Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA"— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA
ZASADY SPORZĄDZANIA Z PRZYKŁADAMI

2 WSTĘP OPIS BIBLIOGRAFICZNY:
To podstawowe informacje o książce, które pozwalają ją zidentyfikować, np. tytuł, autor, gdzie i kiedy została wydana itp. BIBLIOGAFIA: To uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

3 WSTĘP Bibliografia załącznikowa to spis dokumentów, z których korzystałeś podczas przygotowywania prezentacji. Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy. Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

4 WSTĘP LITERATURA PODMIOTU - to omawiane przez Was utwory literackie, czyli wszystko to, co zamierzacie poddać analizie podczas Waszego wystąpienia maturalnego. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakaty i inne.

5 WSTĘP LITERATURA PRZEDMIOTU - to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z Internetu itp.), które autor prezentacji wyszukał i wykorzystał przy opracowaniu tematu. Hanna Bohuszewicz

6 KSIĄŻKA Nazwisko, Imię ; Nazwisko, Imię. Tytuł. Oznaczenie wydania. Nr tomu, tytuł tomu. Miejsce wydania : wydawca , rok wydania. ISBN ELEMENTY: obowiązkowe i nieobowiązkowe

7 PRZYKŁAD: BARAŃSKA, Krystyna. Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. Warszawa: Wydaw. SBP, 2002. ISBN X Opis piszemy w ciągu – od marginesu do marginesu. Nr-u ISBN nie przedzielamy na 2 linijki.

8 PRZYKŁAD cd.: W opisie autora pomijamy informacje
o jego stopniach naukowych i funkcjach, np. mgr prof. doc. dr ks. Możesz skracać nazwę wydawcy,np. PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe Zwracaj uwagę na interpunkcję, stosuj ją konsekwentnie.

9 PRACA ZBIOROWA (więcej niż 3 autorów)
Tytuł. Red. Imię nazwisko redaktora naczelnego. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania : wydawca, rok wydania. ISBN

10 PRZYKŁAD: Ćwiczenia laboratoryjne. Red. Joanna Masłowska. Łódź: Wydaw. Politech. Łódz., 1997. ISBN W środku opisu piszemy najpierw imię, potem nazwisko.

11 FRAGMENT PRACY ZBIOROWEJ
Nazwisko, imię. Tytuł artykułu. In Tytuł dokum. macierzystego. Red. / Pod red. Redaktor naczelny. Oznaczenie wydania. Miejsce wydania : wydawca, rok wydania, lokalizacja w obrębie dokum. macierzystego.

12 PRZYKŁAD: Rajchel J. Prace w drzewie. In Techniki pracy w terapii zajęciowej. Pod red. Kazimiery Malinowskiej. Wyd. 2 popr. i poszerz. 1982, s Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli to nie utrudni to identyfikacji osoby.

13 PRZYKŁAD cd.: Jeżeli jest wydanie pierwsze lub nie ma informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy. Informację o zmianach dokonywanych w wydaniu należy skrócić, np. Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.

14 ARTYKUŁ Z CZASOPISMA Nazwisko, Imię autora artykułu. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma rok wydania, numer, strony.

15 PRZYKŁAD: Klanowska, Krzysztofa. Czasopisma elektroniczne. Czy czasopisma elektroniczne mają przyszłość? Bibliotekarz 2002, nr 10, s Janiak S. [et al.]. Aktywność katalizatorów o zróżnicowanej strukturze porowatej w hydroodsiarczaniu frakcji olejowej. Przem. Chem. Mies. 1978, T.57 nr 7, s

16 PRZYKŁAD cd.: ----------------------------------------------------
W przypadku artykułów napisanych przez kilku autorów można podać wszystkich, lub pierwszego i skrót [et al.].

17 RECENZJA Nazwisko, Imię autora książki recenzowanej. Tytuł książki recenzowanej. Miejsce wydania rok wydania. Rec. Nazwisko, Imię autora recenzji. Tytuł recenzji. Tytuł czasopisma rok, numer, strony.

18 PRZYKŁAD: Lepianka, Maciej. I w następnym dniu. Warszawa 1996.
Rec. Lipka, Krzysztof. Granica realizmu i fantazji. Nowe Książki 1997, nr 7, s.48.

19 WYWIAD Nazwisko, Imię udzielającego wywiadu. Tytuł artykułu. Rozmowę przepr. Imię Nazwisko przeprowadzającego. Tytuł czasopisma rok wydania, numer, strony.

20 PRZYKŁAD: Kieślowski, Krzysztof. Ciągle poszukuję. Rozmowę przepr. Stefan Węgrzyn. Polityka 1992, nr 50, s.12.

21 STRONA INTERNETOWA Nazwisko, Imię. Tytuł artykułu [online]. Miejsce publikacji: Instytucja sprawcza, data publikacji [dostęp data dostępu]. Dostępny w Internecie: adres strony

22 PRZYKŁAD: Skórka, Stanisław. Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej [dostęp 16 lipca 2003]. Dostępny w Internecie:

23 FILM Tytuł filmu [film]. Reż. Imię Nazwisko reżysera. Miejsce dystrybucji: Nazwa dystrybutora, rok produkcji. Nośnik (np. 1 płyta DVD, 2 kasety VHS)

24 PRZYKŁAD: Pan Tadeusz [Film]. Reż. Andrzej Wajda. Warszawa: Vision Distribution Company,1999. 1 kas.VHS

25 Ż Y C Z Y M Y P O W O D Z E N I A ZAKOŃCZENIE:
W prezentacji wykorzystano: Bibliografia załącznikowa (przypisy, cytowania) dokumentów drukowanych oraz elektronicznych [online]. Łódź: Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej, 2004 [ ]. Dostępny w Internecie: Ż Y C Z Y M Y P O W O D Z E N I A


Pobierz ppt "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google