Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, dnia 16 października 2001

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, dnia 16 października 2001"— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, dnia 16 października 2001
Od Phare CBC ( ) do INTERREG ( ) Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Ul. Krucza 36, Warszawa tel , fax

2 I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i
Jednym z najważniejszych warunków członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest stworzenie struktur i przygotowanie kadr do wdrażania polityk europejskich, w tym polityki spójności społeczno-gospodarczej. Dwa lata, które pozostały do końca roku 2003, to minimalny okres konieczny do spełnienia tego warunku.

3 I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i
Strategicznym celem Władzy Wdrażającej jest uczestnictwo w zarządzaniu Funduszami Strukturalnymi Unii Europejskiej, w szczególności Inicjatywą Komisji Europejskiej - INTERREG. Umiejętności niezbędne dla realizacji tego zadania pracownicy Władzy Wdrażającej zdobywają od 1994, przy realizacji programów współpracy przygranicznej Phare - w latach największego programu w dziedzinie rozwoju regionalnego .

4 I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i
Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare (WWPWP) została powołana w Urzędzie Rady Ministrów pod koniec 1994 roku. Po zmianach związanych z reformą centrum administracyjnego w roku 1997, WWPWP stała się jednostką podległą MSWiA. W latach Władza Wdrażająca zarządzała ponad 25% środków pomocy Unii Europejskiej dla Polski. WWPWP jako jedyna jednostka w Polsce realizowała, w tak dużym zakresie, projekty inwestycyjne, głównie w dziedzinie infrastruktury transportowej i ochrony środowiska, w mniejszym stopniu w dziedzinach zasobów ludzkich, rozwoju gospodarczego, infrastruktury komunalnej oraz rolnictwa.

5 Zasięg geograficzny programów realizowanych przez Władzę Wdrażającą:
I N T E R R E G M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i Zasięg geograficzny programów realizowanych przez Władzę Wdrażającą: CBC Polska-Niemcy (Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie) CBC Polska-Czechy (Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie) CBC Polska-Słowacja (Śląskie, Małopolskie, Podkarpackie) CBC Polska-Region Morza Bałtyckiego (Zachodniopomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie) Zintegrowany Program dla Granicy Wschodniej (Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie)

6 Nasze doświadczenia i dokonania:
I N T E R R E G M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i Nasze doświadczenia i dokonania: Przygotowujemy dokumenty programowe spełniające warunki odnośnych dokumentów w Funduszach Strukturalnych Stworzyliśmy funkcjonujące struktury programowania na poziomie regionalnym, które mogą służyć wdrażaniu Funduszy Strukturalnych Posiadamy doświadczenie w kontaktach z odpowiednimi służbami Komisji Europejskiej, krajów członkowskich, jak również z międzynarodowymi organizacjami grupującymi regiony Prowadzimy pełną obsługę merytoryczną i finansowo-księgową wszystkich realizowanych projektów zarówno dla potrzeb Rządu Polskiego jak i Komisji Europejskiej Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy największą liczbę przetargów zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję Europejską Środki przekazane przez Komisję Europejską wykorzystujemy praktycznie w 100%.

7 I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i
Przygotowujemy dokumenty programowe spełniające warunki odnośnych dokumentów w Funduszach Strukturalnych

8 I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i
Stworzyliśmy funkcjonujące struktury programowania na poziomie regionalnym, które mogą służyć wdrażaniu Funduszy Strukturalnych. Istniejące kontakty robocze z instytucjami na szczeblu regionalnym zarówno w Polsce jaki i w krajach sąsiadujących pozwolą na płynne przejście do programowania INTERREG-u.

9 I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i
Gmina/Powiat Gmina/Powiat Gmina/Powiat Sekretariat RKS Sekretariat RKS Sekretariat RKS Panel Ekspertów Ocena ankiet projektów przez WWPWP, przedstawicieli instytucji regionalnych oraz niezależnych konsultantów Regionalne Komitety Sterujące Stworzenie wojewódzkich rankingów projektów spośród propozycji pozytywnie ocenionych przez Panel Ekspertów Krajowy Komitet Sterujący (marszałkowie, wojewodowie, przedstawiciele Euroregionów oraz odpowiednich ministerstw) zatwierdzenie listy projektów dla całego programu Wspólny Komitet Współpracy przedstawiciele Polski i kraju sąsiadującego - posiedzenia - 2 razy w roku ostateczne zatwierdzenie listy projektów, ocena postępów realizacji programu Komitet Zarządzający Phare (Bruksela) Ostateczne zatwierdzenie programu Memorandum Finansowe (umowa pomiędzy polskim Rządem a Komisją Europejską) dopiero po jej podpisaniu mogą być podejmowane jakiekolwiek działania finansowe związane z realizacją programu

10 I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i
Posiadamy doświadczenie w kontaktach z odpowiednimi służbami Komisji Europejskiej, instytucjami krajów członkowskich, jak również z międzynarodowymi organizacjami grupującymi regiony. W trakcie wdrażania programów Phare, w szerokim zakresie współpracowaliśmy nie tylko z DG Enlargment, ale również z DG Regio odpowiedzialnym za koordynację Funduszy Strukturalnych

11 I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i

12 I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i
Prowadzimy pełną obsługę merytoryczną i finansowo-księgową wszystkich realizowanych projektów zarówno dla potrzeb Rządu Polskiego jak i Komisji Europejskiej. Wielkość środków zarządzanych przez naszą jednostkę, wymagała stworzenia i wdrożenie efektywnego informatycznego systemu monitorowania realizacji projektów.

13 I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i

14 I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i
Wielkość środków finansowych zarządzanych przez Władzę Wdrażającą w kolejnych latach (w mln EUR):

15 Ilość operacji księgowych
I N T E R R E G M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i Ilość operacji księgowych (do X.2001)

16 I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i
Przygotowaliśmy i rozstrzygnęliśmy największą w Polsce liczbę przetargów przeprowadzonych zgodnie z zasadami określonymi przez Komisję Europejską. Znaczącą większość tych przetargów dotyczyła dużych projektów infrastrukturalnych. Z ponad 600 dotychczas przeprowadzonych przetargów większość z nich zorganizowano zgodnie z procedurą Międzynarodowego Przetargu Otwartego.

17 Ilość projektów i kontraktów
I N T E R R E G M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i Ilość projektów i kontraktów

18 I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i

19 I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i
Władza Wdrażająca zatrudnia 28 osób. Realizowanie tak wielu programów, przy tak niewielkim zespole, możliwe jest jedynie dzięki dużej wiedzy, zaangażowaniu i doświadczeniu pracowników. Przeważająca część zatrudnionych, szczególnie kadra kierownicza, pracuje od początku powstania jednostki. Zespoły wdrążające składają się przede wszystkim z inżynierów specjalizujących się w drogownictwie lub ochronie środowiska, co jest istotnym warunkiem właściwego zarządzania projektami.

20 Schemat Organizacyjny
I N T E R R E G M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i Schemat Organizacyjny

21 I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i
Środki przekazane przez Komisję Europejską wykorzystujemy praktycznie w 100%. Biorąc pod uwagę liczebność naszej jednostki oraz sumę faktycznie zakontraktowanych i wydatkowanych środków finansowych jesteśmy jednostką najbardziej efektywnie i ekonomicznie zarządzającą środkami pomocy zagranicznej.

22 Procentowe wykorzystanie środków
I N T E R R E G M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i Procentowe wykorzystanie środków *Programy są w trakcie realizacji

23 I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i
W 1995 stworzyliśmy Fundusz Małych Projektów instrument finansowy, który wspiera tworzenie “transgranicznych kontaktów i więzi międzyludzkich”. Fundusz ten wdrażany przy wykorzystaniu struktur 14 polskich Euroregionów jest istotnym elementem promowania idei euroregionalnych, a szerzej idei integracji europejskiej. Olbrzymia ilość zrealizowanych projektów (ponad 2200) będzie procentować w wykorzystywaniu podobnych instrumentów w ramach Funduszy Strukturalnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

24 I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i

25 I N T E R R E G - M y w i e m y j a k s i ę t o r o b i
Jesteśmy gotowi do podzielenia się naszymi doświadczeniami. Wszystkie województwa w Polsce będą objęte programami rozwoju regionalnego finansowanymi przez Unię Europejską. Możemy im zaoferować wszechstronną pomoc zarówno w przygotowaniu programu, stworzeniu właściwych struktur, jak i sprawnej implementacji projektów.


Pobierz ppt "Warszawa, dnia 16 października 2001"

Podobne prezentacje


Reklamy Google