Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNKOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNKOWA"— Zapis prezentacji:

1 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNKOWA
Matura z języka polskiego – część ustna Krystyna Sternal I LO Brzeg

2 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa
SPIS TREŚCI: Podstawowe pojęcia Dokumenty drukowane Dokumenty elektroniczne Dokumenty audiowizualne Test Normy Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

3 Bibliografia załącznikowa -
jest to spis dokumentów wykorzystanych przy pisaniu pracy, związanych z tematem, uporządkowany alfabetycznie. Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

4 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa
Bibliografia podmiotu – spis dzieł omawianych w pracy, poddawanych analizie (np. utwory A. Mickiewicza). Bibliografia przedmiotu – opracowania dotyczące omawianych utworów, czyli opracowania o przedmiocie pracy (np. książki o Mickiewiczu i jego twórczości). Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

5 ISBN -International Standard Book Number
niepowtarzalny dziesięciocyfrowy, a od 1 stycznia 2007 r. 13-cyfrowy, identyfikator książki. W Polsce nadawany od 1978. Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

6 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI
Elementy opisu: Nazwisko i imię autora: Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania, Wydawca, rok wydania. ISBN. Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

7 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI
Przykład: Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, 2003, ISBN Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

8 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa
Elementy wyróżnione w opisach są obowiązkowe. Znaki przestankowe należy stosować konsekwentnie! Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym. Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

9 OPIS PRACY ZBIOROWEJ (więcej niż 3 autorów)
Przykład: Kompendium wiedzy o ekologii. Pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszkowej. Wyd.2. Warszawa: PWN, ISBN Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

10 OPIS FRAGMENTU KSIĄŻKI
Przykład: Hutnikiewicz A.: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd.5. Warszawa: Wiedza Powszechna Ekspresjonizm, s Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

11 OPIS FRAGMENTU KSIĄŻKI
Na końcu opisu odnoszącego się do całej książki umieszczamy tytuł fragmentu i strony, na których fragment się znajduje. Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

12 OPIS FRAGMENTU PRACY ZBIOROWEJ
Elementy opisu: Nazwisko autora i tytuł fragmentu. W: opis całej pracy zbiorowej. Strony zajęte przez dany fragment. Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

13 OPIS FRAGMENTU PRACY ZBIOROWEJ
Przykład: Stachura E.: Wielki testament. W: Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej. Wybór Marek Wawrzkiewicz. Warszawa: Książka i Wiedza. 1999, s Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

14 OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI
Podstawowe informacje na temat książki znajdują się na stronie tytułowej. Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

15 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa
ARTYKUŁ Z CZASOPISMA Elementy opisu: Nazwisko autora i tytuł artykułu. „Tytuł czasopisma”, rok, nr, numery stron zajęte przez artykuł. (tytuł czasopisma wyróżniamy pochyłą czcionką lub cudzysłowem) Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

16 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa
ARTYKUŁ Z CZASOPISMA Przykład: Jaworski M.: Różewicz – ostatni modernista. Polonistyka 2005, nr 5, s Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

17 RECENZJA W CZASOPIŚMIE
Elementy opisu: Nazwisko autora książki recenzowanej: Tytuł książki. Rec. Nazwisko recenzenta: Tytuł recenzji. „Tytuł czasopisma”, rok, nr, strony. Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

18 RECENZJA W CZASOPIŚMIE
Przykład: Szymborska W.: Dwukropek Rec. Michałowski P.: Repetenci w szkole świata? Pogranicza 2005 nr 6 s Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

19 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa
E-KSIĄŻKA (CD-ROM) Przykład: Kopaliński W.: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja Łódź : PRO-media CD, ISBN Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

20 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa
E-KSIĄŻKA (online) Przykład: Prus B.: Lalka [online] [dostęp: 3 września 2006]. Dostępny w Internecie: Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

21 OPIS STRONY INTERNETOWEJ
Elementy opisu: Autor. Tytuł pracy [Typ nośnika]. Data wydania. Data aktualizacji. [Data dostępu]. Warunki dostępu. Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

22 OPIS STRONY INTERNETOWEJ
Przykład: Historia Starego Teatru (17 X 1781 – 30 VI 2005) [online]. Stary Teatr w Krakowie [dostęp 26 listopada2007].Dostępny  Internecie:  < Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

23 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU
Elementy opisu: Tytuł filmu [Określenie dokumentu]. Odpowiedzialność główna. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. Typ nośnika Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

24 OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU
Przykład Ogniem i mieczem [Film]. Reż. Jerzy Hoffman. Warszawa: Zodiak, płyta DVD. Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

25 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa
DOKUMENT DŹWIĘKOWY Elementy opisu: Autor: Tytuł dokumentu [Określenie dokumentu]. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. Typ nośnika. Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

26 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa
DOKUMENT DŹWIĘKOWY Przykład: Bach Jan Sebastian: Brandenburg Contertos [Dokument dźwiękowy]. Warszawa: Pomaton EMO, płyta CD. Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

27 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa
REPRODUKCJA OBRAZU Obowiązują takie zasady jak przy opisie fragmentu książki Przykład: Rzepińska Maria: Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup Caravaggio: Nawrócenie św. Pawła [il.], nr il. XXXXIII. Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

28 TEST. SPRAWDŹ CZY PAMIĘTASZ
Co to jest bibliografia załącznikowa? Podaj definicję literatury podmiotu. Co to jest ISBN? Gdzie należy szukać informacji do opisu bibliograficznego? Jak szeregujemy opisy w zestawieniu bibliograficznym? Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

29 Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:
PN-ISO 690: Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura PN - ISO-2: Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne  i ich części Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa

30 Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa
Ćwiczenie: Proszę wykonać kilka opisów z autopsji (minimum 5). POWODZENIA NA MATURZE! Krystyna Sternal: Bibliografia załącznikowa


Pobierz ppt "BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNKOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google