Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej Biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Złotoryi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej Biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Złotoryi."— Zapis prezentacji:

1 Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej Biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Złotoryi

2 Piszesz wypracowanie lub wygłaszasz referat? Nie zapomnij podać informacji z których źródeł korzystasz!

3 Co to jest BIBLIOGRAFIA?? Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjne.

4 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN-ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura. PN - ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.

5 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

6 Elementy opisu : Nazwisko i imię autora książki, Tytuł książki, Wydanie, Miejsce wydania, Wydawca, rok wydania, ISBN Elementy: obowiązkowe i nieobowiązkowe

7 Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu do marginesu !

8 Zwracaj uwagę na znaki przestankowe: ; :., - / ( ) Stosuj je konsekwentnie!!! Proponujemy aby w bibliografii maturalnej poszczególne elementy opisy były od siebie oddzielone przecinkami !!!

9 Przykład : Kapuściński Ryszard, Heban, Wyd. 7, Warszawa, Czytelnik 2003, ISBN 83-07-02948-1 Elementy: obowiązkowe i nieobowiązkowe

10 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej a nie na okładce !

11 Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby np. Lutosławski W. - to: Lutosławski Wincenty czy Witold ? Autor – element obowiązkowy :

12 Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami. Autor – element obowiązkowy:

13 Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc. Autor – element obowiązkowy: prof. Dr doc. mgr ks. OMI OSU

14 Można skracać zbyt długi tytuł. Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem : (...) Tytuł – element obowiązkowy: Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie, jest tytuł czasopisma!!!

15 Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5. popraw. uzup. zmien. skr. Wydanie – element obowiązkowy :

16 ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska o wydawcy: 02 – WSiP i o książce. Co to jest ISBN?

17 Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym. Kapuściński Ryszard, Heban, Wyd. 7, 7, Warszawa 2003, ISBN 83-07-02948-1

18 OPIS BIBLIOGRAFICZNY Fragmentu wydawnictwa zwartego : Saniewska Danuta, Nowe vademecum nauczyciela bibliotekarza, Warszawa 2000, Kartoteka, s. 70-71

19 OPIS BIBLIOGRAFICZNY Fragmentu wydawnictwa zwartego: Łuczak Maciej, Rejs, czyli szczególnie nie chodzę na filmy polskie, Warszawa 2002. ISBN 83-7337-189-3, I to jest nowa koncepcja sztuki, s. 22- 35

20 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZPRAWY Z PRACY ZBIOROWEJ : Bogucka Maria, Barbara Radziwiłłówna, W: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne, Seria pierwsza, Wyd. 2, pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Tazbira, Warszawa 1984, s. 67 - 88

21 OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

22 Elementy opisu : Nazwisko i imię autora artykułu, Tytuł artykułu, Tytuł czasopisma rok, numer czasopisma, numery stron

23 Przykład: Skibiński Rafał, Jesteśmy rodzajem bursztynu, List 2004 nr 2 s. 34 -35

24 Opis bibliograficzny RECENZJI: Kuczok Wojciech, Gnój. Warszawa 2003 Rec. Piotr Śliwiński, Normalni, wydrążeni, źli, Tygodnik Powszechny 2004 nr 32 s. 11

25 Opis bibliograficzny WYWIADU : Kuczok Wojciech, Jestem bardzo pokrzywiony, Rozmowę przepr. Barbara Pietkiewicz, Polityka 2004 nr 3,s. 58- 59

26 OPISY BIBLIOGRAFICZNE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

27 Hłuszczyk Halina, Stankiewicz Alina, Ekologia, Słownik [CD-ROM], Warszawa, WSiP 1999 Płyta CD ROM:

28 Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD- ROM]. Wersja 1.0.3.16. Łódź, PRO- media CD, 1998. ISBN 83-7231-731-3 Opis elektronicznej książki :

29 Mikołuszko Wojciech, Były dwa gatunki człowieka! W: Gazeta Wyborcza [online], 27.10.2004 [dostep 28.10.2004], Dostępny w World Wide Web: <http://serwisy.gazeta.pl/nauka/1,341 48,2359844.html> Opis artykułu z elektronicznego czasopisma :

30 Skórka Stanisław, Wirtualna historia książki i bibliotek [online], Kraków, Akademia Pedagogiczna, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, [dostęp 16 lipca 2003]. Dostępny w Word Wide Web: http://www.ap.krakow.pl/whk/ Strona www :

31 Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy. Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

32 Bibliografia: Wykorzystano artykuły: Saniewska Danuta: Opis bibliograficzny. Biblioteka w szkole 2003 nr 12 s. 8 – 9 Bibliografia załącznikowa i przypisy. Biblioteka w szkole 2004 nr 11 s. 26 - 27 Oraz książkę: Zeman Elżbieta: Edukacja czytelnicza i informacyjna. Podręcznik dla uczniów liceum technicznego. Warszawa: WSiP 1999. ISBN 83-02-0751-9 Oraz stronę www: Zasady sporządzania opisów wydawnictw zwartych i ciągłych do bibliografii załącznikowej [online] Biblioteka Pedagogiczna – Serwis informacyjny. [dostęp 5 października 2004r.] Dostępny w Word Wide Web: http://www.bib.edu.pl/warunki_opis2.html


Pobierz ppt "Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej Biblioteka Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Złotoryi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google