organizacji z otoczeniem

4 Cechy struktury organizacyjnej – wielowymiarowość
podział pracy standaryzacja formalizacja rozpiętość kierowania konfiguracja autorytet autonomia koordynacja delegowanie uprawnień system procedur system przepisów programowanie centralizacja profesjonalizacja

5 Specjalizacja UWAGA!!! machinalizacja, monotonia
swoisty proces wyodrębniania z całości pewnych dziedzin, dokonywania podziału pracy, funkcji, a także osiągania umiejętności czy biegłości intensyfikacja jednorodności przeciwieństwo uniwersalizacji, kumulacji różnorodności UWAGA!!! machinalizacja, monotonia

6 Rodzaje specjalizacji – kryteria grupowania
procesy zdarzenia relacje elementy otoczenia kryterium technologiczne kryterium produktu kryterium zadaniowe kryterium funkcji kryterium czasu kryterium przestrzeni kryterium klienta kryterium rynku

7 Hierarchia układ pewnych dowolnych elementów, rzeczy, zdarzeń, ocen, w którym na podstawie jakichś złożonych reguł każdy z nich jest podporządkowany pewnej liczbie klas Czynniki powodujące występowanie hierarchii: podział pracy różnicujący funkcje w zespole zasada ograniczonej rozpiętości kierowania Korzyści z zastosowania hierarchii: stabilność elementów składowych, niski stopień wymiany informacji mniejsza złożoność

8 Rozpiętość kierowania – liczba bezpośrednich podwładnych, którymi można sprawnie kierować
Koncepcja Graicunasa bezpośrednie stosunki pojedyncze stosunki krzyżujące się bezpośrednie stosunki grupowe Koncepcja Stiegliza Czynniki wpływające na rozpiętość: podobieństwo funkcji przestrzenne rozmieszczenie złożoność funkcji stopień uwagi kierownika koordynowanie planowanie pomoc organizatorska

9 Centralizacja proces przesuwania prawa do podejmowania decyzji w górę hierarchii organizacyjnej rozmieszczenie władzy (uprawnień) między stanowiskami kierowniczymi różnych szczebli struktury organizacyjnej Wymiar centralizacji określa wewnętrzną strukturę władzy. WŁADZA Cechy podmiotu (możność egzekwowania posłuszeństwa) Relacje między podmiotami (proces egzekwowania posłuszeństwa)

10 Formalizacja świadomy i racjonalny proces kształtowania reguł organizacyjnych proces utrwalania struktury organizacji za pomocą przepisów, norm, zasad, ról i wszelkich reguł odnoszących się do celów organizacji i sposobów ich osiągania Wymiar formalizacji określa sposób funkcjonowania organizacji ujęty w dokumentacji organizacyjnej


Pobierz ppt "ORGANIZACJA JAKO STRUKTURA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google